Myndighetene slår alarm:

Overdosemysteriet

Samtidig som dødsdopet protonitazen for første gang dukker opp i Norge, skjer det en uvanlig økning av overdoser i Oslo. Innenfor en radius på 200 meter tar fire personer overdose i løpet av to timer.

FIRE OVERDOSER: Torsdag 10. november rykker AMK ut til fire overdoser på Tøyen og ett tilfelle ved Oslo legevakt. I løpet av bare to timer har alle de fem inntatt et ukjent stoff. Foto: Lars Eivind Bones
FIRE OVERDOSER: Torsdag 10. november rykker AMK ut til fire overdoser på Tøyen og ett tilfelle ved Oslo legevakt. I løpet av bare to timer har alle de fem inntatt et ukjent stoff. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

En person har tatt en overdose på Tøyen, forteller noen over telefon til Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Oslo.

Slike meldinger er ikke uvanlig, men torsdag 10. november er det noe som skurrer.

I løpet av de neste to timene blir de varslet om ytterligere fire overdoser. Seinere blir det bekreftet at totalt fem personer har tatt en overdose med et ukjent stoff.

Fire av dem har skjedd innenfor en radius på 200 meter i Tøyen-området.

Det siste har skjedd på brukerrommet ved Oslo legevakt.

Alle de fem overlever. Samme dag går Oslo universitetssykehus (OUS) ut og advarer om en uvanlig økning i antall overdoser på kort tid.

«Vi oppfordrer brukere til å være forsiktige og ta vare på hverandre», skriver de på Twitter.

Av personvernhensyn kan de ikke utlevere detaljer om overdosene, som hvilket stoff det dreier seg om. De neste dagene skal det komme flere urovekkende meldinger om overdoser.

Samtidig er et nytt, dødelig rusmiddel i omløp. Og ingen vet hvor det kommer fra.

Nesesprayen i Bergen

Ved Seksjon for klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssykehus i Bergen blir det tirsdag 15. november gjort en uvanlig oppdagelse etter en ikke-dødelig overdose.

I analyser på laben påviser de et hyperpotent rusmiddel, protonitazen, som tidligere ikke har vært registrert i Norge.

Der gjør de også en annen oppdagelse: Stoffet er inntatt gjennom nesespray.

- Dette er et stoff som ikke fanges opp med verken hurtigtester eller mer avanserte rutinetester. Vi brukte en del dager på å bekrefte hva som var i prøven, forteller overlege på avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Jon Andnes Berg til Dagbladet.

Dagen etter finner de det samme stoffet på rettsmedisinsk avdeling ved OUS, under obduksjonen av en 20 år gammel mann fra Nedre Romerike.

Det har gått én måned siden mannen ble funnet død hjemme etter å ha tatt en overdose. De klarer ikke å slå fast hvordan han inntok stoffet, men én ting er sikkert:

Også han hadde fått i seg protonitazen.

Skulle aldri ut av laben

Protonitazen er et syntetisk opioid, som først ble utviklet av legemiddelindustrien i Sveits på slutten av 50-tallet som et alternativ til morfin. Det ble imidlertid aldri tatt i bruk utenfor laboratoriene fordi det viste seg å ha svært alvorlige bivirkninger.

- Konsekvensene er veldig raskt fatale hvis man eksponeres for dette stoffet, forklarer seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Ola Røed Bilgrei.

Selv en mikrodose, så lite som et par korn, kan få dødelige utfall som respirasjons- og hjertestans.

- Det er såpass potent - vi snakker mange ganger relativt til heroin og fentanyl - at å klare å dosere riktig og bruke dette som et rusmiddel med en behagelig effekt er lite sannsynlig, sier Bilgrei.

VARSLET: Seniorforsker innenfor rusmidler og tobakk ved Folkehelseinsituttet, Ola Røed Bilgrei, var en av de første som ble varslet da protonitazen ble oppdaget i Norge. Foto: Privat
VARSLET: Seniorforsker innenfor rusmidler og tobakk ved Folkehelseinsituttet, Ola Røed Bilgrei, var en av de første som ble varslet da protonitazen ble oppdaget i Norge. Foto: Privat Vis mer

Siden laboratorieforsøkene på 50-tallet har protonitazen ikke vært å finne andre steder enn i nedstøvede forskningsrapporter. Det endret seg i 2020. For første gang dukket stoffet opp på det illegale markedet, med påfølgende overdoser i både USA, Canada og Australia.

Året etter ble stoffet også påvist i Europa. I mai 2021 satt EUs narkotikabyrå stoffet under intensiv monitorering. Så langt i år er det registrert 19 dødsfall knyttet til denne gruppen syntetiske opioider i Estland.

I oktober gikk også svenske myndigheter ut med en advarsel om protonitazen på nesesprayflasker.

Nå har funnet av det livsfarlige stoffet fått alarmen til å gå hos norske myndigheter.

Kamuflert i annet dop

Det er Bilgrei ved FHI som blir kontaktet av sykehusene - først av Haukeland 15. november, deretter av Oslo universitetssykehus (OUS).

To dager seinere sitter han i møter med ansatte fra CBRNE-senteret ved OUS, som har akuttberedskap for hendelser som omfatter blant annet farlige kjemiske stoffer.

De blir enige om at funnene er så alvorlige at befolkningen må varsles.

«Farlig stoff i omløp» er overskriften i pressemeldingen som samme dag sendes ut av OUS. Bilgrei ved FHI sender også et varsel til EUs narkotikabyrå, EMCDDA, som igjen varsler alle medlemslandene.

Hendelsene gjør også Helsedirektoratet bekymret. De omtaler stoffet som «ekstremt potent og med stor fare for overdosering»

- Disse overdosene er svært urovekkende, sier avdelingsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, til Dagbladet.

ADVARER BRUKERE: Det er hengt opp advarsler i sprøyteluka i Hausmannsgate i Oslo. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
ADVARER BRUKERE: Det er hengt opp advarsler i sprøyteluka i Hausmannsgate i Oslo. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Overfor Dagbladet bekrefter Kripos at stoffet foreløpig ikke har blitt påvist i noen beslag i Norge. Man kjenner derfor bare til stoffet gjennom forgiftningsulykker.

- Vi antar at stoffet ikke er solgt som protonitazen, og at brukerne ikke nødvendigvis har visst hva de har fått tak i, sier Bilgrei ved FHI.

De har observert at nye psykoaktive stoffer, som ofte har blitt framstilt av legemiddelindustrien for flere tiår siden uten å ha blitt tatt i bruk, har funnet sin vei til det illegale markedet.

- Det er gjerne fabrikker i Asia som syntetiserer dette, og man kan enkelt gå på nett og finne det, forteller seniorforskeren.

- Ingen mistanke

Rundt lunsjtider 17. november tikker det inn en e-post i innboksen til Bent-Håkon Hillestad ved Lillestrøm politistasjon, signert rettsmedisinerne ved OUS.

Det er Hillestad som leder etterforskningen etter overdosedødsfallet på Nedre Romerike.

- Vi hadde ingen mistanke om at 20-åringen hadde inntatt dette stoffet før rettsmedisinsk tok kontakt forrige uke, sier han.

Hillestad gir dagen etter, 18. november, beskjed videre til kommunikasjonsavdelingen. Samme dag skriver han en omfattende melding i politiets etterretningssystem som varsler samtlige politidistrikter i landet.

PÅ JAKT: Etterforsker Bent-Håkon Hillestad ved Lillestrøm politistasjon prøver å spore opp hvor protonitazenen kommer fra. Han håper å stoppe det livsfarlige stoffet som nå er i omløp. Foto: Stefan Borup
PÅ JAKT: Etterforsker Bent-Håkon Hillestad ved Lillestrøm politistasjon prøver å spore opp hvor protonitazenen kommer fra. Han håper å stoppe det livsfarlige stoffet som nå er i omløp. Foto: Stefan Borup Vis mer

- Vårt hovedfokus er å finne ut av hvor stoffet kommer fra, slik at ingen andre inntar det og at vi forhindrer nye overdosedødsfall og eventuelle livstruende skader, sier etterforskeren.

Nå jobber de med å gjennomgå den avdøde mannens PC og telefon på jakt etter spor som kan føre dem videre til den eller de som har solgt ham stoffet.

De frykter at et større parti med protonitazen kan være i omløp.

Frykter unge ofre

En uro brer seg i Oslos rusmiljø.

På døra til brukerrommet er det hengt opp en lapp med en advarsel.

Det er foreløpig ikke registrert noen overdoser på protonitazen i miljøene med tunge brukere, ifølge Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, som har daglig kontakt med hovedstadens rusavhengige.

Han mener derimot flere spor peker mot at stoffet har havnet i miljøer med unge rusbrukere:

  • Fire av fem av overdosene 10. november ble registrert på Tøyen, altså ikke der de tungt rusavhengige vanligvis oppholder seg
  • Det har blitt påvist i nesespray-beholder
  • Mannen som døde av overdose på Nedre Romerike var i 20-åra
ET TIDSSPØRSMÅL: - Noen som selger dritdårlig heroin kan pensle på litt protonitazen, så har du noe som er mye sterkere enn heroin. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer, sier Arild Knutsen. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
ET TIDSSPØRSMÅL: - Noen som selger dritdårlig heroin kan pensle på litt protonitazen, så har du noe som er mye sterkere enn heroin. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer, sier Arild Knutsen. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet Vis mer

- Det er noe nytt at dette kommer i form av nesespray, som i utgangspunktet kan framstå mindre risikofylt enn injisering eller å ta en pille, sier Bilgrei ved FHI.

Dessuten er rusmiddelet lett tilgjengelig på nettet, påpeker både Bilgrei og Knutsen.

- Derfor er det utrolig viktig å få informasjon ut til ungdomsoppsøkende tjenester, for disse brukerne benytter seg ikke av lavterskeltilbudene, sier foreningslederen.

Ikke på narkotikalista

Per i dag er ikke protonitazen på Legemiddelverkets narkotikaliste. Stoffet er imidlertid omfattet av den såkalte legemiddeldefinisjonen.

- Protonitazen er et nytt stoff for oss, så det har fram til nå ikke foreligget noen grunn til at det skulle vurderes for en oppføring.

Det sier seniorrådgiver Anne Cathrine Vestrheim, som jobber med narkotikakontroll i Legemiddelverket.

Hun skriver at stoffet nå er «under vurdering internasjonalt».

- I lys av dette, samt den siste tidas hendelser i Norge, vil også legemiddelverket vurdere en oppføring på narkotikalista, bekrefter Vestrheim.

Ifølge Knutsen er protonitazen et stoff som regnes som en såkalt «legal high», altså rusmidler utviklet for å unngå forbudspolitikken i USA.

- Stoffet er på markedet en stund, før det settes på narkotikalisten og trekkes tilbake. Så kommer det nye puljer med nye syntetiske varianter på markedet. Det betyr at til neste år kan det komme en enda sterkere variant.

- Folk er redde

Alle de fem som tok overdose i Oslo 10. november overlevde, ifølge Hedda Holth, kommunikasjonsrådgiver ved OUS.

Derfor kan sykehuset av personvernhensyn ikke uttale seg om detaljer rundt overdosene, for eksempel om de ble forårsaket av protonitazen.

Selv om det så langt bare er bekreftet to tilfeller med overdoser av stoffet, kan det være mørketall. Motgiften nalokson, som de fleste opioidbrukere bærer på seg, skal i bestemte doser kunne brukes mot protonitazen.

Dermed kan det tenkes at overdoser har funnet sted uten at nødetatene har vært involvert.

REDD FOR Å MISTE VENNER: Michelle Alexandra Muren er redd for at flere skal miste livet dersom de får i seg protonitazen. Foto: Kristin Svorte / Dagbladet
REDD FOR Å MISTE VENNER: Michelle Alexandra Muren er redd for at flere skal miste livet dersom de får i seg protonitazen. Foto: Kristin Svorte / Dagbladet Vis mer

Likevel er bekymringen stor også blant de tyngste brukerne.

Michelle Alexandra Muren, som har hatt rusproblemer i mange år og er godt kjent med Oslos brukermiljøer, forteller at det går en del rykter.

- Folk er redde. Jeg er kjemperedd hver dag for at folk skal begynne å dø som fluer på grunn av dette, sier hun.

Rettelse: På forsiden av Dagbladet.no ble det først omtalt at fire personer døde av overdose på to timer i Oslo. Dette er ikke riktig. Alle de fire omtalte overlevde.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer