Orderud-saken tidligst ferdig i 2003

Selv om sorenskriveren i Nes har varslet dom i Orderud-saken før Sankthans, vil en endelig avgjørelse i trippeldrapssaken tidligst være klar ved årsskiftet 2002/03.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et slikt tidsperspektiv forutsetter at alt går etter planen og at det ikke gjøres en eneste saksbehandlingsfeil, verken i herredsretten eller lagmannsretten. Utviklingen i saken hittil gjør at ingen tør utelukke en slik mulighet.

Sorenskriver Trond Våpenstad, som skal administrere den vanskelige straffesaken, har allerede gjort en feil som kunne ha gjort en ukelang behandling i herredsretten ugyldig.

Det var lagdommer Brynjar Østgård i Tromsø som først slo alarm da sorenskriveren valgte å innkalle forsvarerne til å bivåne en nokså uortodoks uttrekning av legdommere.

Våpenstad sjaltet ut alle mulige meddommere med adresser i nærheten av Orderud gård. Det er i strid med domstollovens paragraf 86 som slår fast at meddommere skal trekkes ut etter et tilfeldighetsprinsipp.

Uttrekningen skal baseres på de to utvalg av henholdsvis kvinner og menn som omfatter hele domssognet.

Hvis ikke denne beslutningen var blitt omgjort, ville det vært en klar saksbehandlingsfeil som kunne åpnet for en ny behandling i herredsretten.

Dommen i herredsretten vil uansett utfall bli anket til lagmannsretten. Selv om saken prioriteres er det meget lite sannsynlig at den vil komme opp før tidligst våren 2002.

Etter at Eidsivating lagmannsrett har avsluttet sin behandling av Orderud-saken, gjenstår det en mulighet for å anke til Høyesterett.

Men skyldspørsmålet kan ikke overprøves av rikets øverste domstol. Derimot kan Høyesterett endre straffeutmålingen, den kan vurdere lovanvendelsen og avgjøre hvorvidt det er begått saksbehandlingsfeil.

Hvis Høyesterett kommer til at det er gjort feil i saksbehandling eller lovanvendelse, vil saken bli gjenstand for ny behandling i lagmannsretten. Og da kan det ikke settes sluttstrek for trippeldrapssaken ved årsskiftet 2002/2003.

(NTB)