Orkla må by på Elkem

Oslo Børs mener at Orkla og selskapet Nordstjernen er én gruppe i kampen om Elkem. Nå tvinges gruppen til å by på Elkem.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Orkla-ledelsen må straks gi børsen melding om det vil gi bud på de resterende 60 prosent av aksjene eller selge seg ned slik at tilbudsplikten ikke lenger foreligger.

Bakgrunnen for børsstyrets beslutning er at man oppfatter Orkla og Nordstjernen som en gruppe som samlet har over 40 prosent av aksjene i Elkem.

En eierandel på 40 prosent på samme hånd utløser automatisk tilbudsplikt på resten av aksjene.

Ville teste

Orkla alene har de siste ukene jevnlig plukket aksjer i markedet inntil selskapet sluttet like i underkant av 40 prosent.

Nordstjernen, som eier noen få prosent i Elkem, er på sin side langt på vei styrt av Orkla. De mange små oppkjøpene Orkla har drevet med denne høsten betyr derfor at selskapet bevisst har villet teste ut holdningen i styret for Oslo Børs.

Onsdag besluttet altså børsstyret at Orkla og Nordstjernen er å betrakte som en gruppe i kampen om Elkem. Mot seg har Orkla den amerikanske aluminiumsgiganten Alcoa som tidligere i høst la inn bud på alle andre aksjer i Elkem enn Orklas.

Da klarte Orkla å hindre aksjonærene i å selge til den pris Alcoa bød.

De andre store norske aksjonærene i Elkem er Folketrygdfondet, DnB og Storebrand.

Lang kamp

Kampen om Elkem startet i 1998 da Alcoa flagget en eierandel på 10 prosent. Senere økte selskapet jevnt og trutt sin eierandel i Elkem samtidig som det samarbeidet nært med det norske selskapet.

I januar i år flagget så Alcoa en eierandel på 40 prosent og la deretter fram et tilbud på de andre aksjene til en pris på 155 kroner per aksje. Orkla fikk da de aller fleste andre aksjonærer med seg på et nei takk til amerikanerne.

Alcoa hadde da stanset på en eierandel på 46,6 prosent.

I begynnelsen av oktober la imidlertid giganten fram et nytt tilbud på 3,5 millioner aksjer som Alcoa nå var villig til å betale 175 kroner for.

Orklas aksjer var ikke omfattet av tilbudet og Alcoa klarte bare å få kontroll med 110.000 aksjer.

Alcoa rasende

Sjefen for Alcoa, amerikaneren Alain Belda, ble mektig vred da han oppdaget at Elkems administrerende direktør Ole Enger satt som styreformann i Nordstjernen og sammen med Orkla bidro aktivt i å hindre at amerikanerne fikk kontroll over det selskap de allerede eide nesten halvparten av.

I to åpne brev til henholdsvis Orklasjef, Finn Jebsen og Elkem-sjef Ole Enger, gir han uttrykk for sin irritasjon over det som er skjedd.

Han forlangte at Ole Enger skulle trekke seg fra Nordstjernen, men Enger sitter fortsatt, både i Elkem og Nordstjernen.

(NTB)

KAMPEN OM ELKEM</B> har pågått i månedsvis mellom gigantene Orkla og Alcoa. Nå tvinges Orkla til å komme med et bud på hele Elkem.