- Overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter

TRONDHEIM (Dagbladet): Hvis sivilingeniør Terje Wiik (51) blir dømt til lovens strengeste straff - 21 års fengsel - for å ha tatt livet av ekskjæresten, kan han bli løslatt om tolv år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg kan ikke gå inn på bevisførselen og hva vi vil legge vekt på. Jeg kan heller ikke gi karakteristikker av handlinger og eller røpe innholdet i rapporter som foreligger. Alt dette må vi ta i retten, sier statsadvokat Arne K. Uggerud, som har underskrevet tiltalebeslutningen, til Dagbladet.

Dette er hovedpunktene i tiltalen:

POST I gjelder overtredelse av straffeloven '229 tredje straffalternativ jf. '232, «for ved gift og under særdeles skjerpende omstendigheter å ha skadet en annen på legeme eller helbred med betydelig skade til følge».

Grunnlag: «Primo juni 1998 i en leilighet i (...) Trondheim blandet Terje Wiik giftstoffet thalliumsulfat i et glass cola i hensikt å skade Inger Lise Bakken. Hun drakk av glasset og ble umiddelbart syk med sterke smerter, særlig i brystet, beina og føttene. Hun fikk seinere depresjon og angst. Inger Lise Bakken var sykmeldt fra 11. juni 1998 fram til tidspunktet for handlingen beskrevet under post II. I tida 15. til 19. juni 1998 var hun innlagt på Regionsykehuset i Trondheim.»

Statsadvokaten: - Dette er det første forgiftningstilfellet. Strafferammen her er elleve års fengsel.

POST II i tiltalen gjelder overtredelse av straffeloven '231 første straffalternativ jf. '232, «for ved gift og under særdeles skjerpende omstendigheter å ha bevirket at en annen ble tilføyet betydelig skade på legeme eller helbred».

Grunnlag: «Primo september 1998 (...), blandet Terje Wiik på nytt giftstoffet thalliumsulfat i et glass cola i hensikt å forgifte Inger Lise Bakken og forlenge hennes smerter og lidelser. Hun drakk av glasset og var vedvarende syk på samme måte som beskrevet under post I med sterke smerter, og 100% sykmeldt fram til 4. januar 1999.»

Statsadvokaten: - Dette er det andre forgiftningstilfellet. Betydelig legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter ved bruk av gift straffes med inntil 21 års fengsel.

POST III gjelder overtredelse av straffeloven '233 første og annet ledd, «for med overlegg å ha forvoldt en annens død og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter».

Grunnlag: «I romjula 1998, etter forutgående overveielser, brøt han seg inn i leiligheten til Inger Lise Bakken og blandet giftstoffet thaliumsulfat i en flaske konjakk, i en flaske Farris og i en rødvinskartong for å ta livet av henne. Inger Lise Bakken drakk av de forgiftede drikkevarene. Den 24. januar 1999 ble hun innlagt på Regionsykehuset i Trondheim med sterke smerter og raskt progredierende lammelser i armene, bena og ansiktet. Den 30. januar 1999 inntrådte hjertestans og hun ble seinere liggende i respirator. Inger Lise Bakken døde 17. februar av thalliumforgiftning.»

Statsadvokaten: - Dette gjelder overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Strafferammen er den samme som for post II: 21 år.

Tiltalten har også et fjerde punkt som gjelder ulovlig besittelse av våpen: IV. Våpenloven '33 første ledd jf. '8 første ledd, «som bestemmer at enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren (våpenkort)».

Grunnlag: «Vinteren 1999, på bopel (...) i Trondheim, var han i besittelse av en pistol av merket FN (165842) og en pistol av merket FN 25 (185681), til tross for at han ikke hadde tillatelse til dette.»

Statsadvokaten: - Strafferammen for dette er bagatellmessig i forhold til de andre postene.

Påtalemyndigheten tar forbehold om å nedlegge påstand om sikring for et tidsrom av inntil ti år. Det tas også forbehold om å kreve erstatning/oppreisning til Inger Lise Bakkens barn og foreldre.

Det er satt av tre uker til straffesaken i Trondheim byrett. Uansett utfall skal saken behandles på nytt i lagmannsretten.