Ord og handling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Fredag fikk fire av de fem tiltalte i barneransaken i Oslo byrett sin dom, én ble frikjent. Straffeutmålingen var litt mildere enn aktors påstand, ved at en større del av straffene ble gjort betinget. Det er nok fornuftig, forutsatt at Kriminalomsorg i frihet følger opp gjerningsmennene i prøvetida. Lange fengselsopphold bidrar ofte til å forsterke, ikke forebygge, en kriminell identitet hos ungdom.
  • Hovedtiltalte, en 19-åring som ble dømt for 19 forhold, har vært innbrakt av politiet og varetektsfengslet flere ganger. Men først to og et halvt år etter at han første gang ble tatt, ble han stilt for retten. Slik skal ikke skje. Det må reageres raskt mot unge på vei inn i en kriminell løpebane.
  • Denne saken, og en liknende barneransak i Asker og Bærum herredsrett nylig, har gitt innblikk i en form for kriminalitet som kan bli mer utbredt, dersom ikke riktige og tilstrekkelige mottiltak blir satt inn. Ofrene har vært helt ned i 13 år. I vitneboksen har de fortalt om sine skremmende møter med ransgjengen, og om frykten etterpå som gjorde at de nølte med å melde fra til politiet og nesten ikke har tort å være ute. Gjerningsmennenes forklaringer og opptreden i retten viser hvordan gjengens normer kan styre ungdom. Da den lange dommen ble lest opp, viste de ingen tegn på alvor, men kommuniserte smilende med venner på tilhørerbenken.
  • Politikere fra alle partier har engasjert seg sterkt i debatten om gjeng- og voldskriminalitet blant ungdom i Oslo. Men det er et gap mellom ord og handling når det gjelder prioriteringen av forebyggende tiltak. En av Oslos sentrumsbydeler legger nå ned sin eneste fritidsklubb. Skolefritidsordningen får mindre bevilgninger neste år, både fra staten og fra Oslo kommune. Skolene mangler ressurser til å drive forebyggende arbeid overfor elever man vet er i faresonen. Skal politikernes engasjement mot ungdomskriminalitet være troverdig, må de vise det ved å prioritere forebyggende barne- og ungdomstiltak.