«På E6 kan det være dødsstraff å kjøre en eldre bil»

HAMAR (Dagbladet): Eldre biler er de reneste dødsfellene, konkluderer Statens vegvesen Hedmark med i den grundigste analysen som er gjort av trafikkulykker i Norge noensinne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vegvesenet har analysert alle alvorlige ulykker på E6 fra Jessheim til Tretten fra oktober 1999 til oktober 2000.

Rapporten legges fram på Hamar i dag. Hver ulykke er i detalj studert og man har både sett på ulykkesårsaken og skadeomfanget. Dagbladet har lest deler av rapporten, som er laget av Rolf Mellum ved Hedmark vegkontor.

Rapporten tar et kraftig oppgjør med norske bilavgifter, som gjør at mange kjører rundt i rene dødsfeller. I rapporten heter det blant annet «at det på E6 kan være dødsstraff å kjøre en eldre bil».

Livsfarlige gamle biler

Ulykkeskommisjonen i Hedmark har grundig analysert skadeomfanget på bilene ved kollisjonene på E6. Det er direkte sammenheng mellom bilens konstruksjon og skaden bilen får i en ulykke. Rapporten viser hvor farlig det er å sitte i en eldre bil når det skjer en ulykke. Gamle biler er rene dødsfeller og rapporten konkluderer med at noe må gjøres slik at bilistene kan kvitte seg med de eldre, farlige bilene og få tilgang til nyere, sikrere biler.

- Redusere avgiftene på nye biler for sikkerhetens skyld, heter det i rapporten.

Rapporten avslører også for første gang hvor mange livsfarlige trøtte og sovende bilistene det er på veiene.

Søvnig = 1 i promille

- Mange bilister tror at de skal unngå å sovne bak rattet selv om de føler seg trøtte, heter det i rapporten. De fleste skjønner at det er farlig å sovne bak rattet. Men få er klar over hvor farlig det er å være en trøtt bilist. Undersøkelser viser at trøtthet bak rattet er det samme som å kjøre med 1,0 i promille. Det er de færreste klar over.

I 20 prosent av ulykkene på E6 er rus (alkohol, narkotika eller medisiner) årsaken. I rapporten heter det at politikontroller viser hvor få det er som kjører med promille. Men de som kjører med rus er langt oftere innblandet i alvorlig trafikkulykker.

Livsfarlige veier

Veier med to motgående kjørebaner blir i rapporten beskrevet som livsfarlige med invitasjon til nestenulykker.

Slik veier krever fullt konsentrerte bilførere. Når mange oppfatter trafikken som kjedelig, blir de trøtte. Kombinasjonen trøtte bilister på farlige veier der bare en liten meter skiller møtende rekker av biler kan bare unngås ved å bygge en moderne vei med fire kjørebaner og midtskille, heter det i rapporten.

Undersøkelsen:

  • Rapporten fra Statens vegvesen, Hedmark vegkontor om trafikkulykkene på E6, er den første store undersøkelsen som konkret ser på alvorlige ulykker på veiene.
  • Vegkontoret har etablert en egen ulykkeskommisjon som har studert hver ulykke. De har både sett på årsaken og skadeomfanget.
  • Rapporten gir klare årsaker og anbefaler tiltak for å redusere antall trafikkulykker. Det er første gang man i Norge får en slik samlet rapport fra fagfolk. Rapporten vil ligge som grunnlag både i framtidig debatt om bygging av veier, bilavgifter, tekniske krav til bilene, sjåføropplæring og så videre.

  • Prosjektleder for ulykkesgruppa har vært Rolf Mellum.