Oslo nekter å betale Elisabeth

Etter yrkesskaden hun pådro seg i 1997, har Elisabeth Lindahl (54) krav på 737 500 kroner i erstatning fra Oslo kommune. Men Oslo forsikring nekter å betale.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den tidligere hjelpepleieren er en av flere skadde som nå opplever at Oslo kommunes eget forsikringsselskap nekter å innrette seg etter en krystallklar dom Arbeidsretten avsa 6. april i år.

Arbeidsretten sier at dersom Trygdeetaten har vedtatt at en person er yrkesskadd, skal vedkommende tilkjennes erstatning på minst 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). 15 G tilsvarer i dag 900 000 kroner. Da Elisabeth Lindahl ble skadd i 1997, tilsvarte 15 G 737 500 kroner - penger hun ennå ikke har sett snurten av.

-  Medregnet renter fra skadetidspunktet har Elisabeth krav på nærmere en million kroner. Oslo forsikring gjør nå hva de kan for å uthule Arbeidsrettens dom, sier advokat Jane Ytreøy Grøndalen i Norman & Co.

Tok ryggen

Elisabeths mangeårige mareritt startet med ei nattevakt på sykehjemmet i 1997. Hun skulle hjelpe en tung rullestolbruker i seng.

-  Idet jeg løftet ham, prøvde han samtidig å dra på plass pysjbuksa. Vekta ble feilfordelt, og jeg fikk hele karen på én nitti i henda, sier den kraftig ryggplagede kvinnen. Nå venter fjerde ryggoperasjon.

Det tok tid å få godkjent plagene som yrkesskade. Først feiltolket sykehuset MR-bildene av ryggen, slik at det tok nesten et halvt år før prolapsen ble avdekket. Deretter fulgte ikke arbeidsgiveren opp saken, slik at det over to år før skademelding ble fylt ut.

Får uførepensjon

 NEKTES ERSTATNING:  Tidligere hjelpepleier Elisabeth Lindahl (54) pådro seg en alvorlig ryggskade på jobb i 1997. Til tross for at Trygdeetaten har godkjent plagene hennes som yrkesskade, nekter Oslo forsikring å betale henne 737 500 kroner i erstatning. Foto: Lars Myhren Holand
NEKTES ERSTATNING: Tidligere hjelpepleier Elisabeth Lindahl (54) pådro seg en alvorlig ryggskade på jobb i 1997. Til tross for at Trygdeetaten har godkjent plagene hennes som yrkesskade, nekter Oslo forsikring å betale henne 737 500 kroner i erstatning. Foto: Lars Myhren Holand Vis mer

Skademeldingen var også mangelfull, slik at fylkestrygdekontoret i Oslo en stund var i tvil om kravene for godkjenning som yrkesskade var oppfylt.

Etter at fylkestrygdekontoret fikk utfyllende forklaring, godkjente de Elisabeths plager som yrkesskade. I dag mottar hun full uførepensjon med yrkesskadefordeler og menerstatning etter 30 prosent medisinsk invaliditet. Men erstatningen uteblir.

Saken hennes skal opp for Borgarting lagmannsrett 27. oktober.

-  Hårreisende

-  Det er hårreisende hvordan kommunen og Oslo forsikring nå opptrer. Arbeidsretten har fastslått at dersom Trygdeetaten vedtar at det foreligger yrkesskade, er det bare å punge ut, sier Elisabeth Lindahl. I sitt prosesskriv til Borgarting lagmannsrett hevder Oslo forsikring at de må ha rett til en selvstendig vurdering av Trygdeetatens vedtak.

«Spørsmålet blir da om Oslo kommune også skal være bundet av et vedtak som fylkestrygdekontoret selv sier er åpenbart feil. Dette spørsmålet er ikke berørt av Arbeidsretten,» skriver prosessfullmektig Børre Lid på vegne av Oslo forsikring.

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen førte saken Fagforbundet hadde mot Oslo kommune for Arbeidsretten i april.

-  Dommen gir ingen åpning for å trekke Trygdeetatens vurderinger i tvil. Til og med Høyesterett er bundet av Arbeidsrettens forståelse av en tariffavtale, påpeker Sønsteli Johansen.

Finanssjef Terje Ruud i Oslo kommune er åpenbart ikke enig med kommunens eget forsikringsselskap.

-  Vi tar Arbeidsrettens dom til etterretning og vil følge den. Vi forventer også at Oslo forsikring skal forholde seg til Arbeidsrettens dom, sier Ruud til Dagbladet.