FRATRER:  Overgrepsdømte Rune Øygard vil være permittert ordfører i Vågå i noen uker til før han fratrer sine verv 1. januar 2013. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
FRATRER: Overgrepsdømte Rune Øygard vil være permittert ordfører i Vågå i noen uker til før han fratrer sine verv 1. januar 2013. Foto: Tore Meek / NTB scanpixVis mer

Øygards avskjedssøknad innvilget

Kommunestyret i Vågå har innvilget avskjedssøknaden fra tidligere ordfører Rune Øygard (Ap), melder TV 2.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Øygard skrev brevet mandag, samme dag som han ble dømt til fire års fengsel for å ha hatt rundt 50 samleier med en mindreårig jente.

I brevet ber den 53 år gamle lokalpolitikeren om fritak fra alle kommunale verv fra 1. januar. Søknaden ble enstemmig innvilget på møtet i Vågå kommunestyre tirsdag formiddag, opplyser nestleder Odd Erik Sveen i Vågå Ap til NTB.

Rune Øygard sier at hovedårsaken til at han trekker seg er dommen for overgrep.

- Selv om jeg har anket dommen videre til lagmannsretten ut ifra at jeg ikke har gjort meg skyldig i tiltalen slik dommen sier, ser jeg at videre rettsgang vil føre til stort mediepress og usikkerhet for Vågå-samfunnet hvis jeg fortsatt har permisjon til endelig dom foreligger, skriver han i brevet som er gjengitt hos NRK.

På et møte i lokalpartiet mandag kveld var det enighet om at Øygard ikke kan komme tilbake i noe politisk verv i kommunen.

- Det er helt klart at Øygard ikke har noen politisk framtid i Vågå kommune, sa Steen.

Les hele brevet her: Rune Øygard
XXXXXXXXXXXXX
2680 VÅGÅ                                                                                                                    

17. desember 2012

Vågå kommunestyre
Edvard Storsv 2
 
2680 VÅGÅ
 
SØKNAD OM FRITAK AV KOMMUNALE VERV
 
Eg søkjer med dette fritak frå alle kommunale verv frå og med 1. januar 2013, og alle verv som følgjer med ombodet som ordførar i Vågå kommune.

Hovudgrunnen for søknaden er dommen i Sør-Gudbrandsdal tingrett av 17. desember 2012, der underteikna blir dømt for overgrep mot ei mindreårig jente. Sjøl om eg har anka dommen vidare til lagretten utifrå at eg ikkje har gjort meg skuldig i tiltala slik dommen seier, ser eg at vidare rettsgang vil føre til stort mediapress og usikkerheit for Vågåsamfunnet om eg framleis har permisjon til endeleg dom ligg føre.
 
Det generelle mediafokuset har vore stort, og mykje av det negativt, sjølv om dette langt frå er noko Vågåsak, og personen som har skulda meg for overgrepa er busett i ein annan kommune. Måten Vågå og vagværane har vorte framstilte på i kjølvatnet av siktinga, er både leitt og vanskeleg å akseptere. Ved at eg får fritak frå alle verv eg har som folkevald, håpar eg å bidra til at fokuset på Vågå kommune vil avta og at kommunen i framtida igjen vil bli knytta til dei verdiar og kvalitetar bygda fortjener.
 
Medverkande er også den store, personlege belastninga som straffesaka og mediekøyret har vore for meg, mine næraste og venner.

Eg vil takkealle  entusiastiske folkevalde, alle dei dyktige tilsette i kommunen, dei energiske sambygdingane og dei mange samarbeidsaktørane for godt og gjevande samarbeid gjennom dei 16 åra eg har hatt det privilegium å vere ordførar i denne flotte kommunen. Det har vore ei stor ære og ein  tillit eg har hatt stor respekt for. Det er få unt å få vere den øvste politiske ombodspersonen i ein kommune med dei tradisjonane, kvalitetane og verdiane Vågå har. Eg har gledd meg til å gå på arbeid kvar dag gjennom desse 16 åra.
 
Samstundes vil eg ønskje kommunestyret og alle i Vågå lykke tilvidare med  utviklinga av vågåsamfunnet.
 
Takk for meg.
 
Beste helsing

Rune Øygard
 
Kopi; Vågå arbeidarparti

(NTB)