Orderud-forsvarer til Høyesterett

Frode Sulland gir seg ikke i striden rundt Morten Kjensli som medforsvarer for Lars Grønnerød. Kjensli risikerer å bli kastet ut i løpet av rettsaken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Orderud-saken vil starte som planlagt den 18. april, uansett hvilken avgjørelse Høyesterett kommer til i forsvarerspørsmålet.

I dag underrettet sorenskriver Trond Våpenstad forsvarerne i saken om at en utsettelse ikke vil komme på tale.

Det er advokat Frode Sulland som igjen går til Høyesterett for å hindre at advokat Morten Kjensli blir medforsvarer for drapstiltalte Lars Grønnerød.

- Bakgrunnen er at jeg har fått forsikringer fra sorenskriveren i Nes om at Orderud-saken ikke blir utsatt selv om kjennelsen fra Høyesteretts kjæremålsutvalg ikke er klar til saken starter, sier advokat Frode Sulland til NTB.

Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, sier sorenskriver Våpenstad har bekreftet at saken vil gå sin gang uansett. Schiøtz står ikke bak påkjæringen, men støtter Sulland fullt ut i sak.

Striden bunner i at advokat Morten Kjensli deler kontor med drapstiltalte Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, Tor Kjærvik. Ifølge «Reglene for god advokatskikk» og «Retningslinjer for forsvarere» er det i strid med straffeprosesslovens paragraf 102 at to klienter med motstridende interesser i samme sak har advokater som deler kontor.

Ifølge Sulland er forholdet mellom de to advokatene for nært.

Lars Grønnerøds advokat, Steinar Wiik Sørvik, har tidligere sagt at han ikke vil gå i retten dersom han er for dårlig forberedt. Etter Wiik Sørviks mening vil han være det dersom han ikke får hjelp av Morten Kjensli.

Når sorenskriveren blankt avslår å utsette saken, har imidlertid Wiik Sørvik neppe noe valg: han må skaffe seg en annen medforsvarer dersom Høyesterett igjen gir Frode Sulland rett.

Det er alminnelig antatt at Wiik Sørvik har forberedt seg på denne muligheten og har en annen medforsvarer i bakhånd.

Morten Kjensli er imidlertid en høyt respektert forsvarer. Det er ikke usannsynlig at alle involverte forsvarere gjerne ser advokat Kjensli i retten.

Hensynet til prinsippene i Advokatforeningen veier imidlertid tungt for dem alle.

Lederen for foreningens permanente utvalg for strafferett og straffeprosess, advokat Harald Stabell, har tidligere gitt uttrykk for at reglene må respekteres og at Morten Kjensli derfor ikke kan oppnevnes.

(NTB)