Oppvask i psykiatrien

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Reiulf Steen gikk i går i Dagsavisen kraftig ut mot generalsekretær Tor Øystein Vaaland i Rådet for psykisk helse. Angrepet er et kraftig oppgjør med den linja Rådet har lagt seg på i spørsmål om krisetilstandene som hersker inne psykiatrien, særlig for de sykeste. I avisdebatten har generalsekretæren på vegne av Rådet hevdet at løsningen ikke ligger i å øke antallet sengeplasser på psykiatriske sengeavdelingene. Han advarer mot å bygge seg ut av problemene på akuttavdelingene. Løsningen ligger etter Rådets mening i ambulerende team og tjenester som retter seg mot folks dagligliv, familie og nærmiljø. Landets nye helseminister, Sylvia Brustad, gjør derfor klokt i å merke seg at tidligere partileder Steen nå bryter idyllen som har hersket rundt det prestisjetunge Rådet. Han stiller både generalsekretæren og styret til ansvar og peker på at nedbyggingen av sengeplasser har fått katastrofale følger for pasienter og pårørende.

Steen, som tilhører det viktige miljøet i Gaustadklubbens psykiatriutvalg, går i strupen på generalsekretæren når han peker på hvordan kuttene i sykehusøkonomien har rammet psykiatriens sengeplasser og faglige tilbud. Han stiller seg, etter vår mening med rette, undrende til at Rådet velger å advare mot kampen for å øke sengeplassene som er gått tapt innen akutt- og langtidspsykiatrien. Steens utspill er betimelig. Rådet ga i sin tid det viktige støtet til at Stortinget vedtok den viktige opptrappingsplanen og er med tida blitt en betydningsfull politisk rådgiver og premissleverandør. Her er de sentrale partene innen feltet representert. Det har vært grunn til å lytte når Rådet kom med sine tanker. Bondevik-regjeringen valgte da også å støtte Rådet over statsbudsjettet.

Økt satsing på sykehussenger står ikke i motsetning til lokalbaserte psykiske helsetjenester. Et fullverdig psykisk helsevern forutsetter begge deler. Men vi vet at den pågående krisen først og fremst rammer akutt- og langtidspsykiatrien. Etter Reiulf Steens utspill har Rådet et forklaringsbehov.