Opsjoner uten grenser

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er visst ingen grenser for hva næringslivets ledere kan tillate seg når det gjelder lønn og opsjoner. Det delvis statseide Hydro skulle rett nok nå avslutte opsjonsprogrammet sitt i tråd med regjeringens ønskemål. Men som følge av fusjonen mellom Hydro og Statoil fant Hydro-styret i sin manglende visdom ut at de opsjonene lederne i selskapet hadde fra tidligere, burde myntes ut i kontanter nå. Det viser seg å være særdeles lukrativt for selskapets toppledelse.

Det underlige er at styret ved denne anledning setter alle vedtatte begrensninger på opsjonsutbetalingene ut av kraft. Ifølge årsrapporter fra seinere år skulle ikke opsjonsutbetalingene overskride en årslønn. Men styret bruker regjeringens vedtak om å innføre strenge begrensninger på kompensasjonsordningene som begrunnelse for at de begrensningene som eksisterte for det gamle opsjonsprogrammet, kunne settes ut av kraft. For riktig å sette styreinnsatsen i perspektiv, forteller styreformann Jan Reinås at «det var en ordentlig smøre, bare rot». Derfor måtte styret gjøre ryddejobben nå. Vi inviteres så å si til å applaudere styret fordi det påtar seg en tung byrde ved å betale ut nesten en kvart milliard av Hydros kasse. Men det har ikke engang anstrengt seg så mye at det har gjort forsøk på å reforhandle avtalen. At heller ingen av lederne har anstendighet til å si nei takk, sier også noe om dem som samfunnsborgere.

Vi har i lengre tid hatt en omfattende debatt om lederlønninger og opsjoner i næringslivet, men alle innvendinger later til å prelle av på både konsernsjefer og styreledere. Selv om regjeringen ikke vil at ordningene skal videreføres i selskaper i statlig eie, greier Hydro-styret å få det til at det nærmest er regjeringen som har tvunget dem til å fordele 210 millioner kroner til 35 sjefer. Det er selvsagt ikke uvitenhet om samfunnets og politikernes syn på overdådigheten som får styret til å gjøre dette. Grete Faremo ble jo til og med satt inn i styret av næringsminister Dag Terje Andersen for å få inn mer samfunnsansvar. Så vi ser ingen grunn til å tilgi dem. De vet hva de gjør.