På bredbånd mot EU

Førsteinntrykket av regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring er at Ap nå plasserer seg i det ekstreme sentrum. Det er vondt å se hvem som kan være uenig i innholdet. Men erklæringen har et kontroversielt bakteppe; alle planer og visjoner for regjeringens politikk passer som hånd i hanske med et framtidig norsk EU-medlemskap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Erklæringen nevner ikke EU-medlemskap med et ord. Det er heller ikke nødvendig. Hvorfor terge sentrumspartiene, som regjeringen er nødt til å samarbeide med i fordelingspolitikken mange år før EU-medlemskap blir en aktuell problemstilling. Men tiltredelseserklæringer skrives ikke med store bokstaver. De er mer preget av antydningens kunst. Derfor må vi lese dem med lupe.

  • Stoltenbergs utgangspunkt er at Norge er i samme båt som verden for øvrig og derfor står overfor mange av de samme utfordringer. «Europas framtid er også Norges framtid,» sa statsministeren blant annet. «Vi har også et ansvar for fred og samarbeid i vår verdensdel.» «De nye demokratiene søker mot EU.» Dette er så generelt at ingen i nei-partiene reagerer. De merker seg, sikkert tilfreds, at regjeringen Stoltenberg «tar utgangspunkt i resultatet av folkeavstemningen om medlemskap i 1994». Litt nysgjerrige er de nok på hva Stoltenberg mener med at «vi må være forberedt på at våre nordiske naboland innfører den felles europeiske mynt, Euro». Hvordan skal vi, rent praktisk, forberede oss på at Euro-grensen kan komme til å gå ved Svinesund? Det vil sikkert Odd Roger Enoksen spørre Stoltenberg om i dag, når Stortinget skal ha debatt om erklæringen.
  • Men Stoltenberg vil mer. Han vil at Norge skal satse aktivt på utviklingen av bioteknologi, og han er positiv til EUs patentdirektiv. Bondevik-regjeringen var skeptisk til direktivet og varslet nærmest et veto mot det. Stoltenberg mener Norge ikke skal stille seg utenfor «den nye teknologiske revolusjonen» som forventes å komme i forlengelsen av IT- revolusjonen.
  • Alt Stoltenberg sier om IT, forskning, næringsutvikling, e-handel og modernisering av offentlig sektor, peker mot aktiv internasjonalisering. For bredbåndteknologien, som vil gjøre det mulig å flytte enorme informasjonsmengder via nettet, vil styrke e-handelen, som igjen vil påvirke prisdannelse, konkurranseforhold og utvilsomt også avgifter. Derfor vil det bli behov for reformer i skattepolitikken, hvor målet er: «Lavere satser, bredere skattegrunnlag, enklere regler og færre smutthull.» Forbundskansler Gerhard Schröder har nettopp gjennomført en skattereform langs disse linjer i Tyskland.
  • Kommunalminister Sylvia Brustad har for lengst snakket om å redusere antall fylker fra 19 til 5. Rogaland Ap har vedtatt et ønske om å bli forsøksregion Vestlandet, sammen med fire nærliggende fylker. Her skal regionpolitikerne få boltre seg og drive stor grad av selvstyre innenfor skole, helse og samferdsel, uten nevneverdig innblanding fra helseminister Tore Tønne og utdanningsminister Trond Giske. Mens grensene bygges ned, er utviklingen av slike regioner i full gang omkring de store byene i EU.
  • Samtidig vil utenriksminister Thorbjørn Jagland pleie sitt nettverk av sosialdemokrater i Europa. Gjennom arbeid og møter i Sosialist-internasjonalen (SI), hvor han nå er visepresident, kjenner han makthaverne i de fleste EU-landene. Den dagen han overlot rollen som statsministerkandidat til Jens Stoltenberg nevnte han, nærmest i forbifarten, at SI hadde vedtatt å gå inn for sletting av all u-landsgjeld, å oppheve dødsstraff i alle land, redde Afrika ved å trekke kontinentet inn i verdenshandelen og gjøre alt for å gjennomføre Kyoto-avtalen. Intet mindre.
  • Utenriksministerens parkamerat, LO-leder Yngve Hågensen, har like lenge pleid sine kontakter i Euro-LO. Disse internasjonale møteplassene har i 15 år vært deres glasskule. Det de har sett i den, har de forsiktig forberedt massene på her hjemme. Og vi kjenner metoden: forsiktig, skrittvis. Bare tosker tramper inn der engler er redde for å
  • Vi skimter englevingene også hos Stoltenberg når vi ser hvor varsomt han legger fram forslagene til strukturendringer og politikk som om noen år vil få folkeflertallet til å gli motstandsløst inn i EU.

stein.aabo@dagbladet.no