Øygard vil bruke Elden til å få ny overgreps-rettssak

Eks-ordføreren tar sikte på gjenopptakelse.

DØMT I TRE INSTANSER: Rune Øygard troppet i fjor opp på tilhørerbenken i Høyesterett etter å ha anket straffutmålingen, men fikk skjerpet straffen til to år og tre månders fengsel for gjentatte overgrep mot ei 14-15 år gammel jente. Foto: Jacques Hvistendahl
DØMT I TRE INSTANSER: Rune Øygard troppet i fjor opp på tilhørerbenken i Høyesterett etter å ha anket straffutmålingen, men fikk skjerpet straffen til to år og tre månders fengsel for gjentatte overgrep mot ei 14-15 år gammel jente. Foto: Jacques HvistendahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Bare ett år etter at Høyesterett skjerpet straffen for overgrepsdømte Rune Øygard til to år og tre måneders fengsel, prøver eks-ordføreren å få saken gjenopptatt.

Nå har 55-åringen hatt et møte med John Christian Elden, ifølge avisa Norddalen. Dermed skal Norges mest profilerte forsvarer saumfare saksdokumentene med sikte på å vinne fram i Gjenopptakelseskommisjonen.

- Saken er en ren bevisvurderingssak. At han er dømt på spekulativt bevisgrunnlag må eventuelt rettes opp i Norge og ikke i Europas menneskerettsdomstol. Målet for oppdraget er at saken blir prøvd på nytt i en norsk domstol, sier Elden til GD.no.

Øygard er dømt for gjentatte overgrep gjennom to år mot ei mindreårig jente, og hevder ennå han er uskyldig.

- Vil renvaske seg Det er uklart hva som eventuelt blir grunnlaget for en begjæring om gjenåpning av straffesaken. Trolig må Øygard støtte seg på argumentasjon om at «det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig». Det skal ikke ha dukket opp nye beviser eller omstendigheter i saken, som altså er behandlet i alle tre rettsinstanser. En anke om saksbehandlingsfeil ble forkastet før den nådde Høyesterett.

Dagbladet har i ettermiddag ikke lyktes med å få ytterligere kommentarer fra advokat Elden.

Etter fengselsdommen mer enn antydet Øygard at han kom til å klage saken inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Etter å ha startet soningen, skrinla han imidlertid disse planene.

- En slik klagesak er ressurskrevende og prosessen er veldig lang. Han opplyser at han vil bruke alle krefter og ressurser på å renvaske seg i stedet. Med det mener han at han ønsker å kjempe for å få saken gjenopptatt i Norge, sa forsvarer Mette Yvonne Larsen til Dagbladet i februar i år.

Mange skjerpende omstendigheter I tingretten ble den tidligere ordføreren dømt til fire års fengsel i 2012. I lagmannsretten ble han frikjent for tiltalepunktet som gjaldt ett overgrep mens jenta ennå var 13 år, men dømt til fengsel i ett år og tre måneder for gjentatte overgrep mot jenta da hun var mellom 14 og 16 år. Straffeutmålingen ble anket til Høyesterett av både av både påtalemyndigheten og Rune Øygard selv.

I tillegg til den kraftige straffeskjerpelsen til to år og tre måneder fengsel, slo Høyesterett i fjor fast at Øygard ville fått ytterligere tre måneders fengsel om hele forbrytelsen hadde skjedd etter lovendringen i 2010 som høynet straffen for overgrep mot barn.

I utmålingen la Høyesterett vekt på fornærmedes forklaring om at den den daværende ordføreren seg på henne over 50 ganger:

«Det store antallet samleier og det lange tidsrommet de foregikk over, innebærer at ikke er tale om en avgrenset impulshandling fra [Øygards] side. Tvert imot viser disse elementene at viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk.
Sett fra fornærmedes side dekker krenkelsene en stor og for henne meget viktig del av ungdomsårene. [Øygard] har trukket henne inn i en voksen manns seksualliv, og på den måten visket ut det skillet som skal være mellom barn og voksne. Den store aldersforskjellen er i seg selv straffskjerpende».

Samtidig fremhevet dommen at Øygard, for å dekke over sine egne samleier med jenta, overtalte henne til å innlede et forhold til en jevnaldret gutt - mot hennes eget ønske.

«Foruten å underbygge planmessigheten i hans overtredelser, innebar dette i seg selv en grov krenkelse av både fornærmede og den jevnaldrende gutten. Dette er klart straffskjerpende», het det i dommen.

Høyesterett slo også fast at det var skjerpende at flere av samleiene skjedde uten prevensjon.

Den fornærmede i Øygard-saken har hele tiden vært forberedt på at Øygard vil bruke alle midler i forsøk på å renvaske seg, og jentas bistandsadvokat opplyser at hun ikke vil uttale seg om gjenopptakelsesforsøket.

- Jeg mener denne saken er veldig grundig behandlet gjennom samtlige rettsinstanser. Min klient er best tjent med å gå videre, samtidig har hun vært forberedt på dette, sa advokat Nina Braathen Hjortdal til Dagbladet i februar, da gjenopptakelse var tema forrige gang.