Overdosene økte i Oslo 1. halvår

I løpet av årets fem første måneder ble det registrert 33 overdoser med dødelig utgang i Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er fem mer enn i hele første halvår 2003. Rusmiddeletaten i Oslo har ikke tallene klare for juni. Spesialrådgiver Christine Hassel-Bergerud ved Rusmiddeletatens Kompetansesenter sier det er store variasjoner fra måned til måned, men det er klart at tallmessig ligger Oslo dårligere an enn i fjor.

Det er likevel for tidlig å fastslå at tendensen til færre overdosedødsfall fra 2003 blir brutt i år. Totalt ble det i 2003 registrert 53 overdoser i Oslo, de fleste i annet halvår. For landet som helhet ble det registrert 172 dødsfall på grunn av overdose i fjor.

Det er Kriminalpolitisentralen som fører statistikk over antall beslag av narkotika og mengder beslaglagt stoff. Også her kan man lese ut av tallene at det var en nedgang i 2003 i antall beslag, samtidig som mengden beslaglagt stoff lå like høyt som før.

- Vi har ennå ikke tallene klare for første halvår 2004, sier leder for narkotikalaboratoriet ved Kripos, Tormod Bunæs, til NTB. Han vil ikke si noe om trenden i utviklingen før tallene er analysert. Dette arbeidet er trolig avsluttet i månedsskiftet juli/august.

Sist fredag la det nye superdepartementet til Dagfinn Høybråten (KrF) fram en statusrapport som slår fast at narkotikamisbruket ikke ser ut til å øke. Samtidig sier statssekretær Kristin Ravnanger at det er nedslående å konstatere at alkoholforbruket har økt så sterkt, særlig blant ungdom.

(NTB)