Opptrapping av streiken

AF-stat tar 1500 nye arbeidstakere ut i streik fra mandag neste uke. Med 7128 streikende i hele AFs tariffområde, er samlet 8500 personer i streik i offentlig sektor, og rundt 10 000 i privat (transport) til uken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helse:

* Rikshospitalets poliklinikker og kvinneklinikken fra mandag. 41 helsearbeidere går i streik. Tilsammen streiker også 91 byråkrater og andre ansatte i Statens Helsetilsyn, Statens legemiddelkontroll og Statens rettstoksikologiske institutt fra mandag.

* 133 maskinister fra tirsdag, de fleste tilknyttet sykehus.

* Samlet streiker 3500 sykepleiere, jordmødre, radiografer, fysioterapeuter og bioingeniører. Cirka 130 nye sykepleiere i AF-stat streiker fra mandag.

Utdanning:

* 1600 AF-organiserte lærere i grunnskolen, videregående skole, universiteter og høyskoler. Ytterligere 1200 tas ut fra mandag.

Teknisk og administrativ sektor:

* Rundt 900 AF-organiserte ingeniører i teknisk sektor (blant annet i e-verk) og administrativt personale i en rekke offentlige etater, tilsyn og direktorater. Ytterligere et par hundre tas ut fra mandag.

Transport:

* 10 300 buss-, gods- og turbilsjåfører. Full streik fra lørdag når ytterligere et par hundre godssjåfører går ut i streik.

* Fra tirsdag streiker 16 maskinister og navigatører i Kragerø Fjordbåtselskap, og sju maskinister i Hallingdal Renovasjon. Maskinistene i Finnmark fylkesrederi

* Flygeledere og ansatte i Luftfartsverket. 16 streiker totalt fra mandag. Syv ved Flesland i Bergen og ni ved Kvernberget flyplass i Kristiansund, som har helikoptertrafikk til Nordsjøen.

* Kystdirektoratet i Oslo, Kystverket og lostjenesten i Ålesund, Kristiansund, Haugesund, Grenland tar til sammen ut 59 ansatte.

Tvungen lønnsnemnd:

* 40 000 hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i Norsk Helse- og Sosialforbund (YS Kommune) venter på utfallet av tvungen lønnsnemnd, etter at regjeringen stanset streiken onsdag.

(NTB)