Ordfører protesterer mot løslatelse av sexdømt lærer

Mannen var betrodd lærer i grunnskolen. Han ble dømt til sju års forvaring etter å ha misbrukt seks mindreårige gutter i skoletida. Etter å ha sonet tre år, er han snart en fri mann igjen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): -Løslatelsen etter så kort tid er en hån mot de fornærmede. Han har begått fryktelige ugjerninger, han var en slange i paradiset, sier ordfører Bjørn Søderholm i Porsanger i Finnmark til Dagbladet.no.

Mannen er også dømt for overgrep mot en gutt et annet sted i Norge. Dette var før han ble ansatt som lærer i Porsanger.

-Forbrytelsene til denne personen truet med å rive i stykker hele samfunnet vårt. Vi har ikke fått fred, sier ordfører Søderholm.

Også advokat Cecilie Lysjø Jacobsen i Hammerfest, som var bistandsadvokat for de fornærmede i straffesaken mot læreren, reagerer på at den forvaringsdømte løslates etter så kort tid.

-De fornærmede er påført svært stor skade, og sliter fortsatt med store problemer. Det er forferdelig at en overgriper settes fri så fort, sier Lysjø Jacobsen til Dagbladet.no.

Streng dom

Det skal mye til for at en rett dømmer en tiltalt til forvaring. Forbrytelsene må være alvorlige, vedkommende må ha et rulleblad fra før og det må foreligge fare for gjentakelse av straffbare handlinger. Etter en forvaringsdom skal en ny rett vurdere om den dømte kan løslates, eller om han må holdes bak murene i nye år. Forvaringsdom kan i ytterste konsekvens bety fengsel på livstid.

Derfor er forvaring en svært streng reaksjon. I Lakselv-saken slipper den dømte med tre års fengsel. Hadde han blitt dømt til sju år i fengsel, uten forvaring, kunne han tidligst blitt satt fri etter å ha sonet bortimot fem år.

Asker og Bærum tingrett har kommet til at mannen har endret seg så mye i positiv retning at han ikke lenger er en fare for samfunnet. Derfor kan han settes fri.

- Har gjort opp for seg

Mannens forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, har forståelse for at de pårørende reagerer på at hennes klient løslates rundt 1. april.

-Slik vil det nok alltid være. Men mannen har sonet minstestraffen og gjort opp for seg. Såvel sakkyndige som Asker og Bærum tingrett mener at det ikke foreligger gjentagelsesfare, sier Nakstad til Dagbladet.no.

Hun viser til at den overgrepsdømte læreren har deltatt i et særskilt program for seksualforbrytere. Under soningen på Ila har han gått til behandling hos psykolog Thore Langfeldt. Læreren er også dømt for seksulle overgrep før han ble dømt til forvaring av Hammerfest tingrett i 2003.

-Han har forstått konsekvensene av det han har gjort. I dag er han er veldig klar på at slike handlinger aldri vil gjenta seg. Han sier at han har hatt stort utbytte av seksualforbryter-programmet i Bergen. Etter løslatelsen skal han fortsatt gå til behandling, opplyser advokat Cecilie Nakstad.

Tilbyr erstatning

I retten ble læreren dømt til å betale til sammen 385.000 kroner til guttene han forgrep seg mot. I april må læreren igjen møte i retten, fordi de fornærmede krever en langt høyere erstatning fra læreren.

Nå har også Porsanger kommune gått ut og tilbudt de seks guttene samme erstatning som læreren ble dømt til på betale, 385.000 kroner.

-Dette er ikke sølvpenger for å kjøpe oss bort fra en rettssak med krav om høyere erstatning. Erstatning er vår håndsrekning til disse personene, en erstatning vil uansett nivå aldri lege den skade som er skjedd. Kommunen er ikke noen motpart i denne saken, motparten er overgriperen, mener ordfører Bjørn Søderholm.

Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen mener derimot at også kommunen er ansvarlig for lærerens handlinger.

-Tilbudet fra kommunen er en invitasjon til forlik. Vi mener erstatningen er alt for lav. Det er medisinsk slått fast at de fornærmede er påført stor skade og har lidd erversmessig tap, sier advokat Lysjø Jacobsen.