KAMP HELT TIL FREDAG: I kveld velger Agder hvem som skal representere partiet på Krfs ekstraordinære landsmøte om en uke. I morgen er det Hordaland og flere andre fylkeslags tur. Foto: Lars Eivind Bones
KAMP HELT TIL FREDAG: I kveld velger Agder hvem som skal representere partiet på Krfs ekstraordinære landsmøte om en uke. I morgen er det Hordaland og flere andre fylkeslags tur. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

Overveldende blått flertall i Agder

De som vil gå inn i dagens regjering, vant som ventet i Agder KrF i kveld. Agder sender 9 blå, 4 røde og 5 delegater som primært vil forbli i opposisjon.

LILLESAND (Dagbladet): 82 stemte for Kjell Inge Ropstads forslag om å gå inn i regjering, 41 stemte for Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Sp og Ap , og 48 stemte for Hans Fredrik Grøvans alterantiv om å bli i opposisjon,
(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Etter hovedavstemningen var det kamp om Grøvans delegater. De har nemlig signalisert sitt sekundære valg. Noen har sagt at de sekundært vil stemme rødt, andre blått.

Blå omkamp

Første votering sikret at Olav Strand, som har varslet at han sekundært støtter Hareides forslag, delegatplass. Så ble lista med de sekundært blå satt opp mot lista med de som sekundært vil gå til venstre. Den blå lista ble valgt, dermed er fire av de andre Grøvan-delegatene sekundært for Ropstads alternativ.

- Det betyr at hvis Grøvans forslag faller på landsmøtet, støtter fire av Grøvans delegater de blå. Dermed har vi 13 av 18 delegater. Det er vi rimelig godt fornøyd med, sier leder av Kristiansand KrF, Viggo Lütcherath, til Dagbladet.

Det er 171 stemmeberettige delegater. Voteringen måtte gjøres om, fordi det ved første votering var det en stemme for mye.

- Jeg regnet med blått flertall i Agder, men er glad for støtten jeg fikk fra 25 prosent av delegatene, skriver Knut Arild Hareide i en SMS.

Vinneren Kjell Ingolf Ropstad er også fornøyd, og resultatet var omtrent som ventet.

- Det var cirka som forventet at det var 23- 4 prosent som ville felle Erna, det var det vi antok på forhånd, sier Ropstad.

Grøvans forslag om å bli i opposisjon, fikk større støtte enn Hareides. Ropstad er ikke overrasket over at Grøvan får med seg 5 delegater fra Agder.

- Samtidig er det klart at veldig mange av dem som signaliserer, at hvis man må ta et valg om å gå inn i Solbergs regjering, så vil de støtte det. Så det tar jeg med ro, sier Ropstad.

- Tror på økt støtte

Grøvans alternativ fikk mer støtte enn Hareides.

-Jeg er godt fornøyd. Det er mange her som er opptat av vi ikke må bidra til splittelse i partitet. Mitt forslag er samlende. Samtidig ser mange at vi har fått mange gjennomslag med regjeringen, og de vil ikke bidra til å felle Erna, sier Grøvan.

Jeg håper det er mange som er opptatt av viikke skal bidra til splittelse ipartiet, og at mitt forsalg er samlende, og at vi ar fått gjennomsalg og at man ikke vil bidra til å felle Erna

Hareide reiste fra møtet før voteringen.

Etter at retningsvalget er avgjort, skal delegatene velges etter et prinsipp om representativitet.

I debatten gikk de fleste innleggene i Kjell Ingolf Ropstads favør, men mange støttet Knut Arild Hareides råd om å søke makt med Ap og Sp. I Agder var det også mange som støttet parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvans forslag om å bli i opposisjon. Flere mente det er et alternativ som kan samle partiet.

- Vi kan søke ulike flertall i Stortinget, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om en mindretallsregjering med Sp og Ap.

Hareide sa før han kom, at han regner med blått flertall i Agder. I motsetning til nestleder Kjell Ingolf Ropstad er han ikke delegat her, og reiste fra Lillesand litt uti debatten.

Hareide var glad for at Agder KrF ikke valgte samme måte å velge ut delegater på som Rogaland. Både han og Ropstad oppsummerte det som klokt.

I morgen kommer den samme kampen opp i Hareides hjemfylke Hordaland.

Hareide:- Vi blir ikke avhengige av SV

Hareide mener kampen om KrFs veivalg vil stå helt til voteringen fredag. Han har fortsatt håp om å vinne fram, og søke regjeringssamarbeid med Sp og Ap.

- Vi kan søke ulike flertall i Stortinget, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om en mindretallsregjering med Sp og Ap.

Både nestleder Kjell Ingolf Ropstad og parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan advarte KrF mot å gå inn i en mindretallsregjering som vi være avhengig av SV.

Begge viste til stor politisk avstand til SV. Ropstad argumenterte med at ved å gå inn i en flertallsregjering, er man sikker på at man det man blir enige om i en regjeringsplattform, blir stående gjennom stortingsbehandlingen.

- Tror på abort-seier med Erna

Ropstad, som er er på hjemmebane i Agder, høstet den lengste og kraftigste applausen. Ett av hans viktigste argumenter var at abortloven kan endres med den sittende regjering.

- Vi har en historisk mulighet til å få endret abortloven, og skape et varmere samfunn for absolutt alle, sa Ropstad. Han kom med en sterk appell til årsmøtet om å velge delegater som ser denne muligheten med dagens regjering.

- Hvis vi ikke lykkes, kan vi gjøre som Grøvan, ha retrettmulighet, vi kan også gå til Støre. Men hvis vi feller Erna nå, og går inn i en mindretallsregjering med Ap og Sp, blir vi avhengig av SV, i alle fall i budsjettforhandlinger, sa Ropstad.

- Vi skal ikke samme retning som Frp

Hareide viste til KrFs glansperioder, i samarbeid med et sterkt sentrum.

- Vi ønsket en sentrum/Høyre-regjering. Der vi er nå, er et valg mellom Høyre og ytre høyre, og en regjering med sentrum og det moderate venstre med Ap. For sentrumspartiet KrF er det naturlig å samarbeide med partiene nærmest sentrum, sa Hareide. Han viste til at Sp er det eneste partiet som sammen med KrF har sagt nei til eggdonasjon og tvillingabort i Stortinget, og støttet KrFs alkoholpolitikk.

Hareide ramset opp saker der Frp står langt fra KrF. Han avla en særlig visitt til Sylvi Listhaug, for saken som felte henne i Stortinget.

- Har ikke med de kristne verdiene

- Ja, vi har fått til mye med Frp, men drar vi i samme retning som Frp? Dette valget handler ikke om Høyre. Vi har jo valgt Høyre, det vi gikk til valg på-. Men det er også sånn at en regjering med Høyre, Venstre og Frp ble den første regjeringen som ikke nevnte de kristne verdiene i sin regjeringserklæring, sa Hareide.

Han erkjente at det er problemer også med å samarbeide med Ap.

Men viste eksempler på at Ap har kommet KrF i møte på flere saker, som forlik om friskolen, kirkeforliket, om ideell sektor, og at Ap ikke har fjernet kontantstøtten.

- Den største verdikonflikten i dag står ikke mellom KrF og Ap. Den står mellom ytterfløyene. Noen sier at vi blir avhengig av SV. Nei, vi blir ikke avhengig av SV. Vi kan samarbeide begge veier. Vi har hatt våre konflikter med SV, som vi har hatt med Venstre. Men vi har også samarbeidsflater med SV, sa Hareide.

- Bør ikke gi Ap og SV makt

VIL VÆRE I OPPOSISJON: Hans Fredrik Grøvan argumenterte mot å gå i regjering både til venstre og til høyre, men sier at han subsidiært vil støtte forslaget om å gå inn i dagens regjering. Foto: Lars Eivind Bones
VIL VÆRE I OPPOSISJON: Hans Fredrik Grøvan argumenterte mot å gå i regjering både til venstre og til høyre, men sier at han subsidiært vil støtte forslaget om å gå inn i dagens regjering. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

Hans Fredrik Grøvan advarte mot å bli avhengig av SV, og mente det er betydelig avstand mellom KrF og SV i flere saker.

- Ap og SV er ikke en kombinasjon vi bør gi makt. Det var aldri et tema i valgkampen som ble tydelig kommunisert at KrF skulle gå inn i en Ap-ledet regjering med SV på vippen, sa Grøvan.

Han mente KrF innfrir sine valgløfter ved å si nei til dagens regjering med Frp, og forblir i opposisjon, men bruker plassen mer offensivt.

- Velgerne vil ikke forstå det hvis vi konstruerer en regjeringskrise der Erna kastes til fordel for Jonas Gahr Støre. Vi kan velge å støtte Erna, men ikke gå i regjering, sa Grøvan.

Grøvan vil støtte Ropstad

Etter innlegget sier Grøvan at han subsidiært, hvis hans forslag faller, vil støtte Ropstad og Olaug Bollestads råd om å gå inn i dagens regjering.

- VI kan velge en tredje vei som ikke går gjennom regjeringskontorene. Det er 40 saker vi har fått gjennomslag for i opposisjon. Men samarbeidsdebatten har stått i veien for sakene. Derfor må vi befeste posisjonen, som opposisjonsparti som gjør at vi blir utenfor regjering. Å gå inn med Ap som lener seg mot SV, er et historisk linjeskift vi ikke har sagt fra til velgerne om. Vi bør heller ikke gå inn i en regjering med Frp som står oss fjernt, sa Grøvan.

På tampen av debatten advarte Ropstad mot å utsette valget, som Grøvans alternativ legger opp til.

- Det er lett å si at vi utsetter valget, vi tar det senere. Men jeg tror ikke det blir enklere for oss. Det er sentrum vi ønsker, men de siste fem årene har vi vist at vi kanfå det til. Jeg tror vi må ta valget nå. ikke utsett beslutningen, sa Ropstad.