Overflatisk idyll

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold kom til høring med forsvarskomiteen i Stortinget i går med et opplegg for å sende flere av Marinens skip til sjøs. 30 millioner kroner var flyttet rundt innenfor budsjettene, slik at Marinen kan legge fra kai, også fra Haakonsvern. Dermed fikk hun bare noen myke dask fra komiteen i høringen. Komitéflertallets krav om å løsne fortøyningene på Marinen var tilsynelatende oppfylt.

Men den halvannen time lange høringen gjorde det samtidig klart at det er en direkte sammenheng mellom den pågående nedbemanningsprosessen i Forsvaret, spesielt innenfor støttefunksjonene i det som nå heter Forsvarets logistikkorganisasjon, og forsvarssjefens kutt i de rørlige driftsmidlene til Sjøforsvaret. I forhold til planer og budsjetter jobber det kort og godt flere folk som skal ha sine lønninger, enn det tilfellet skulle ha vært på dette tidspunktet. Statsråden lovet likevel å nå målene også på dette området både innen 2005 og 2009. Samtidig bruker Forsvaret en milliard kroner i overtid og konsulenthonorarer for å få de nødvendige jobbene gjort. Komitémedlem og tidligere statsråd Marit Arnstad spurte om en forklaring på dette misforholdet, men fikk bare til svar at størrelsene ikke var direkte sammenliknbare.

Høringen i går fikk preg av en gjenetablert, men overflatisk idyll både i forholdet mellom komiteen og statsråden, og mellom forsvarssjefen og statsråden. Forsvarssjefen fikk ordet av statsråden for å si at alt som er sagt og skrevet om motsetninger dem imellom, er tøv. Og komiteen er glad for at Marinens skip nå får 30 millioner å seile for i høst.

Dermed er det lagt et slags tåketeppe over at Forsvaret bruker mye mer penger på omstillingsprosessen enn det som var forutsetningen. Bruken av konsulenter og overtid er en sterk indikasjon på at Forsvaret heller ikke jobber så smart som forutsatt. Og forsvarssjefen kom i et av sine innlegg for komiteen i går til å bekrefte at han må hanskes med mye uro i sin organisasjon. Statsrådens eget uttrykk var at prosessen er krevende. Og altså så kostbar at den sprenger rammene.