Overgrepsofre i kø for dommeravhør

Få saker behandles innen fristen på 14 dager.

 Lang kø:  Ventetiden for å få dommeravhør i saker der barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep er svært lang. Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX .
Lang kø: Ventetiden for å få dommeravhør i saker der barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep er svært lang. Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX .Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Denne situasjonen er ikke ønskelig, heller ikke for politiet. Når det går lang tid fra forholdet blir anmeldt til barnet blir avhørt, vil det bli vanskeligere for barnet å huske og fortelle det de har opplevd. Det kan bli vanskelig for barnet å gi detaljerte beskrivelser, noe som igjen kan føre til at det blir vanskeligere for barnet å bli trodd, sier leder ved Statens Barnehus Oslo, Astrid Johanne Pettersen.

14 dager
Ifølge norsk lov skal barn som har blitt utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, bli avhørt i dommeravhør så fort som mulig, og senest innen 14 dager.

I dag er det minimum 90 dagers ventetid fra et forhold blir anmeldt og til barnet blir avhørt i dommeravhør i Oslo, og tendensen er den samme over hele landet. Barnehus over hele landet melder om en gjennomsnitts ventetid på mellom 50 og 90 dager.

- I verste fall kan barn bli utsatt for vold og overgrep mens de venter på avhør, sier hun. 

Hun forteller at forsinkelsene ligger hos politiet og tingrettene, og at når de er klare til å ta avhør, er de raske med å få det på plass i barnehusene.

Økning i antall saker
- Dette er en veldig beklagelig og krevende, situasjon sier politioverbetjent og avsnittsleder ved Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo-politiet, Kari-Janne Lid.

- Vi har hatt en sterk økning i antall saker med vold og seksuelle overgrep overfor barn, i tillegg til at barn nå anerkjennes som vitner på en annen måte enn før. Det gjør at politiet gjennomfører flere avhør, også av barn som er blitt vitne til vold og overgrep, sier hun, før hun fortsetter;

 Sprengt kapasitet:  Politioverbetjent Kari-Janne Lid sier det har vært en økning i antall saker, men ikke i kapasiteten.
Foto: Morten Holm / Scanpix
Sprengt kapasitet: Politioverbetjent Kari-Janne Lid sier det har vært en økning i antall saker, men ikke i kapasiteten. Foto: Morten Holm / Scanpix Vis mer

- Det er et kvalitetsstempel at politiet gjør flere dommeravhør, men kapasiteten har ikke økt i takt med antall tilfeller.

Mer kompetent politi
Lid sier at flere etterforskere i Oslo-politiet nå er under utdanning for å kunne utføre dommeravhør.

- Om ni-ti måneder vil vi kunne se at ventetiden går ned, sier hun.

Lid tror allikevel ikke flertallet av avhør vil bli gjort innen 14 dager.

- Vi bør klare å komme ned i fire ukers ventetid. Men det er ikke bare politiet det går på, det er sprengt kapasitet i både barnehus og tingretter. Vi klarer å få til avhør innenfor frist ved akuttbehov, men i tilfeller der det ikke er fare for gjentatte overgrep tar det dessverre alt for lang tid, sier hun.

- Dette er en kompleks situasjon, og det er mange aktører det skal passe for når et avhør skal gjennomføres. Dessuten er det ikke alltid det er naturlig å gjøre avhør innen 14 dager, det er viktig å bygge opp saken ordentlig først, sier Lid.

 Vanskelig:  Leder ved Statens Barnehus Oslo sier det kan være vanskelig for barn å huske og fortelle om det de har opplevd når ventetiden er lang.
Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX .
Vanskelig: Leder ved Statens Barnehus Oslo sier det kan være vanskelig for barn å huske og fortelle om det de har opplevd når ventetiden er lang. Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX . Vis mer

Uakseptabelt
- Dette er helt uakseptabelt, sier gruppeleder for SV i Oslo, Marianne Borgen.

- Det særlig uakseptabelt i forhold til de barna det gjelder. Den lange ventetiden er et svik mot disse barna, sier hun.

Hun mener det er på tide at justisminister Grete Faremo og barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen setter seg ned og finner en løsning.

- Det er ikke snakk om uoverstigelige barrierer. Det bør derfor innføres strakstiltak, slik det er nå kan vi ikke ha det, sier Borgen.

 Uakseptabelt:  - Vi må få i gang strakstiltak, sier gruppeleder for SV i Oslo, Marianne Borgen.
Uakseptabelt: - Vi må få i gang strakstiltak, sier gruppeleder for SV i Oslo, Marianne Borgen. Vis mer