BLE VARSLET: Byråd Geir Lippestad fikk flere varsler om arbeidsmiljøet i Oslo Havn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
BLE VARSLET: Byråd Geir Lippestad fikk flere varsler om arbeidsmiljøet i Oslo Havn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Oslo kommune:

Oslo-byrådet fikk bekymringsmeldinger om havnedirektøren: Henla varsel fordi hun fikk ny kommunal toppjobb

Grunnlaget for varsel forsvant i det direktøren ble innstilt til ny jobb på rådhuset, mener kommunens toppledelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I januar gikk Anne Sigrid Hamran til en mektig topplederjobb ved Oslo rådhus: Mobilitetssjef ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

«Mobilitetssjefen vil lede en seksjon som bl.a. har ansvar for oppfølging av Fornebubanen, Oslopakke 3, Ruter AS, Oslo Sporveier AS og Oslo Vognselskap AS», skrev Oslo Havn i en pressemelding da nyheten om hennes overgang ble kjent.

STORT ANSVAR: Som mobilitetssjef har Anne Sigrid Hamran blant annet ansvar for oppfølging av milliardforetaket Ruter AS, selskapet som leverer kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix.
STORT ANSVAR: Som mobilitetssjef har Anne Sigrid Hamran blant annet ansvar for oppfølging av milliardforetaket Ruter AS, selskapet som leverer kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix. Vis mer

Hamran kom til rådhuset fra stillingen som direktør i Oslo Havn.

I stillingen tjener hun mer enn 1,1 millioner kroner. Hun har personalansvar for fem, og skal medvirke til gjennomføring av «det grønne skiftet».

Dagbladet kan i dag avdekke at flere varsler med sterke beskrivelser av direktørens lederstil og arbeidsmiljøet i Oslo Havn var kjent på høyeste nivå i Oslo kommune, før hun ble ansatt i den nye toppjobben.

Det siste varselet kommunen mottok før hun ble ansatt, ble henlagt av kommunen dagen etter at hun ble innstilt til toppjobben. Begrunnelsen var som følger:

«Varselets påstander omhandler havnedirektøren som leder av Oslo Havn. Når hun nå går over i ny stilling i en annen virksomhet, bortfaller grunnlaget for varselet og saken henlegges derfor som varslingssak».

Vedtaket er fattet av det sentrale varslingsrådet i Oslo kommune. Rådets sekretariat er underlagt byrådsleders kontor, og rådet består av toppbyråkrater.

Dagbladet har vært i kontakt med Anne Sigrid Hamran, og fremlagt varslene om henne og arbeidsmiljøet i Oslo Havn. Vi har stilt flere spørsmål, blant annet om varslene og arbeidsmiljøet i Oslo Havn var et tema på intervju med Oslo-byrådet. Hamran ønsker ikke å kommentere saken.

- Bør gjennomgås på nytt

- Varslingsrådet sier egentlig to ting. For det første slår de fast at påstanden om de kritikkverdige forholdene utelukkende er knyttet til Hamran som havnedirektør. Man legger dermed til grunn at utfordringene vil opphøre, eller at et eventuelt grunnlag for påstandene vil bortfalle når hun havner i en ny stilling. Det er spesielt, sier Birthe Eriksen, advokat i Guide Advokat DA til Dagbladet.

- Oslo kommune må gjerne ha en forestilling om at de har håndtert denne saken. Men de kan ikke ignorere varslernes massive oppfordringer om å reagere. Den ene av varslerne oppgir til og med å ha sagt opp på grunn av arbeidsforholdene, sier Eriksen.

Hun har fått gjengitt ordlyden i varslene, og understreker:

- Disse varslene er å anse som nye varsler om at forhold det tidligere er varslet om, ikke er bragt til opphør. Dette er det høyst relevant å varsle om, og ikke noe Oslo kommune bare kan avvise.

- Oslo kommune har med denne saken kommet i en situasjon hvor tilliten til kommunen står på spill. Når en alvorlig varslingssak er kjørt av sporet som her, bør alle varslene som ikke synes å være reelt behandlet, gjennomgås på nytt, av noen som har rett kompetanse, integritet og habilitet, sier Eriksen.

IKKE IMPONERT: Birthe Eriksen har doktorgrad på varsling, og mener Oslo kommune har begått feil på feil.
Foto: Leif Stang.
IKKE IMPONERT: Birthe Eriksen har doktorgrad på varsling, og mener Oslo kommune har begått feil på feil. Foto: Leif Stang. Vis mer

Henla varsel

Ifølge utlysingen for stillingen som mobilitetssjef er Hamran nå «ansvarlig for, på overordnet nivå, å styre og sikre fremdrift i tunge investeringsprosjekter som f.eks. Oslopakke 3, Fornebubanen, trikkeanskaffelsene og sentrumstunellen».

Da havnedirektøren begynte i stillingen på Oslo rådhus, hadde hun to dramatiske år bak seg i Oslo Havn.

Dagbladet fortalte i mai måned om at konsulentselskapet KPMGs gransket arbeidsmiljøet i Oslo Havn gjennom andre halvdel av 2015, etter et varsel om havnedirektøren og arbeidsmiljøet i havna. I KPMGs granskingsrapport står det følgende under avsnittet «juridiske vurderinger»:

«Når det kommer til varslets forhold rundt havnedirektørens lederstil, herunder utfrysing og fryktbasert lederstil, så anses dette som så klanderverdig at det etter vår vurdering må kunne karakteriseres som utilbørlig».

Ingen arbeidstakere skal utsettes for utilbørlig atferd, ifølge arbeidsmiljølovens kapittel som omhandler krav til det psykososiale miljøet. KPMG-rapporten hadde kommentarer som knytter seg direkte opp til dette kapittelet:

«Med bakgrunn i bestemmelsens formål, og det som beskrives, kan det etter vår vurdering kunne tilsi at kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet ved Oslo Havn KF ikke er tilstrekkelig ivaretatt».

Henla varsel - ansatte direktøren

Nå kan Dagbladet fortelle at Oslo-byråden med ansvar for Oslo Havn, Geir Lippestad (Ap), fikk flere varsler om havnedirektørens lederstil før hun fikk den nye toppjobben på Rådhuset. Varslene kom fra to ansatte i havna som varslet om ulike forhold. I et av varslene står det:

«Dere bør vurdere om havnedirektøren er skikket til å lede en viktig kommunal posisjon, eller om trakassering og fryktbasert ledelse er aksepterte ledelsesmetoder i Oslo kommune».

VISSTE IKKE: Da byråd Lan Marie Nguyen Berg innstilte på å ansette havnedirektør Hamran, var hun ikke kjent med det siste varselet som forelå mot Hamran. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
VISSTE IKKE: Da byråd Lan Marie Nguyen Berg innstilte på å ansette havnedirektør Hamran, var hun ikke kjent med det siste varselet som forelå mot Hamran. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer

Men til tross for de alvorlige påstandene, gikk ikke Lippestad videre med informasjonen om varselet til byråden som skulle ansette Hamran, ifølge byråd Lan Marie Nguyen Berg.

- Byrådsavdelingen var ikke kjent med det nye varslet, sier Berg til Dagbladet.

Dagbladet har spurt byråd Lippestad om hvorfor han, ifølge byråd Berg, ikke sørget for å orientere henne om det nye varselet. Dette svarer han ikke på.

Byråd Berg innstilte på å ansette havnedirektøren som mobilitetssjef 19. januar i år. Varslingsrådets vedtak om å henlegge varselet fordi havnedirektøren «går over i ny stilling i en annen virksomhet» ble fattet den 20. januar, altså dagen etter.

Hamran var på dette tidspunktet ikke formelt ansatt. I Oslo kommunen er det byrådet i plenum som ansetter, noe de gjorde da de vedtok byrådens innstilling den 26. januar i år. Arbeidskontrakten ble signert 31. januar.

Dagbladet har spurt byråd Berg om hun var klar over at beslutningen om å innstille havnedirektøren til jobben ville bli brukt i varslingsrådets behandling av varslingssaken mot havnedirektøren allerede dagen etter. Vi har også spurt om hva hun synes om at Lippestad ikke informerte henne om den nye varslingssaken. Byråd Berg svarer ikke på disse spørsmålene fra Dagbladet.

- Ble femti ganger verre

I mai avdekket Dagbladet at kommunens oppfølging av KPMG-rapporten besto i at ledergruppen selv, under ledelse av havnedirektøren, skulle komme opp med sine egne forslag til tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

Det endte med at lederne blant annet ble enige om å «le mer på ledermøtene» og å «si tydelig God morgen og Hei ved ankomst i ledermøtene».

Da Dagbladet tirsdag denne uken var til stede i Oslo tingrett, kunne vi høre en av lederne fortelle selv om effekten av disse tiltakene. På spørsmål fra sin advokat om arbeidsmiljøet ble bedre som følge av tiltakene, svarte hun:

- Nei, det ble femti ganger verre. Og det er det ikke bare jeg som synes.

Lederen satt i Oslo tingrett denne uken fordi hun har saksøkt kommunen for å ha fjernet hennes stilling, noe hun mener skjedde på en ulovlig måte. Oslo kommune avviser denne påstanden, og viser til at stillingen ble fjernet som følge av en ordinær omorganisering.

Varslet byråden personlig

Dagbladet kan i dag fortelle om tre varsler som var kjent for toppledelsen i Oslo kommune i forkant av ansettelsen av Hamran.

Det første varselet var adressert til byråd Geir Lippestad. Byråden fikk dette varselet dagen etter at daværende styreleder hadde rapportert til hans byrådsavdeling om at styret nå så seg ferdig med oppfølgingen av KPMG-rapporten.

I varselet, som en arbeidstaker i Oslo Havn sendte byråden 3. mai, varsler den ansatte om at tiltakene etter KPMG-rapporten ikke hadde hjulpet. Arbeidsforholdene var nå uholdbare, ifølge varsleren. I emnefeltet stod det «Lederkrise i Oslo Havn!».

TOPPSJEF: Anne Sigrid Hamran er en høyt betrodd medarbeider i Oslo kommune som mobilitetssjef ved byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel. Hun var havnedirektør fra 2002 til januar 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
TOPPSJEF: Anne Sigrid Hamran er en høyt betrodd medarbeider i Oslo kommune som mobilitetssjef ved byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel. Hun var havnedirektør fra 2002 til januar 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

«Arbeidsmiljøet er helt ødelagt, folk slutter eller bare mistrives og det går på helsa løs», skriver varsleren, som etter en tid fikk løfter om at forholdene skulle følges opp:

«Varselet er blitt behandlet av det sentrale varslingsrådet og blir fulgt opp av overordnet byrådsavdeling», heter det i tilbakemeldingen som varsleren fikk.

Det er byrådsavdelingen for næring og eiendom (NOE) som er overordnet avdeling for Oslo Havn. Det varsleren ikke fikk beskjed om, var at oppfølgingen av varselet i realiteten var satt på vent til nytt havnestyre var på plass.

I samme vedtak som ordlyden i tilbakemeldingen til varsleren ble fastsatt, kan man også lese:

«NOE vil vurdere nærmere tiltak når nytt styre er utnevnt», heter det i referatet fra varslingsrådets møte, som ikke er datert.

Det skulle gå fem måneder før nytt havnestyre ble oppnevnt, uten at kommunen iverksatte konkrete tiltak for å følge opp varselet.

Flere varsler

I september 2016, tre måneder etter at byråden ble varslet om at det dårlige arbeidsmiljøet vedvarte, vedtok kommunens sentrale varslingsråd å lukke varselet som KPMG hadde gransket.

Dagbladet er kjent med ytterligere to varsler som kom i etterkant av at det nye havnestyret var på plass. Her er utdrag fra det ene:

«At INGEN – verken havnedirektør, det tidligere styret eller Oslo kommune – har tatt skikkelig tak i de mange utfordringene i havna etter flere bekymringsmeldinger og varslinger fra hovedtillitsvalgt, hovedverneombud, bedriftslegen samt flere ansatte over lengre tid, er svært alvorlig», skriver varsleren, som videre oppgir at hun så seg nødt til å si opp sin stilling i havna:

«Grunnen var de helsefarlige og uholdbare arbeidsforholdene som gjorde det umulig for meg å få gjort jobben min», skriver vedkommende. Hun forteller i sitt varsel at også hun hadde blitt lovet tiltak fra byrådsavdelingen, men også disse tiltakene uteble. Konsekvensene ble betydelige, ifølge varselet:

«I mellomtiden har ansatte grudd seg til å gå på jobb i lang tid med de negative konsekvensene og kostnadene det har for den enkelte, for familiene deres og for samfunnet for øvrig i form av sykmeldinger», skriver vedkommende, som overfor Dagbladet ikke ønsker å kommentere saken.

Vil ikke svare

Varsleren som gikk til byråd Lippestad mai, forsøkte nå enda en gang å bli hørt. I et tredje varsel datert november i fjor, skriver varsleren:

«Jeg varsler med dette at systematisk trakassering fortsatt finner sted fra havnedirektørens side, og at situasjonen har blitt verre etter at KPMG-rapporten fra november 2015 ble avsluttet».

Det var dette varselet som ble henlagt av det sentrale varslingsrådet i Oslo kommune den 20. januar, dagen etter at Anne Sigrid Hamran var blitt innstilt til jobben av miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Byråd Geir Lippestad vil ikke kommentere hvorfor han aldri sørget for at det ble iverksatt konkrete tiltak eller undersøkelser om varslene som kom etter at kommunen hadde avsluttet oppfølgingen av KPMG-rapporten.

Dagbladet har også spurt byråd Lippestad om han synes det er realt og god personalpolitikk overfor Anne Sigrid Hamran å unnlate å undersøke de alvorlige beskyldningene som rettes mot henne i varslene. Lippestad svarer ikke på dette.

I en kommentar til Dagbladet skriver byråd Lippestad følgende om de nye varslene som kom:

- Varslene er vurdert av det sentrale varslingsrådet. De ble vurdert til å ikke inneholde nye opplysninger i forhold til det som ble behandlet i KPMG rapporten. Det er grunnen til at de ikke ble tatt opp som nye varslingssaker.

- Min avdeling skulle følge opp problemstillingene knyttet til det generelle arbeidsmiljøet i Oslo Havn i eierdialogen. Det har vi gjort, hevder Lippestad.

Han forteller at han har bedt den nye styrelederen i Oslo Havn, Roger Schjerva, om å på generelt grunnlag ha et ekstra fokus på arbeidsmiljø.

- I tildelingsbrevet for 2017 gjentas vårt fokus på arbeidsmiljøet ved at styret bes særlig følge opp funn i den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen. Jeg mener derfor at vi har fulgt opp de varslingene som har kommet på en fornuftig måte og jeg kan forsikre at vi fortsetter å ha fokus på arbeidsmiljøet i Oslo Havn, sier Lippestad.

Berg: - Hamran best skikket

Dagbladet har spurt om miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg om hun, med bakgrunn i det som kommer frem i KPMG-rapporten og de nye varslene med påstander om at atferden fortsatte, mener det var riktig å gi Hamran personalansvar på nytt.

- Hennes søknad ble behandlet og vurdert på lik linje med andres, og hennes bakgrunn og kvalifikasjoner ble vurdert gjennom samme metoder og på lik måte som for øvrige kandidater. Hun ble etter dette rangert som den best skikkede kandidaten for stillingen, svarer Berg.

På spørsmål om KPMG-rapporten og varslene mot havnedirektøren var tema på jobb-intervjuet, svarer hun:

- Det føres ikke referat fra ansettelsesintervjuer og vi kan ikke kommentere innholdet utover dette.

Byråd Lippestad gir overfor Dagbladet uttrykk for at hans håndtering av saken står fast.

- Varslene som ble behandlet i varslingsrådet i januar 2017 ble vurdert ikke å inneholde nye opplysninger i forhold til det som ble vurdert i KPMG-rapporten, og ble derfor ikke tatt opp som ny varslingssak, gjentar Lippestad overfor Dagbladet.

Om kritikken fra advokat Birthe Eriksen, som blant annet har tatt doktorgrad på varsling, og sitter blant annet i et regjeringsoppnevnt varslingsutvalg, sier Lippestad:

- Jeg registrerer at en advokat som ikke har kjennskap til alle sider av saken har kommentert Oslo kommunes håndtering. Det har jeg ingen kommentar til.