Orden på Orderud

Sorenskriveren i Nes, Trond Våpenstad, har opptrådt uklokt ved å sette av ti uker seint i høst for å føre Orderud-saken for retten, mange måneder før påtalemyndigheten tar stilling til om tiltale vil bli reist.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I store kriminalsaker er det spesielt viktig at domstolene opptrer pinlig korrekt under hele etterforskningen. Den som er anklaget, skal få en rettferdig behandling, og i ettertid skal det ikke hefte tvil ved om at saken har fått en riktig avgjørelse. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen setter grenser for hvor langt en dommer kan gå under etterforskningen uten å bli inhabil hvis saken seinere kommer for retten.
  • Sorenskriveren i Nes, Trond Våpenstad, har opptrådt uklokt ved å sette av ti uker seint i høst for å føre Orderud-saken for retten, mange måneder før påtalemyndigheten tar stilling til om tiltale vil bli reist. Vi tviler ikke på at Våpenstad har de aller beste intensjoner om rask saksbehandling. Men i dommerens uformelle kontakter ligger uansett et uuttalt premiss om at mistanken er av en kvalifisert styrke. Dette skaper tvil om hans videre evne til å holde orden i Orderud-saken.