HØRING MANDAG: I morgen må statsminister Jens Stoltenberg og tidligere justisminister KLnut Storberget må mandag forklare seg om 22. juli for Stortingets høringskomite.
Foto: Aleksander Andersen / Scanpix
HØRING MANDAG: I morgen må statsminister Jens Stoltenberg og tidligere justisminister KLnut Storberget må mandag forklare seg om 22. juli for Stortingets høringskomite. Foto: Aleksander Andersen / ScanpixVis mer

Øverste 22. juli-ansvarlige må forklare seg

Stoltenberg og tidligere justisminister Knut Storberget må inn på teppet mandag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sammen med nåværende justisminister Grete Faremo (Ap) og de tre tidligere embetstoppene i Justisdepartementet Morten Ruud, Hans Olav Østgaard og Hans Sverre Sjøvold, skal Stoltenberg og Storberget redegjøre for hvem de mener står ansvarlig for svikten 22. juli.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har flere ganger understreket at han hadde det øverste ansvaret for beredskapen og for det som gikk galt og det som gikk bra i håndteringen av 22. juli. Han har samtidig understreket at det ikke fritar andre for deres ansvar.

Stoltenberg kan trolig vente seg tøffer spørsmål knyttet til regjeringens gjennomføringsevne fra komiteen. En av hovedkonklusjonene i Gjøv-kommisjonen er at angrepet på regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret ved effektiv iverksettelse av allerede for lengst vedtatte sikringstiltak.

Pekte på Storberget Politiets håndtering 22. juli var tema på forrige høringsdag, sist mandag. En rad med nåværende og tidligere polititopper, anført av tidligere mangeårig politidirektør Ingelin Killengreen, pekte mot Justisdepartementet, som de mente vanskeliggjorde politiets arbeid ved for sterk målstyring og for dårlig evne til å prioritere.

Knut Storberget (Ap), som var justisminister 22. juli og de seks årene forut, vil ikke kommentere kritikken fra politiet.

- Akkurat det skal jeg ta i Stortinget på mandag. Jeg ønsker ikke å åpne opp for hele den debatten i forkant, sier han til NTB.

I sin forklaring til 22. juli-kommisjonen, går Storberget imidlertid i rette med Killengreens uttalelser om detaljstyring, øremerking og lite reelt handlingsrom:

«Storberget synes dette er en noe fortegnet beskrivelse. (...) Han mener midlene i liten grad har vært øremerket (....) han er uenig i at Politidirektoratet (POD) har blitt detaljstyrt i forhold til hva politiet faktisk skal gjøre», oppsummerer kommisjonen.

Måtte gå Kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker også å stille spørsmål til tidligere departementsråd Morten Ruud, tidligere assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard og tidligere leder i departementets politiavdeling, Hans Sverre Sjøvold.

Ruud og Østgaard var begge sentrale i krisehåndteringen 22. juli. I april i år trakk begge seg fra sine stillinger på dagen, etter 15 år på toppen av departementsbyråkratiet i Justisdepartementet.

Ifølge VG ble de presset ut av nåværende justisminister Grete Faremo, som mente styringen av beredskapsarbeidet ikke hadde vært godt nok i departementet.

Tidligere justisminister Knut Storberget sier også i sin forklaring til kommisjonen at han hadde ønsket seg et mer fremoverlent departement i viktig operative spørsmål, som hvordan departementet skulle møte kriser og fylle sin samordningsrolle på beredskapsfeltet.

Ansvarsfraskrivelse I løpet av de fire første høringsdagene har ulike kommentatorer pekt på hvordan de 25 myndighetsrepresentantene som så langt har forklart seg, gjennomgående har skjøvet ansvaret oppover, nedover eller til siden. Det er politikere mot byråkrater, stat mot kommune og departement mot departement.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (Frp), sier det av den grunn vil være viktig å bore i hva som faktisk er det politiske ansvaret, og hva som ikke er det, når de øverste ansvarlige kommer mandag.

(NTB)