Overgreps­anmeldelse henlagt for tredje gang

Anja Helén Fagerli ventet over to år på svar om hun fikk saken sin gjenopptatt. Nå har statsadvokaten bestemt seg - saken forblir henlagt.

HAR VENTET: I 2017 ble Anja Fagerlis sak begjært gjenopptatt.To år senere har hun fått svar - saken forblir henlagt. Foto: Kristin Svorte / Dagbladet.
HAR VENTET: I 2017 ble Anja Fagerlis sak begjært gjenopptatt.To år senere har hun fått svar - saken forblir henlagt. Foto: Kristin Svorte / Dagbladet.Vis mer

Anja Helén Fagerli (34) fortalte i Dagbladet 4. mai i år om seksuelle overgrep hun mener seg utsatt for av en voksen mann fra hun var tre til hun var ni år gammel.

I 1994 ble forholdet anmeldt første gang. Et halvt år seinere ble saken henlagt på «bevisets stilling». I 2014 ble forholdet anmeldt på nytt, men henlagt som foreldet kort tid etter. I februar 2017 ble saken begjært gjenopptatt.

Nylig fattet statsadvokaten i Troms og Finnmark, Tor Børge Nordmo, avgjørelse i saken: Det er ikke grunnlag for gjenåpning av sak.

Anja Fagerli er skuffet over statsadvokatens avgjørelse.

- Jeg føler jeg ikke har blitt hørt eller tatt på alvor, verken nå som voksen eller da jeg fortalte om overgrepene som niåring. Jeg stiller spørsmål til hva som faktisk er blitt gjort av etterforskning og hva henleggelsen baserer seg på, når de har mottatt såpass mye ny informasjon som taler min sak, sier hun.

Hennes advokat Thea Totland i Barneadvokatene, synes det er trist, men ikke overraskende, at saken ikke gjenopptas.

- De fleste saker som omhandler overgrep av barn, blir henlagt, sier hun.

Advokat Per Danielsen representerer mannen anmeldelsene har vært rettet mot.

- Beskyldningene mot min klient er klart uriktige. Det har de alltid vært, og min klient er vel den som er blitt renvasket flest ganger i Norge av politiet, ved flere gangers henleggelse av samme anmeldelse mot seg. Det var riktig av politiet å henlegge enda en gang, og det var ikke overraskende for ham, sier Danielsen til Dagbladet.

Han mener hans klient hadde fortjent en langt bedre behandling.

- Virker som en besettelse

- Det er noe sykelig ved hele historien. Den dreier seg om et samboerpar som aldri gir seg og ikke klarer legge feilvurderinger og feilslutninger fra hennes barndom bak seg. Det man mener man husker som treåring, er som regel feil, forvrengt og iallfall misforstått. Det gjelder for alle, og burde også gjelde for denne personen som har drevet med personforfølgelse av en mann helt fram til egen voksen alder. Det er helt utrolig og virker som en besettelse, sier Danielsen.

Fagerli var ni år da hun fortalte om de påståtte overgrepene i dommeravhør og i samtaler med en behandler i BUP.

- Jeg har bare fortalt sannheten og står for det jeg har sagt. Jeg har aldri nevnt mannens navn noe sted, sier Anja Fagerli, med henvisning til anklagene om personforfølgelse.

- Lite tilfredsstillende

SSBs statistikk viser at i 2017 endte 193 av totalt 594 etterforskede anmeldelser av voldtekt av barn under 14 år med tiltale.

SSBs statistikk viser altså at en tredjedel av de etterforskede sakene ender i tiltale.

Siden innføring av ny straffelov i 2015, er all seksuell omgang med barn under 14 år klassifisert som voldtekt.

- I disse sakene er det som regel kjent gjerningsperson, så veldig mange av dem vil bli oppklart. Det som er viktig å se på, er hvor stor andel av sakene som ender i tiltale. Selv om sakene klassifiseres som oppklart, er det veldig lite tilfredsstillende for folk flest om det ikke ender i tiltale, sier Ragnhild Helene Hennum, professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO.

Politiets Strasak-rapport viser at i 2018 var det 907 anmeldelser av seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år. 74 prosent av sakene er klassifisert som oppklart. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 191 dager. Men, «oppklart» er altså ikke det samme som at det er tatt ut tiltale i saken.

- Antall anmeldte og etterforskede voldtekter av barn under 14 år har økt de siste åra, mens tiltaleprosenten har gått ned. For 15-20 år siden lå tiltale-prosenten for saker om seksuelle overgrep mot barn på rundt 40, mens den nå ligger rundt 30, sier Hennum.

Skal prioriteres

Å prioritere etterforskning av vold og overgrep mot barn er en klar instruks fra Riksadvokaten. Anja Fagerli ventet mer enn to år på at saken skulle ferdigbehandles.

ADVOKAT: Thea Totland.
ADVOKAT: Thea Totland. Vis mer

Advokat Totland mener at det er en stor belastning at det har tatt så lang tid i en sak som dette, også for den mannen som ble anmeldt.

Totland forteller at hun i samråd med sin klient nå har sendt en klage på vedtaket til Riksadvokaten.

- Riksadvokaten har sagt at de viktigste sakene, er saker som omhandler overgrep og vold mot barn. Vi får se om Riksadvokaten tenker at man kan gjøre noe, sier hun.

Fagerli sier til Dagbladet at saken har vært en ekstrem påkjenning. Hun mener det må brukes større ressurser på å avdekke overgrep mot barn.

Gjentatte overgrep

I statsadvokatens vedtak om at saken ikke skal gjenopptas, legges det vekt på opplysninger om ett overgrep omtalt i dommeravhør da Anja var ni år gammel.

«De vitneforklaringer som er innhentet gir i liten grad nye opplysninger (...). Journal fra UNN/BUP Sør-Troms for tiden 1994-1999 (….), viser også at det ble fokusert på ett overgrep da.», står å lese i statsadvokatens avgjørelse.

- Jeg var bare ni år da jeg forklarte meg, og ville skjerme mine foreldre fra de verste detaljene, sier Fagerli.

Dagbladet har lest journalen fra BUP fra 90-tallet.

«Han strøk henne over ryggen, magen og over skrittet. (...) Anja husker at hun kjente tissen hans i skrittet og at han beveget seg mange ganger opp og ned», står det å lese i journalnotatene fra BUP.

Det er også beskrevet flere hendelser:

«Når hun begynner å snakke om det i dag, kommer det fram at det er flere episoder hun ikke tidligere har nevnt. Bl.a. husker hun at hun hadde snekkerbukse på og at (mannens navn) satt i en gyngestol i stua og at han stakk hånda ned i buksa og befølte henne.», står det i journalen fra BUP.

Fagerli fortalte behandleren på BUP at hun alltid har visst det var flere hendelser, men har ikke klart å fortelle.

Må ha nye bevis

En tidligere studie fra UiB viser at det tar i snitt 17 år før barn forteller om seksuelle overgrep de er blitt utsatt for.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo sier at påtalemyndigheten ikke kan gjenoppta saker som ble henlagt på bevisets stilling, uten at det foreligger nye bevis av vekt.

STATSADVOKAT: Tor Børge Nordmo. Foto: NTB Scanpix.
STATSADVOKAT: Tor Børge Nordmo. Foto: NTB Scanpix. Vis mer

- Jeg er da i utgangspunktet bundet av den henleggelsen en tidligere statsadvokat gjorde. Uansett om jeg måtte vurdere saken annerledes slik den sto den gang, har jeg ikke anledning til å omgjøre henleggelsen uten at det foreligger nye bevis av vekt, sier han.

Andre har meldt fra

Den påståtte overgriperen har jobbet som lærer ved en norsk skole i 25 år etter saken først ble meldt i 1994, men har nå gått av med pensjon.

En tidligere kollega av den pensjonerte læreren har fortalt Dagbladet at personen har observert mannen berørte ei annen jente enn Anja Fagerli under skjørtet i skolegården og kysset henne på munnen. Dette har personen også fortalt i avhør hos politiet.

Statsadvokaten mener at dette ikke er avgjørende bevis i Fagerlis sak.

Den påståtte overgriperen har tidligere sagt til Dagbladet at beskyldningene som kommer fram ikke er sanne, og han har ikke fått annet enn positive tilbakemeldinger på arbeidet han har gjort på skolen.

Når det gjelder eventuell gjentakelsesfare, vektlegger statsadvokat Nordmo uskyldspresumsjonen - man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

- Først må man finne et straffbart forhold bevist, så vil en kunne vurdere hvilken betydning gjentakelsesfaren skal få ved straffutmålingen, sier Nordmo.

Forholdet foreldet

Da saken ble henlagt etter en ny anmeldelse i 2014, var begrunnelsen at forholdet var foreldet. Samme år ble straffeloven endret, slik at drap, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn ikke lenger kunne foreldes. Forhold som allerede var foreldet ved lovendringen, fikk ikke ny foreldelsesfrist.

Jusekspert Morten Holmboe ved Politihøgskolen har tidligere sagt til Dagbladet, uten å vurdere den konkrete saken, at gjentatte overgrep mot barn under 10 år før lovendringen hadde en foreldelsesfrist på 25 år.

- Gjentatte seksuelle overgrep mot barn under 10 år begått av en voksen gjerningsperson i 1994, vil etter min oppfatning ikke være foreldet ved lovendringen i 2014. Dermed vil dagens regler, som sier at forholdet ikke kan foreldes, gjelde, har Holmboe tidligere sagt.

Statsadvokaten understreker at han også i dette spørsmålet trenger nye bevis.

- Dersom man måtte mene at det er foretatt en uriktig vurdering av foreldelsesspørsmålet, så kan ikke saken tas opp på ny bare fordi jeg måtte vurdere det rettslige spørsmålet annerledes enn den som henla. Også her må jeg ha nye bevis av vekt, sier statsadvokat Nordmo til Dagbladet.