- Overgrep mot elevene

Barneombud Trond Waage er rystet over Dagbladet og MMIs store elevundersøkelse som avslører at det fysiske arbeidsmiljøet for elevene er elendig. Han kaller dette et overgrep.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Skolenes forfall og den offentlige fattigdommen er blitt så stor at barn må tvangsinntas i helseskadelige institusjoner. Dette er en form for offentlig vanskjøtsel og en omsorgssvikt som ikke bør være lov, sier et usedvanlig opprørt barneombud.

Tallenes tale er klar og entydig:

Annenhver elev klager over dårlige toaletter.

Fire av ti elever går på skoler med dårlig ventilasjonsanlegg.

Svært mange forteller om dårlig standard på klasserom, garderober og dusjer.

Tre av ti elever sliter med dårlig kvalitet på skolebøker og undervisningsmateriell.

Kvaliteten på skolebygninger og skolegårder blir også av svært mange vurdert som dårlig.

Hvor bra eller dårlig synes du kvaliteten er på følgende ved din skole?

(Alle tall i prosent. Kilde: MMI)

Skolebygningen
Meget god13,5
Ganske god29,4
Verken god eller dårlig26
Litt dårlig16,3
Meget dårlig11,7
Har ikke/kan ikke svare1,1
Skolebøker og undervisningsmateriell
Meget god17,3
Ganske god28,4
Verken god eller dårlig19,2
Litt dårlig15,6
Meget dårlig17,2
Har ikke/kan ikke svare1
Skolegården
Meget god14,2
Ganske god33,5
Verken god eller dårlig26,4
Litt dårlig14
Meget dårlig8,2
Har ikke/kan ikke svare1,2

Fører til mobbing

Trond Waage synes elevene er flinke til å si ifra. Han mener utfordringen har vært å få lærerne til å skjønne at et sted må også de sette grensen på vegne av ungene.

- Uansett hvor gode lærerne er, så hjelper det ikke hvis de har en stor barnegruppe som mistrives så enormt fordi det helt elementære fundamentet for at de skal trives fysisk og psykisk ikke er til stede, sier Waage.

Han mener det blir flere og flere mistrivselsmobbere i skolen: elever som begynner å mobbe andre fordi de ikke trives selv.

- Når det fysiske arbeidsmiljøet er så dårlig, er det et klart signal til elevene om at de ikke betyr noe, sier Waage.

Han mener det burde vært lagt mye mer tenkning i hvordan vi skal foredle den ressursen som ungene utgjør, enn i hvordan vi skal bruke oljefondet vårt.

Nasjonalt løft

- Det må et nasjonalt løft til i det forebyggende arbeidet for barn og unge, og fordi det er i utdanningssystemet ungdom oppholder seg mest, er vi nødt til å ta et nasjonalt løft der. Vi klarte OL med glans, vi har nesten klart Gardermoen. Nå er det skolen som må tas, sier Trond Waage.

Barneombudet har flere forslag til tiltak som kan bedre situasjonen:

Kommunene må prioritere oppgradering og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen hvor barn og unge skal oppholde seg.

Foreldre og elever må opplyses om sine rettigheter, for eksempel i forskriften om miljørettet helsevern i kommunen.

Elever skal ha en egen arbeidsmiljølov.

Vi må ha et uavhengig skoletilsyn med reelle sanksjonsmuligheter mot kommuner som ikke gir barna deres rettigheter.

Planlegging av skolepolitikk må flyttes vekk fra de voksnes skrivebord. Vi må innse at vi har kompetente unge som ønsker å ta ansvar.

PINLIG: Inspektør Leif Stokkeland ved krossen skole innrømmer at det står dårlig til.