FRUSTRERT: - Vi ser at politiet har lite ressurser til å etterforske de sakene vi er opptatt av, sier leder i Markedsovervåkning på Oslo Børs, Christian F. Falkenberg Kjøde, til Dagbladet. Det er de som har ansvaret for å overvåke verdipairhandelen på Oslo Børs. Foto: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET
FRUSTRERT: - Vi ser at politiet har lite ressurser til å etterforske de sakene vi er opptatt av, sier leder i Markedsovervåkning på Oslo Børs, Christian F. Falkenberg Kjøde, til Dagbladet. Det er de som har ansvaret for å overvåke verdipairhandelen på Oslo Børs. Foto: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADETVis mer

Oslo Børs er frustrert over norsk politi

Økonomisk kriminalitet får ikke nok konsekvenser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet): - Vi har lenge vært frustrert over at politiet ikke har mulighet til å etterforske flere saker. Vi ser at politiet har lite ressurser til å etterforske de sakene vi er opptatt av, sier leder i Markedsovervåkning på Oslo Børs, Christian F. Falkenberg Kjøde, til Dagbladet. Det er de som har ansvaret for å overvåke verdipairhandelen på Oslo Børs.

Les også: «Fanger ikke opp hvitvasking»
 
- Vi melder inn rundt hundre tilfeller til Finanstilsynet i året, hvor rundt 30 er alvorlige, sier Kjøde. De fleste tilfellene gjelder mistanke om innsidehandel, markeds- og kursmanipulasjon og annen økonomisk kriminalitet. Oslo Børs overlater til Finanstilsynet å avgjøre hvilke saker som oversendes Økokrim.
  De sterkeste og rikeste slipper unna - Vi har sett noen saker om økonomisk kriminalitet som ikke blir tatt fatt i fordi politiet ikke har kapasitet til å følge opp på en skikkelig måte, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Han frykter at dette i siste instans kan svekke tilliten til strafferettspleien.

DE STERKESTE OG RIKESTE: - Vi kan ikke ha en strafferettspleie hvor de som er sterkest og har mest ressurser slipper lettest unna, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. Foto: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET
DE STERKESTE OG RIKESTE: - Vi kan ikke ha en strafferettspleie hvor de som er sterkest og har mest ressurser slipper lettest unna, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. Foto: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET Vis mer

- Vi kan ikke ha en straferettspleie hvor de som er sterkest og har mest ressurser slipper lettest unna, sier Schea.

- Vi ser ofte at politiet blir en flaskehals og at økonomisk kriminalitet derfor ikke får de rettslige konsekvensene vi gjerne skulle ønsket, sier Kjøde, som i likhet med Økokrimsjefen frykter at tilliten til rettssystemet vil bli svekket hvis man ikke får straffeforfulgt avansert økonomisk kriminalitet.

Viktige å statuere eksempler - Det er viktig å statuere eksempler. Vår rolle er primært preventiv og det er viktig at man ser at kriminelle handlinger straffer seg, sier Kjøde.
 
Oslo Børs har som myndighet også mulighet til å bruke egne sanksjonsmuligheter.
 
- Vi har intensivert fokuset på å avdekke kriminelle forhold som kursmanipulasjon og innsidehandel og jeg tror dette har ført til at Oslo Børs har fått økt anseelse ute i verden, sier Kjøde. Han forteller at Oslo Børs på 90-tallet var kjent som «innsidebørsen».
 
- Jeg tror også markedet i større grad enn tidligere driver selvjustis. Markedet selv ønsker ikke at tilliten til systemet skal svekkes, sier Kjøde.

Underraportering På Oslo Børs ble det i 2009 utført minst 15 millioner transaksjoner og omsatt for mer enn 1.528 milliarder kroner. Med 250 virkedager, vil det si at det ble omsatt for mer enn seks milliarder kroner og utført mer enn 63.000 transaksjoner daglig.

DAGBLADET 5. JULI 2010.
DAGBLADET 5. JULI 2010. Vis mer

Det samme året fikk Økokrim inn bare én (1) melding om mistenkelige transaksjoner fra aksjemeklerne. Dette på tross av at aksjemeklerne etter norsk lov er pålagt å varsle om alle transaksjoner som er mistenkelige. Dette er transaksjoner som kan ha tilknytning til utbytte av en straffbar handling, men også transaksjoner som kan utgjøre innsidehandel eller andre liknende lovbrudd. Til sammenlikning meldte bankene i fjor inn 2176 tilfeller.

— Det er ingen som tror at det bare kan ha vært én mistenkelig transaksjon i 2009, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til Dagbladet.

FLASKEHALS: - Vi ser ofte at politiet blir en flaskehals og at økonomisk kriminalitet derfor ikke får de rettslige konsekvensene vi gjerne skulle ønsket, sier sier leder i Markedsovervåkning på Oslo Børs, Christian F. Falkenberg Kjøde, til Dagbladet. Foto: FRANK KARLSEN/DAGBLADET
FLASKEHALS: - Vi ser ofte at politiet blir en flaskehals og at økonomisk kriminalitet derfor ikke får de rettslige konsekvensene vi gjerne skulle ønsket, sier sier leder i Markedsovervåkning på Oslo Børs, Christian F. Falkenberg Kjøde, til Dagbladet. Foto: FRANK KARLSEN/DAGBLADET Vis mer

Les også: «Sjokktall om norske mafiapenger»

TRE GANGER STØRRE: Tidligere har man anslått at den svarte økonomien kan være så stor som fem prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Dette tilsvarer mer enn 115 milliarder kroner. Nå kommer det fram at skyggeøkonomien i Norge kan være tre ganger større. Foto: BJØRN LANGSEM/DAGBLADET
TRE GANGER STØRRE: Tidligere har man anslått at den svarte økonomien kan være så stor som fem prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Dette tilsvarer mer enn 115 milliarder kroner. Nå kommer det fram at skyggeøkonomien i Norge kan være tre ganger større. Foto: BJØRN LANGSEM/DAGBLADET Vis mer
ENORME SUMMER: Den ulovelige økonomien, kalt «skyggeøkonomien» eller «mafiaøkonomien» er av enkelte anslått til hele 15-20 prosent av verdensøkonomien. 
Foto: OLE C. H. THOMASSEN/DAGBLADET
ENORME SUMMER: Den ulovelige økonomien, kalt «skyggeøkonomien» eller «mafiaøkonomien» er av enkelte anslått til hele 15-20 prosent av verdensøkonomien. Foto: OLE C. H. THOMASSEN/DAGBLADET Vis mer