Øygard dømt til to år og tre måneders fengsel

Høyesterett fastsatte straffen i dag. Ett år lengre straff etter lagmannsretten.

BEKYMRET: Rune Øygard og kona Reidun var på plass da Høyesterett i forrige uke behandlet straffeutmålingen i overgrepssaken. Foto: Jacques Hvistendahl
BEKYMRET: Rune Øygard og kona Reidun var på plass da Høyesterett i forrige uke behandlet straffeutmålingen i overgrepssaken. Foto: Jacques HvistendahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Rune Øygard er av Høyesterett dømt til to år og tre måneders ubetinget fengsel i overgrepssaken mot eks-ordføreren. Dermed  er straffen kraftig skjerpet: han har fått et helt år høyere straff enn det lagmannsretten fastsatte.

Høyesterett slår også fast at Øygard ville fått ytterligere tre måneders fengsel om hele forbrytelsen hadde skjedd etter lovendringen i 2010 som høynet straffen for overgrep mot barn.

Øygard hevder ennå sin uskyld, men det var kun lengden på straffen Høyesterett skulle ta stilling til. En anke om saksbehandlingsfeil ble forkastet før den nådde landets øverste domstol.

I tingretten ble den tidligere ordføreren dømt til fire års fengsel. I lagmannsretten ble han frikjent for tiltalepunktet som gjaldt overgrep mens jenta ennå var 13 år, men dømt til fengsel i ett år og tre måneder for gjentatte overgrep mot jenta da hun var mellom 14 og 16 år. Straffeutmålingen ble anket til Høyesterett av både av både påtalemyndigheten og Rune Øygard selv.

- Misbrukte ordførerstillingen Høyesterett slår fast att normalnivået for straff er seks måneders fengsel for ett samleie med en person under 16 år - men omtaler så en rekke skjerpende omstendigheter i Øygard-saken, blant annet at eks-ordføreren ifølge jenta begikk rundt 50 overgrep.

«Det store antallet samleier og det lange tidsrommet de foregikk over, innebærer at ikke er tale om en avgrenset impulshandling fra [Øygards] side. Tvert imot viser disse elementene at viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk.
Sett fra fornærmedes side dekker krenkelsene en stor og for henne meget viktig del av ungdomsårene. [Øygard] har trukket henne inn i en voksen manns seksualliv, og på den måten visket ut det skillet som skal være mellom barn og voksne. Den store aldersforskjellen er i seg selv straffskjerpende», skriver Høyesterett.

Dommerne mener også det er klart skjerpende at jenta såvidt var fylt 14 år da overgrepene startet. Samtidig legger landets høyeste domstol vekt på hvordan Øygard utnyttet sin posisjon i samfunnet.

«(...) ved å tilby fornærmede å ta del i spennende og interessante opplevelser knyttet til hans verv som ordfører, har [han ] misbrukt sin fremtredende offentlige stilling for å oppnå den seksuelle omgangen med fornærmede. Tillitsbruddet er særlig sterkt overfor fornærmede og hennes foreldre, som hadde grunn til å tro at deres datter var i trygge hender hos [Øygard]», skriver Høyesterett i den enstemmige dommen.

Samtidig fremhever den også at Øygard, for å dekke over sine egne samleier med jenta, overtalte henne til å innlede et forhold til en jevnaldret gutt - mot hennes eget ønske.

«Foruten å underbygge planmessigheten i hans overtredelser, innebar dette i seg selv en grov krenkelse av både fornærmede og den jevnaldrende gutten. Dette er klart straffskjerpende», heter det i dommen.

Den slår også fast at det er skjerpende at flere av samleiene skjedde uten prevensjon.

Medieomtale ikke formildende Forsvarer Mette Yvonne Larsen argumenterte i Høyesterett med at den massive mediedekningen generelt - og at den i starten dreide seg også om overgrep begått mot en 13-åring - burde føre til lavere straff. Det var Høyesterett ikke enig i.

«Som lagmannsretten har fremhevet, ville den offentlige interessen for saken ha vært den samme om det allerede fra anmeldelsestidspunktet hadde vært klart at straffeloven § 195 ikke kom til anvendelse. Omtalen i mediene ville neppe ha vært vesentlig annerledes», konstaterer dommerne.

Høyesterett mener det heller ikke kan senke straffen at Øygard, ifølge en krisepsykiater som nå behandler ham, har betydelige psykiske problemer.

«Dette er imidlertid ikke uvanlige følger ved domfellelse for den type straffbare handlinger vi her har med å gjøre, og rettspraksis viser at det bare unntaksvis legges vekt på slike forhold, (...) Jeg kan ikke se at det i vår sak er grunnlag for å fravike dette utgangspunktet», skriver førstvoterende, høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger.

Ba om dobling Mette Yvonne Larsen kaller dommen mot Rune Øygard en historisk streng dom, melder NTB. Hun mente i sin prosedyre at straffen måtte «noe ned» etter lagmannsrettens dom.

Aktor Torbjørn Klundseter ba i forrige uke om at straffen måtte dobles til to år og seks måneder, og fikk altså langt på vei medhold av Høyesterett.

- Alle straffeutmålingsmomentene vurdert under ett - der det særlig er lagt vekt på fornærmedes alder da overgrepene startet, hvor lang tid det pågikk, aldersforskjellen, graden av utnyttelse og den ekstra belastning eksponeringen av saken har gitt fornærmede - sammenholdt med føringen om en skjerping av straff for overgrep generelt; bør straffen ikke settes lavere enn to år og seks måneder, sa Klundseter i sin prosedyre.

Dagbladet.no kommer med mer.

HØRTE PÅ AKTOR: Statsadvokat Torbjørn Klundseters anke ble tatt til følge i en dom der Høyesterett la seg tett opptil hans påstand om to år og seks månders fengsel.  Forsvarer Mette Yvonne Larsen fikk ikke gehør for sine argumenter om en straff nærmere ett års fengsel. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
HØRTE PÅ AKTOR: Statsadvokat Torbjørn Klundseters anke ble tatt til følge i en dom der Høyesterett la seg tett opptil hans påstand om to år og seks månders fengsel. Forsvarer Mette Yvonne Larsen fikk ikke gehør for sine argumenter om en straff nærmere ett års fengsel. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer