Østfold-ulvene får leve

Ulvene som lever vest for Glomma, skal dø, mens ulvene som lever øst for Glomma, får leve. Dermed ser det ut til at Østfold-ulvene redder livet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mens man innad i regjeringen er dypt uenig om framtidas ulveregime, behandler Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ukentlig nye fellingssøknader.

Etter det Dagbladet kjenner til får nå Østfold-kommunene nei til felling av samtlige dyr i ulveflokken, som har slått seg til i Våler-traktene vest for Glomma.

Samtidig sier Miljøverndepartementet ja til 14 dagers forlenget jakt på én ulv i flokken i Rendalen i det nordlige Hedmark.

Statsråd Guro Fjellanger ga fellingstillatelse på dyret fredag for fjorten dager siden, med det forbehold at jakta skjer på innmark på angitt beite. Jakta ble resultatløs. Vilkårene for forlengelsen er de samme, uten noe utvidet jaktområde.

Må leve med ulv

Østfold-kommunene på sin side, støttet av bondeorganisasjonene og med Senterpartiet i ryggen, hadde søkt om felling av hele flokken vest for Glomma. En ung hannulv ble påkjørt og drept her samme dag som Guro Fjellanger åpnet for innmarksjakt i Rendalen.

Kommunene i Østfold vest for Glomma vil trolig få beskjed om avslaget like over helga.

Det er ventet at kommunene vil anke avgjørelsen inn for departementet. Det er samtidig ventet at departementet vil måtte avslå en eventuell anke, fordi Østfold er landets minst sauetette område. Dertil er beitesesongen nå definitivt over, og en av ulvene er alt drept. Viktigst er det likevel at Oslo byrett i begynnelsen av desember skal avgjøre hvorvidt Miljøverndepartementet brøt norsk lov og internasjonale bestemmelser da statsråd Fjellanger ga fellingstillatelse på ulveparet vest for Glomma nord i Hedmark i mars i år.

Dødsdømt

Samtidig er det klart at DN og departementet i den bebudede ulvesonen etter alt å dømme utelukker områdene vest for Glomma som kjerneområde for ulv, der arten skal ha et særskilt vern. Soneplanen legges fram til våren.

Slik sett er alle norske ulver vest for Glomma sannsynligvis dødsdømt.