Orderud-arven behandles i Oslo

Arvesakene etter de drepte i Orderud-saken skal behandles i Oslo skifterett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arvesaken etter Kristian og Marie Orderud skulle opprinnelig behandles i Nes tingrett, men Marie Orderuds arvinger krevde at saken skulle overføres til Oslo tingrett. Disse slektningene mente at sorenskriveren i Nes, Trond Våpenstad, var inhabil i saken på grunn av hans befatning med straffesaken mot de fire som nå er dømt for trippeldrapet på Orderud gård. Samtidig mente disse slektningene at det ville være mer hensiktsmessig om skiftetvisten ble behandlet sammen med en tilsvarende tvist om boet etter Anne Orderud Paust i Oslo.

Oslo skifterett motsatte seg at saken skulle overføres fra Nes tingrett. Skifteretten ønsket heller å overføre saken etter Anne Orderud Paust til Nes tingrett slik at de kunne samordnes der.

Også arvingene etter Kristian Orderud var imot en overføring av saken.

Eidsivating lagmannsrett fant ikke at sorenskriver Våpenstads kunnskap om saken formelt gjorde ham inhabil. Lagmannsretten mente likevel at det var viktig å unngå tvil og spekulasjoner om avgjørelsesgrunnlaget og mener derfor det er hensiktsmessig å overføre tvisten fra Nes tingrett til Oslo skifterett.

(NTB)

MYRDET:</B> Marie og Kristian Orderud ble drept i sitt eget hjem. Arven etter de døde er enda ikke fordelt.