Ordene som falt da Kleppe ble felt

Klokka er 16.00 onsdag 7. mars. På Stortinget møtes Frp's Stortings- representanter og partiets rådgivere for å avgjøre Vidar Kleppes skjebne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En samlet norsk press er på plass. Etter møtet får pressen ikke vite stort mer enn at det var et rabaldermøte som endte med at Kleppe ble suspendert.

Dagbladet kan i dag presentere Frps egen møteprotokoll. Den viser alle detaljene, og hvorfor 18 stortingsrepresentanter og en landsstyrerepresentant til slutt stemte for suspensjon av Kleppe.

Etter en kort innledende runde, grep Carl I. Hagen igjen ordet. Vidar Kleppe hadde undertegnet den såkalte 4-punktserklæringen, to dager før dette møtet. Her lover han å oppføre seg bedre. Men Hagen hogger løs, og avliver dette forsoningsforsøket umiddelbart. Hagen ville ikke ha noe kompromiss. Stortingsgruppas protokoll er refererende, og inneholder ikke direkte sitater:

CARL I. HAGEN:

Brevet inneholder en 4-punkts erklæring, underskrevet bl.a. av Vidar Kleppe. CIH (Carl I. Hagen, red.anm) fastslo at det første punktet i erklæringen, som i sitt innhold kunne inneholdt innrømmelser fra Vidar Kleppe, har formuleringer som viser at Vidar Kleppe på ingen måte vil vedgå at han en rekke ganger har satt partifeller i forlegenhet. Det andre punktet i erklæringen, vedrørende kravet til å få godkjennelse fra kolleger før man kommer med utspill på kollegers arbeidsområde, inneholder verdiløse formuleringer som i realiteten ville gi Vidar Kleppe «carte blanche» til å gå ut med hva han vil.

CIH redegjorde videre for at han oppfattet Vidar Kleppes TV-opptreden de siste dager som sjokkerende. En «lagspiller» oppfører seg ikke som Vidar Kleppe, som har brukt «sex-saker» for å svekke FrP. Omtale av Terje Søviknes som ledelsens «kjæledegge», uttalelse om seg selv som «Jeg er ingen overgriper. Jeg tas, mens Søviknes går fri» skaper et vrengebilde av Vidar Kleppe som «den eneste renhårige» og partiet som «urent og uredelig».

VIDAR KLEPPE:

For første gang får Vidar Kleppe ordet. Han går offensivt ut og velger faktisk å provosere ytterligere:

«Vidar Kleppe: Fremholdt at han har forbeholdt seg retten til å offentlig å «korrigere» inntrykk som skapes av andre «feilaktige» uttalelser. «Javisst har jeg kalt partiformannen tarvelig, men jeg er ingen edderkopp og intrigemaker. Jeg får skylden for lekkasjer, men jeg er helt uskyldig.» «4-punktserklæringen fra hans side var «en utstrakt hånd.» VK påberopte seg videre velgernes støtte.»

PER SANDBERG:

Nå melder Kleppes sterkeste motstandere seg. Først Per Sandberg:

«Hele partiet er lei av støy: Derfor må vi fjerne støykilden. Støykilden er Vidar Kleppe.»

SIV JENSEN:

Neste ut er nestleder Siv Jensen. Forholdet til Kleppe har vært på frysepunktet i lang tid:

Siv Jensen: «Det er ikke lagspill å sette sine kolleger i forlegenhet. Det er ikke FrP som har bedt Media kjøre «Vidar-Show» i alle kanaler. Spørsmålet vi får fra TV-redaksjonene er altfor ofte: «Vidar kommer. Kommer dere?»

Slik opptreden fra Vidar Kleppe er i strid med partiets interesser. Jeg blir også støtt av måten Vidar Kleppe omtaler partiledelsen på, og det er helt uhørt og ufølsomt overfor alle involverte i saken å bruke «sex-sakene» i et spill «mot partiledelsen. Vidar Kleppe sier «Jeg løper ikke etter småjenter.» Selv med det minste minimum av retorisk sans, skjønner man at han vil det skal høres ut som at andre nettopp løper etter småjenter... «Vidar Kleppe kan ikke drive et eget underbruk med egne særstandpunkter og egne velgere.»

JAN SIMONSEN:

Til nå har Kleppe stått helt alene i ordkrigen. Men nå hisser Jan Simonsen seg opp:

«Jan Simonsen: Fremholdt at han er opprørt over «behandlingen» av Vidar Kleppe. Mener at partiledelsen er på «berme»-nivå. JS (Jan Simonsen, red.anm.) beklaget at han selv hadde kritisert partikolleger i pressen. Mente at «kampanjen mot Vidar» er ufyselig, og fremhevet at Vidar Kleppe som en populær og ærlig politiker. Mente at Vidar Kleppe hadde gjort én feil i året, og at hans feil mer enn oppveies av hans positive utspill.»...«Mente at partiledelsen opptreden var umenneskelig og fjernt fra kristen nestekjærlighet.»

JOHN ALVHEIM:

Dette innlegget får flere til å beskylde Simonsen til å misbruke Bibelen. Stemningen er eksplosiv. «Hedersmannen» i Frp, John Alvheim melder seg på:

«Som personlig kristen synes han det var vondt å høre Jan Simonsen ta Bibelen til inntekt for sitt syn.»

PER ROAR BREDVOLD:

Per Roar Bredvold reagerer også kraftig på Jan Simonsens bruk av Bibelen. I tillegg henger han også seg opp i Kleppes intervju i Dagbladet samme dag:

«Han tok kraftig avstand fra oppslaget i dagens avis om «å springe etter småjenter», og fortalte at han ikke hadde vært i stand til å lese resten av avisen på grunn av dette oppslaget.»

PER SANDBERG:

Et annet høydepunkt i den opphetede diskusjonen onsdag 7. mars, var da Kleppe-vennen Jørn L. Stang beskyldte de mest aktive Kleppe-haterne for egentlig bare å være misunnelig på Vidar Kleppes medietekke.

Da spratt en meget irritert Per Sandberg opp. Protokollen viser at nordtrønderen ikke har problemer med selvbildet:

«Per Sandberg viste videre til at han har et utsatt kandidatur, og at han var den mest profilerte politikeren i Nord-Trøndelag, uansett parti på Stortinget. I så måte følte han seg ikke misunnelig på Vidar Kleppe eller Jørn L. Stang.»

Dagbladet kan for ordens skyld legge til at Sandberg føler seg langt mer profilert enn nordtrønderne landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen og Senterpartiets Johan J. Jakobsen.

HANS J. RØSJORDE:

Den offisielle møteprotokollen gir også et meget interessant innblikk i vurderingene til Stortingets visepresident og mangeårig leder av forsvarskomiteen, Hans J. Røsjorde. Han uttaler seg aldri om interne forhold. Det gjelder ikke i de lukkede rom.

«Hans J. Røsjorde: Situasjonen pr.d.d er ikke ønskelig. Vil spliden vedvare? Jeg har selv levet godt med å tape saker internt. Kjernen er: Hold interne saker internt. Ikke profiler deg på tvers av partiets politikk og interesser. Det er et stort og vedvarende problem å bli konfrontert med Vidar Kleppes uttalelser i media, og måtte svare på dem. Jeg stoler ikke på 4-punktserklæringen fra Vidar Kleppe p.g.a summen av Vidar Kleppes virksomhet.»

Nå øyner Vidar Kleppe en mulighet til forsoning og svarer på Røsjordets formaninger ved slutten av debatten. Kleppe ønsker å følge Røsjorde råd og spør i tillegg hele stortingsgruppen om hva han må gjøre for å få tilgivelse.

Da svarer Hans J. Røsjorde kontant:

«Da må du vise evne til å holde kjeft i alle saker om ikke angår ditt fagfelt.»

CARL I. HAGEN:

Hagen har holdt seg passiv siden begynnelsen av møtet. Men når noe tyder på at Kleppe satser på en slags forsoning eller kompromiss, griper partiformannen resolutt inn.

«Hagen: Han (Hagen, red.anm.) viser også til at Kleppe selv hadde bedt om å få avklart om han hadde tillit eller ikke ved starten av debatten. Dette kan nå kun gjøres ved en votering, og Kenneth Svendsen forslag vil komme opp til votering.»

Dermed er debatten slutt. Kenneth Svendsen hadde tidligere under møtet lagt fram et suspensjonsforslag. Dette får flertall mot fem stemmer.
Nå gjør Hagen det han lenge har drømt om. Han ber Kleppe forlate møtet. Kleppe er kastet ut av stortingsgruppa.