Opseth tidde om tall

Tidligere samferdselsminister Kjell Opseth opplyste til Stortingets samferdselskomité at opp til 57 prosent av de reisende til og fra Gardermoen kom til å reise med tog. Han unnlot å opplyse at dette var et maksimaltall. Minimumstallet på 30 prosents kollektivandel holdt han for seg sjøl.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Opseth (Ap) sa i går at det er utenkelig at han skulle ha holdt tilbake opplysninger om Gardermoen-prosjektet fordi han visste at Gardermoen-saken var særdeles politisk omstridt.

Dagbladet kan i dag dokumentere at Opseth likevel unnlot å gi Stortingets samferdselskomité alle tilgjengelige opplysninger om trafikkgrunnlaget til den nye høyhastighetsbanen. Flere beregninger som ble lagt fram for Samferdselsdepartementet våren 1992 opererte med ulike kollektivandeler. Det mest positive anslo en kollektivandel på 57 prosent på toget, mens de mest negative lød på 30 prosent. I et brev til samferdselskomiteen datert 25. juni 1992 er bare det høyeste anslaget tatt med.

Holdt unna

Brevet var et svar på en utfyllende forespørsel fra samferdselskomiteen blant annet om hvorfor anslaget for kollektivandelen var så mye høyere for Gardermoen enn for alle andre flyplasser i Europa. I svaret fra Opseth datert 25. juni 1992- fire måneder før det endelige flyplassvedtaket ble fattet- er bare det mest positive anslaget tatt med:

«Beregningene viser at dersom jernbane legges til grunn som hovedstamme i kollektivtilbudet til Gardermoen, vil kollektivandelen for flypassasjerene kunne bli opp til 60 prosent når flyplassen åpner, hvorav ca. 3 prosent kommer med buss.»

Minimumstallet, som anslår en kollektivandel ned mot 30 prosent, holdt Opseth for seg sjøl.

Dette står i skarp kontrast til Kjell Opseths uttalelse i går:

- Stortinget har fått alle relevante opplysninger for å ha et godt grunnlag for å treffe sin beslutning om Gardermoen-prosjektet.

Sjaastad sjokkert

Det var Høyres samferdselspolitiske talsmann, Anders C. Sjaastad, som utformet spørsmålene til departementet. Bakgrunnen var at partiet var svært skeptisk til trafikkgrunnlaget departementet opererte med. Riksrevisjonens avsløringer viser at Opseth ikke har dekning for påstandene sine, mener han:

- Det er ille nok at disse opplysningene ikke kom fram i stortingsproposisjonen. Men jeg har ikke ord for å beskrive hvor ille det er at dette ikke kom fram selv på direkte spørsmål fra samferdselskomiteen. Jeg er mildest talt sjokkert over å få vite at vesentlige opplysninger er holdt tilbake. Hadde vi visst at andre anslag opererte med tall helt ned mot 30 prosent kollektivandel, ville det ført til at vi ville sett hele prosjektet i et annet lys, sier Sjaastad til Dagbladet.

Han vil ikke spekulere over hvilke konsekvenser dette bør få for Opseth.

- Jeg vil ikke trekke noen konklusjon. Men jeg er ikke overrasket over de reaksjonene som er antydet, vel og merke før Dagbladets avsløringer, sier han.

Viktig kritikk

I Riksrevisjonens foreløpige rapport om Gardermoen-prosjektet blir trafikk- og lønnsomhetsprognosene for høyhastighetsbanen tillagt stor vekt. Ifølge Riksrevisjonen har Samferdselsdepartementet ikke gitt tilstrekkelig informasjon om usikkerheten knyttet til disse prognosene.

Det er et gjennomgående trekk at samferdselsdepartementet har valgt de mest positive anslagene i sin informasjon til Stortinget, går det fram av Riksrevisjonens foreløpige rapport.

Riksrevisjonen peker særlig på utredningene fra Referansegruppen og Verifiseringsgruppen. Begge opererer med maksimums - og minimumstall. Referansegruppen minner om at kollektivandelen for Gardermobanen er optimistisk høy, og at andre sammenliknbare prosjekter opererer med tall på 30 til 45 prosent som realistiske mål, mot NSBs tall på 53 prosent.

Verifiseringsgruppen stiller seg bak denne skepsisen, og konkluderer med at det sannsynlige tallet for kollektivandel ligger på under 50 prosent.

- Vi slo fast at sannsynligheten ikke var stor for en kollektivandel på 50 prosent, sier Verifiseringsguppens leder, kommunaldirektør Ivar Sørli i Oslo kommune.

STÅR PÅ SITT:</B>-Stortinget har fått alle relevante opplysninger for å ha et godt grunnlag for å treffe sin beslutning om Gardermoen-prosjektet, sier Opseth. Men det er det få som tror på.