Overvåket som «geriljaleder»

TROMSØ (Dagbladet): Aslak Nils Sara var kompanisjef, kaptein og sikkerhetsklarert av Forsvaret. Men Politiets overvåkingstjeneste (POT) stemplet ham som samisk geriljaleder og utsatte ham for massiv overvåking gjennom 70- og 80-tallet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den lite ærerike delen av norsk historie avdekkes i en NRK-dokumentar som sendes på NRK1 onsdag.

Aslak Nils Sara døde i 1996 uten å ha fått noen unnskyldning fra den norske stat.

- Sara hadde militærutdanning. I det sivile var han - foruten å være en moderat venstremann - leder for Nordisk Samisk Institutt i Kautokeino, en felles kultur, informasjon- og forskningsinstitusjon for samer på Nordkalotten. Instituttet ble av POT utpekt som base for ekstremistgrupper som ville danne egen samisk republikk ved bruk av vold, forteller journalist Johannes Kalvemo ved NRK Sameradio.

POT mente samene hentet inspirasjon fra Øst-Europa:

«...det var de østtyske borgerne xxx og xxx som først plantet disse ideer blant den samiske befolkning i indre Finnmark» , heter det i et POT-dokument fra 1975.

Alta-striden

I 1981 heter det i en POT-rapport:

«På et lukket møte i Alta i juni mellom to sovjetiske representanter og samer fra Norge, Sverige og Finland, anbefalte de sovjetiske representanter samene å arbeide for en styreform av autonom karakter med tilknytning til Sovjet. På andre hemmelige møter mellom samene og russerne er sabotasje og geriljaoppbygging blitt drøftet.» POT betraktet Sara som en av lederne i ei samisk ekstremistgruppe, som angivelig planla militære aksjoner med våpenstøtte fra Sovjet.

Aslak Nils Sara

  • Fra Karasjok. Framtredende representant for det samiske folk og urfolks interesser. Var visepresident i Verdensrådet for urbefolkninger.
  • Leder for Nordisk Samisk Institutt, direktør ved Høgskolen i Finnmark og medlem i Samerettsutvalget som utredet samenes rettsstilling i Norge. Ledet det aller første møtet i Sametinget, i 1989.
  • Var formann i Nordisk Sameråd, regjeringens rådgivende organ i samiske spørsmål. Hadde under Lillehammer-OL i 94 ansvaret for det samiske opplegget.

I et POT-dokument påstås det at Sara og andre trente på sprengningsteknikk på Finnmarksvidda. I et annet heter det at «I Oslo-området skal gruppen ha en gamme et sted i Nordmarka hvor de møtes».

Da han jobbet med programmet, oppdaget Kalvemo at han at han sjøl ble ulovlig overvåket fra 1977 til 1992. Men han fant, sammen med sin egen mappe, flere dokumenter som viser hvordan det hemmelige Norge iverksatte storstilt overvåking av svært mange samer, ikke minst før og under Alta-kampen i 1981.

Aslak Nils Saras etterlatte ba om å få mappa hans hos PST (tidligere POT) i Oslo. Familien mener POT må ha hatt usedvanlig dårlig kjennskap til samiske samfunnsforhold.

- Alt dette er jo bare fri fantasi. Jeg har vanskelig for å ta det alvorlig. Alle som kjente pappa, vet jo hva han sto for. Blant annet var han sterkt imot dannelsen av en egen samisk stat, sier datteren Julie Sara.

- Som barn hørte jeg historier om hvordan noen holdt pappa under oppsikt. Blant annet snakket han sjøl om at posten fra utlandet var åpnet før den kom hjem til oss, sier datteren.

«Venstreekstremist»

Ekssametingspresident Ole Henrik Magga har hittil ikke bedt om innsyn hos PST. Men i POT-rapporter omtales også han som ledende «venstre-ekstremist».

Magga vil derfor ha offentlig gransking av den etniske overvåkingen på norsk jord, fordi Lund-kommisjones rapport (1996) i liten grad berørte de hemmelige tjenestenes forhold til samene.

Etter å ha lest gjennom mappene til flere samer, vil leder av Stortingets kontrollkomité, Ågot Valle (SV) at Stortinget nedsetter en granskingskommisjon.

- Disse personene ble ikke overvåket fordi de var kommunister eller sosialister, men fordi de var samer. Dette var etnisk overvåking. De som ble utsatt for slike overgrep, har krav på oppreisning fra norske myndigheter. Dokumentene avslører at de fleste framtredende representanter for samene er mistenkeliggjort og utsatt for systematisk og ulovlig overvåking, sier Valle til Dagbladet.

BLE FORFULGT: Aslak Nils Sara var regjeringsoppnevnt medlem i Samerettsutvalget og en klippe i det samiske samfunnet. Men POT mente han hadde jevnlig kontakt med KGB og var en fare for rikets sikkerhet.