DØMT: Vågå-ordfører igjennom 16 år, Rune Øygard, ble i går dømt til fire års fengsel for overgrep mot en nå 17 år gammel jente. I et brev til Vågå kommune, sier han fra seg ordførervervet, og hevder sin uskyld i saken. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
DØMT: Vågå-ordfører igjennom 16 år, Rune Øygard, ble i går dømt til fire års fengsel for overgrep mot en nå 17 år gammel jente. I et brev til Vågå kommune, sier han fra seg ordførervervet, og hevder sin uskyld i saken. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

Øygard i avskjedsbrev til kommunen: - Jeg er uskyldig

Den overgrepsdømte Vågå-ordføreren framholder sin uskyld i avskjedsbrev til kommunen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rune Øygard ble i går dømt til fire års fengsel i Sør-Gudbrandsdal tingrett for overgrep mot en nå 17 år gammel jente. Han anket dommen på stedet.

Kort tid etter ble det klart at Øygard trekker seg fra vervet som ordfører.

I et brev sendt til Vågå kommune framholder han sin uskyld, og forklarer at han trekker seg av hensyn til mediefokuset på bygda, melder NRK. Dagbladet har også fått tilgang til brevet.

«Sjøl om eg har anka dommen vidare til lagretten utifrå at eg ikkje har gjort meg skuldig i tiltala slik dommen seier, ser eg at vidare rettsgang vil føre til stort mediapress og usikkerheit for Vågåsamfunnet», skriver Øygard i brevet.

Øygard har under straffesaken mot ham vært permittert som ordfører i bygdesamfunnet, men har ikke villet ta stilling til om han ville gå av før etter dommen var avsagt, det til tross for at både Arbeiderpartiet lokalt og nasjonalt har sterkt rådet ham til å trekke seg.

«Måten Vågå og vagværane har vorte framstilte på i kjølvatnet av siktinga, er både leitt og vanskeleg å akseptere. Ved at eg får fritak frå alle verv eg har som folkevald, håpar eg å bidra til at fokuset på Vågå kommune vil avta og at kommunen i framtida igjen vil bli knytta til dei verdiar og kvalitetar bygda fortjener.», skriver Øygard i brevet.

Les hele brevet her: Rune Øygard
XXXXXXXXXXXXX
2680 VÅGÅ                                                                                                                    

17. desember 2012

Vågå kommunestyre
Edvard Storsv 2
 
2680 VÅGÅ
 
SØKNAD OM FRITAK AV KOMMUNALE VERV
 
Eg søkjer med dette fritak frå alle kommunale verv frå og med 1. januar 2013, og alle verv som følgjer med ombodet som ordførar i Vågå kommune.

Hovudgrunnen for søknaden er dommen i Sør-Gudbrandsdal tingrett av 17. desember 2012, der underteikna blir dømt for overgrep mot ei mindreårig jente. Sjøl om eg har anka dommen vidare til lagretten utifrå at eg ikkje har gjort meg skuldig i tiltala slik dommen seier, ser eg at vidare rettsgang vil føre til stort mediapress og usikkerheit for Vågåsamfunnet om eg framleis har permisjon til endeleg dom ligg føre.
 
Det generelle mediafokuset har vore stort, og mykje av det negativt, sjølv om dette langt frå er noko Vågåsak, og personen som har skulda meg for overgrepa er busett i ein annan kommune. Måten Vågå og vagværane har vorte framstilte på i kjølvatnet av siktinga, er både leitt og vanskeleg å akseptere. Ved at eg får fritak frå alle verv eg har som folkevald, håpar eg å bidra til at fokuset på Vågå kommune vil avta og at kommunen i framtida igjen vil bli knytta til dei verdiar og kvalitetar bygda fortjener.
 
Medverkande er også den store, personlege belastninga som straffesaka og mediekøyret har vore for meg, mine næraste og venner.

Eg vil takkealle  entusiastiske folkevalde, alle dei dyktige tilsette i kommunen, dei energiske sambygdingane og dei mange samarbeidsaktørane for godt og gjevande samarbeid gjennom dei 16 åra eg har hatt det privilegium å vere ordførar i denne flotte kommunen. Det har vore ei stor ære og ein  tillit eg har hatt stor respekt for. Det er få unt å få vere den øvste politiske ombodspersonen i ein kommune med dei tradisjonane, kvalitetane og verdiane Vågå har. Eg har gledd meg til å gå på arbeid kvar dag gjennom desse 16 åra.
 
Samstundes vil eg ønskje kommunestyret og alle i Vågå lykke tilvidare med  utviklinga av vågåsamfunnet.
 
Takk for meg.
 
Beste helsing

Rune Øygard
 
Kopi; Vågå arbeidarparti