Overmoden kursendring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Under gledesrusen over omsider å ha gitt landet ny opera, behandlet Stortinget i går et viktig sosialpolitisk spørsmål. Med Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets flertall, og på noen punkter også med støtte fra andre partier, vedtok Stortinget en rekke pålegg til regjeringen som innebærer en omlegging av norsk narkotikapolitikk. Det skal etableres oppsøkende helseteam, spesielle bo-kollektiv og andre såkalte lavterskeltilbud for tunge rusmisbrukere. Metadonbehandling skal bli et landsomfattende tilbud, og det nye preparatet buprenorfin skal tas i bruk ved behandling av narkomane.
  • Det måtte 176 overdosedødsfall til i løpet av et år til før de krefter fikk gjennomslag som lenge har hevdet at norsk narkotikaomsorg er preget av naiv idealisme. Målet om total rusfrihet for alle har ført til mange elendige liv og mange dødsfall. De narkomane som ikke har klart å nyttiggjøre seg behandlingstilbudene, er blitt overlatt til seg selv.
  • Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa har begynt en forsiktig omlegging av narkotikaomsorgen til sterkere vekt på omsorgs- og helsetilbud. Nå har Stortinget gitt henne pålegg om å la slike tiltak skyte fart. Arbeiderpartiet, som sammen med Fremskrittspartiet utgjør Stortingets narkotikapolitiske flertall, har lite å briske seg av. Partiet har hatt sosialministeren i nesten hele den perioden narkotikaproblemet har akselerert og resultatene uteblitt, uten å ha justert kursen. Mens statsråder lytter til byråkratene, lytter man som stortingsmedlem kanskje lettere til motkreftene. Hadde en slik kursendring kommet tidligere, kunne trolig mange liv vært reddet.
  • Den planlagte utbyggingen av helse- og omsorgstilbud må ikke føre til at det eksisterende behandlingsapparatet tappes for ressurser. For de fleste narkomane er rusfrihet et realistisk mål, og det er det beste resultatet. Også de som aldri klarer å komme seg ut av misbruket, har behov for den støtte og hjelp på livets ulike områder som en god behandlingsinstitusjon kan gi, men ikke en lege med metadon.