Overkjørte faglige råd

Natur til havs får dårligere vern enn naturen på land i ny naturmangfoldslov.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Erik Solheim var svært fornøyd da han sammen med landbruksminister Lars Peder Brekk og Helga Pedersen la fram forslaget til ny naturmangfoldslov i dag.

-Dette er en helt fantastisk lov, den viktigste loven om norsk natur som noen sinne er lagt fram. Den gir på en helt annen måte anledning til å beskytte truede arter i Norge. Den gir anledning til å beskytte særlige naturtyper som kystlynghei og naturen der mennesker lever, bygger bolig og spiller fotball, sier miljøvernminister Erik Solheim.

- Ikke naturlig å gjøre forskjell
Men korallrev, tareskoger og annen natur i havet får ikke samme vern som naturen på land. Spesielle virkemiddel som prioriterte arter og vern av spesielle naturtyper skal ikke gjelde utenfor 12 nautiske mil på norsk sokkel. Det er i strid med de faglige rådene som ble gitt i utredningen. Utvalget mente at all natur på norsk sokkel ut til 200 nautiske mil fra kysten skulle ha likt vern.

-Sett fra utvalgets ståsted, skulle vi ønske at også dette forslaget ble fulgt opp av regjeringen, men samtidig vil jeg understreke at de har fulgt opp forslaget om å la de alminnelige prinsippene gjelde utover 12-milsgrensen. Føre var-prinsippet, prinsippet om samlet belastning og forurenser betaler vil spille inn når man skal treffe avgjørelser, sier jusprofessor og utvalgsleder Inge Lorang Backer.

Utvalget mente at den økologiske sammenhengen mellom livet til havs og livet på land gjorde at det ikke var naturlig å gjøre forskjell.

Miljøvernminister Solheim innrømmer at loven ikke strekker seg like langt som han opprinnelig ønsket. Han skylder på hensynet til Folkeretten.

-Nå tar denne loven også mange viktige skritt for mer beskyttelse til havs, men det var vanskelig å komme helt i mål med dette nå. Vi kan gjøre som vi vil i Norge, men ikke uten videre utenfor 12 nautiske mil, sier Erik Solheim.

Men jusprofessor Inge Lorang Backer ser ikke på Folkeretten som noe stort problem i denne sammenhengen.

-Nå er ikke jeg folkerettsekspert og jeg kan ikke se bort fra at noen bestemmelser kan være problematiske, men for det meste tror jeg ikke det vil oppstå problemer, sier han.

Frykter oljeindustrien
Naturvernforbundet er svært fornøyd med den nye loven når det gjelder vern av natur på land. Men WWF, Bellona og Greenpeace frykter at oljeindustrien vil få for stort spillerom i sårbare områder til havs.

-Det er fint å få på plass en lov som bringer Norge opp på internasjonalt nivå når det gjelder naturvern på land, men at regjeringen ikke vil verne natur til havs er en skandale. Det ble vedtatt i Storbritannia i 1999 at de hadde plikt til å ta vare på natur til havs. Det er interessant at internasjonal lovgivning er mer problematisk i andre land enn i Norge. Det er bare bløff og en bortforklaring av dimensjoner, raser Truls Gulowsen i Greenpeace.

- Det Bellona er mest skuffet over er at oljeindustrien er unntatt enhver regulering i den nye loven. Oljeindustrien er den eneste industrien som ikke har et virkemiddel for å stenges ute av sårbare områder, og det synes vi er veldig beklagelig, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

Etter det Dagbladet.no forstår er det Arbeiderpartiet og Olje- og energidepartementet som har jobbet for at havet ikke skal ha samme vern som annen natur i den nye loven. Men Solheim mener at SV og Miljøverndepartementet ikke er blitt overkjørt.

-Ingen ble overkjørt i denne saken, det er gjort kompromisser fra alle partier, sier Solheim.

- Skal ta vare på korallrev
Fiskeriminister Helga Pedersen er ikke enige i at naturen i havet utenfor 12 nautiske mil får dårligere beskyttelse. Hun påpeker at havressursloven og forvaltningsplanene for havområdene vil komplettere den nye naturmangfoldsloven.

-Jeg registrerer at noen fremstiller det som at nå er det fritt fram for petroleumsnæringa, men naturmangfoldsloven skal ha samme virkeområde som naturvernloven hadde tidligere, sier hun til Dagbladet.no.

-Vi er opptatt av å ta vare på korallrev og andre organismer i havet, og vi har verktøyene for å gjøre det, sier hun.