Over 100 ulykker siden nyttår

- NSB har hatt uflaks, sa styreleder Arent M. Henriksen på vei til krisemøtet. Det har han fullstendig rett i.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NSB kunne ikke fått en verre start på år 2000. Bare fire dager inn i det nye året kolliderte to tog ved Åsta, og 19 mennesker ble drept. Etter det har listen over uhell vokst seg uhyggelig lang.

Noen skylder på uflaks, andre på NSB-sjef Ueland, andre på småkonge-organiseringen av statsbedriften og atter andre på generell inkompetanse. Uansett årsak - med over 100 uhell på et halvt år er det trygt å slå fast at noe må skje med NSB.

Her er oversikten over NSBs katastrofeår:

3. januar: Personvogn sporet av ved Moss stasjon.

4. januar: Togkatastrofen ved Åsta.

5. januar: Personbil påkjørt på Heistad planovergang mellom Brevik og Eidanger.

5. januar: Tomtog sporet av på Dal stasjon.

5. januar: Lokomotiv sporet av på Dynos sidespor på Lillestrøm.

6. januar: Løslok kjørte på rødt hovedutkjøringssignal ved Serstøa på Kongsvingerbanen.

7. januar: Lokaltog kjørte forbi rødt lys på Skøyen. Lokføreren mente det lyste grønt.

8. januar: Tomtog sporet av på Myrdal stasjon.

9. januar: Ombordansvarlig ga avgangssignal på Fetsund stasjon uten at blinklampene var tent. Ble avløst ved ankomst til Oslo S.

11. januar: Lokaltog kjørte på rødt lys ved Oslo S.

11. januar: To lokaltog kjørte med 50 minutters mellomrom på rødt lys på samme sted ved Skøyen.

11. januar: Godsvogn sporet av på Sandnes stasjon.

12. januar: Tog skled forbi rødt lys ved Nationaltheatret.

12. januar: Tog kjørte på rødt lys ved Oslo S.

12. januar: Arbeidstog kjørte på rødt lys ved Oslo S.

13. januar: Persontog kjørte i butt på Dombås stasjon. To personer lettere skadd. To vogner mistet buffer. Ett tog ble innstilt.

13. januar: Branntilløp i persontog ved Moelven stasjon. Små materielle skader.

16. januar: Persontog fra Kristiansand til Stavanger kjørte på jernstang som unger hadde lagt i skinnegangen ved Moi stasjon. Lokføreren fikk slokket etterfølgende brann i lokomotivet.

19. januar: Persontog kjørte på rødt lys ved Nationaltheatret.

19. januar: Godsvogn sporet av under skiftearbeid på Lillestrøm stasjon.

20. januar: Lokaltoget til Eidsvoll kjører 50 meter med barnevogn klemt i døra.

20. januar: Skinnetraktor kjørte på rødt lys ved Oslo S.

21. januar: Robel sporet av etter kollisjon med sporsperre på Nærbø stasjon på Jæren.

22. januar: Persontog kolliderte med traktor på usikret planovergang ved Skotte gard på Vestfold-banen.

23. januar: Person påkjørt og drept av persontog mellom Grefsen og Tøyen holdeplass i Oslo.

23. januar: Lokomotiv kjørte fra Lodalen til Loenga uten bremser. Svensk lokfører tatt ut av tjeneste. Saken politianmeldt.

25. januar: Tre vogner sporet av under skiftearbeid på Jessheim stasjon.

25. januar: Lastet vogn sporet av etter kollisjon med sporsperre på Berg stasjon.

25. januar: Vogn sporet av under skifting av tog på Alnabru.

27. januar: Lokaltog kjørte forbi to stoppsignal og kjørte opp en sporveksel. Logg og lydbånd beslaglagt.

28. januar: Arbeidstog kolliderte og to vogner sporet av etter kollisjon med ledningsmast som lå over skinnegangen på Bergensbanen.

30. januar: Godstog sporet av etter å ha kjørt inn i snøras på Dovrebanen.

31. januar: Løslokomotiv kjørte på rødt lys ved Grorud stasjon.

31. januar:Persontog passerte rødt signal i Romeriksporten i hovedsporet mellom Venjar og Oslo S.

1. februar: Flytoget kjørte inn i kulverten på Gardermoen stasjon og flyttet den 20 meter. Store materielle skader. Fører og togvertinne sendt til sykehus for legesjekk. Svikt i varslingsrutiner i etterkant av ulykken.

1. februar: Branntilløp i lokaltog ved Kongsberg. Små skader.

1. februar:Intercitytog rapporterer signalfeil på planovergangen ved Tomsbakken på Vestfold-banen klokka 11.27. Signalet viste stopp mot tog og klart for veifarende.

1. februar: Klokka 16.13 kolliderer intercitytog med personbil på planovergangen ved Tomsbakken. En kvinne blir drept.

1. februar: Tomtog kolliderte med butt på Bestun stasjon på Drammens-banen. Mindre skader.

2. februar: Sammenstøt under kobling av motorvogner på Bestum. Materielle skader.

4. februar: Tog kjørte på rødt lys ved Lillestrøm stasjon.

5. februar: Persontog mellom Stavanger og Kristiansand kolliderer med personbil på Holand planovergang mellom Helleland og Egersund. Fire ungdommer blir drept. En hardt skadd.

7. februar: Tog gled så vidt forbi stasjonsgrensa i Kristiansand under skifting på Krossen stasjon.

8. februar: Traktor falt ned på skinnegangen mellom Darbu og Krekling på Sørlandsbanen. Linja stengt i to timer.

9. februar: Tog kjører på rødt lys ved Kløfta.

10. februar: Godsvogn sporet av på Trondheim stasjon. Vekselmor knust.

14. februar: Lokaltog kjørte på rødt lys ved Lillestrøm stasjon samtidig som flytog hadde grønt lys ut fra spor 3. Umiddelbar nødfrakopling av kjørestrøm hindret kollisjon. Lokføreren tatt ut av tjenesten.

14. februar: Brann i sikringsskap i Signatur-tog. 160 passasjerer evakueres på Lillehammer stasjon. Slokket av togpersonalet.

15. februar: Arbeidstog sporet av mellom Tretten og Losna.

16. februar: Tog kjørte ut fra Oslo S. på stoppsignal. Ble stoppet av ATC. Lokføreren ringte toglederen for å melde feil på matrisen fordi han trodde han hadde kjørt på grønt lys.

16. februar: Persontog kjørte forbi Potterud blokkstasjon mellom Losna og Tretten i stopposisjon. Lokfører oppdaget tabben og meldte fra.

16. februar: Personbil sto fast på usikret overgang ved Otta stasjon. Bomarm ødelagt. Linja sperret i to timer.

16. februar: Brann i diesellokomotiv i Mo i Rana. Lokføreren slokket ilden.

21. februar: Blind passasjer holdt på å falle ut av døra på lokaltog som stoppet utenfor perrongen ved Nationaltheatret stasjon. Dørene ble feilaktig frigjort.

22. februar: Kraftig hjulslag i første vogn bak lokomotivet. Ble seinere tatt ut av toget på Dombås.

22. februar:Persontog kolliderte med bil på planovergang ved Kongsvinger. Små skader.

22. februar:Robel-arbeidsmaskin og -snøfreser sporet av ved Tunga på Bergensbanen.

22. februar:Robel-arbeidsmaskin og -snøfreser sporet av ved Finse.

23. februar: Godstog mistet to paller og en grindevogn med post ut gjennom en åpen containerdør på Dovrebanen.

24. februar: Ved Fokstua stasjon på Dovrebanen var nattoget nær ved å kollidere med en container som trolig hadde falt av et godstog.

24. februar: Bil påkjørt på overgang ved Langstein stasjon.

25. februar: Persontog på Nordlandsbanen ble stoppet av ATC etter at det kjørte på rødt lys ut fra Bergsgrav stasjon.

27. februar: Sporveksel på Gardermoen stasjon ble oppkjørt under lokal skifting av skinnetraktor.

29. februar: Godsvogn sporet av på Støren i Sør Trøndelag.

29. februar: Lokomotiv kjørte forbi rødt lys og kjørte opp sporveksel på Loenga fordi dieselmotoren stoppet og loket mistet motstandsbremsen. Et annet tog sto klart til avgang like i nærheten.

29, februar: Skader på motorvognsett under kobling i Sandefjord.

29. februar: Tom tømmervogn sporet av i Trondheim. Hjulgang er mulig årsak.

1. mars: Bil nær påkjørt mellom Elverum, og Rudstad.

1. mars: Godstog på Sørlands-banen truffet av lastekran på tømmerbil. Siderute og speil knust. Sporet stengt i flere timer.

3. mars: Tog kolliderte med bil på planovergang mellom Kongsvinger og Kirkenær. Ingen personskader.

3. mars: Godstog kjørte på sporsperre og en vogn sporet av på Sundland.

7. mars: Godsvogn sporet av på Skogmo sidespor.

9. mars: Godsvogn sporet av på Mosjøen stasjon.

9. mars: Godstog sporet av under innkjøring til Langemyr stasjon ved Kristiansand. Skinnegangen ødelagt i 300 meter.

9. mars: Godsvogn sporet av på Dombås stasjon. Kjørte over sporsperre.

11. mars: Flytog kjørte forbi Høn blokkpost i stopposisjon.

13. mars: Tomtog kjørte på rødt lys ved Oslo S.

13. mars: Lokomotiv sporet av ved Ila i Trondheim på grunn av isete spor.

14. mars: Lokomotiv kjørte på rødt lys ved Oslo S. Lokfører mente sollyset ga gjenskinn slik at signalet kunne misforstås.

14. mars: Arbeidstog og sporrenser sporet av ved Fålmor bru. Nordlandsbanen sperret.

15. mars: Hensatt vogn gled over sporsperre på Alnabru.

16. mars: Rute knust i persontog da det passerte Hundorp i Hallingdal. Trolig truffet av løpsk lastebilhjul.

16. mars: Godsvogn fikk kraftig hjulslag og ble satt av på Røros stasjon.

17. mars: Person påkjørt og hardt skadd av skiftemaskin i tunnel ved Lodalen.

20. mars: Lokomotivet på nattoget fra Bodø sporet av ved innkjøringen til stasjonen i Mo i Rana. Kolliderte med godsvogn som hadde slitt seg i stormen og kommet ut på hovedsporet. Store materielle skader.

20. mars: Tog kjørte seg fast i snø mellom Finse og Tunga. ATC-feil reduserte trolig farten inn mot snøansamlingen.

21. mars: Intercitytog sporet av på Skien stasjon.

21. mars: To tomme godsvogner sporet av på Alnabru. En del skader.

22. mars: Godstog på omformertransport sporet av mellom Alnabru og Grefsen.

24. mars: Godsvogn kom i drift på linja mellom Onsøy og Fredrikstad. Skiftelok kjørte etter og fikk fakket rømlingen.

24. mars: Lokomotiv kjørte forbi stoppsignal ved Oslo S. Lokføreren innrømmet forholdet og fikk kjøre videre.

25. mars: Person påkjørt og drept av flytoget 500 meter inne i Romeriksporten.

27. mars: Godsvogn sporet av ved Grefsen stasjon.

29. mars: Dårlig kjent lokomotivfører kjørte forbi rødt lys ved Tomter krysningsspor.

30. mars: Tog passerte stoppsignal ved Oslo S.

5. april: To godstog kolliderte på spor 7, Lillestrøm stasjon. Avsporing og omfattende materielle skader. To gassvogner i brann.

8. april: Et passasjertog fra Hamar på vei til Trondheim kjørte inn i et jordras mellom Støren og Singsås stasjon på Røros-banen.

18. mai: En mann mistet livet da et tog kolliderte med en personbil like i nærheten av Mjøndalen i Buskerud ved 21.45-tida torsdag.

16. juni: Lokaltog sporer av ved Askin. Redskapstoget som hjalp lokaltoget, sporet av. Begge spor på Østfoldbanen ble sperret.

17. juni: Signatur-toget mister hjulet ved Nelaug stasjon i Aust-Agder

29. juni: To vogner i et godstog sporet av ved Loenga utenfor Oslo. Østfoldbanen stengt. Samme dag er det krisemøte i NSB.

Dagbladets liste er trolig ikke komplett.