På gli i narkodebatten

1. Er du for eller imot legalisering av narkotika? 2. Hvorfor? 3. Fungerer dagens narkopolitikk? Disse spørsmålene har Dagbladet stilt til kjente nordmenn innenfor kulturliv og politikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frode Alnæs , artist:

1. I utgangspunktet er jeg imot narkotika, men Nome har et poeng når han viser til at narkomane kan få et verdig liv dersom de får tildelt reint stoff.

2. Narkotikaen blir vi ikke kvitt så lenge det er stor fortjeneste. Kommer det inn under kontroll, er det av det gode. Forbudet fungerer mot sin hensikt.

3. Nei, den er helt feilslått. Jeg frykter dagens heroinforherligelse. Helt ansvarsløst.

Karsten Alnæs , forfatter og debattant:

1. Intuitivt er jeg motstander av legalisering.

2. Det vil åpne for en praksis vi ikke ser følgene av. Vi vet ikke om legalisering vil føre til mindre narkotika.

3. Både ja og nei. Vi har mislykkes i å ta bakmennene. Omsorgs- og behandlingstilbudet er ikke godt nok. Overdosedødsfallene øker. Men frislipp ville kanskje gjort saken verre.

Tove Nilsen , forfatter:

1. Det er ikke så enkelt at man kan svare et klart ja eller nei. Jeg har ikke sans for å gjøre det så lettvint.

2. Jeg har litt for stor respekt for saken og dem som arbeider blant narkomane til å sitte bak skrivemaskinen min med friske løsninger.

3. Nei, jeg er opprørt over at stoffmisbrukere bare fungerer som en paria som vi bare lar være der.

Anders Rogg , musiker og skuespiller:

1. Jeg klarer ikke å si bastant ja eller nei, men i bunn og grunn er jeg enig med Petter Nome.

2. De som virkelig tjener store penger på narkohandel, håver inn fortjenesten sin fordi handelen er illegal.

3. Den er fullstendig feilslått. Det ser man med det blotte øye. Narkopolitikken er preget av småborgerlig dobbeltmoralisme.

Liv Aakvik , dramatiker og skuespiller:

1. Jeg er for legalisering av myke stoffer, og mot legalisering av harde. Hasj og marihuana er greit.

2. Disse stoffene er så utbredt, og det at de er forbudt, bare bidrar til spenningen.

3. Nei, jeg kjenner folk i rusomsorgen som daglig ser hvor jævlig det er for heroinvrak å trekke på gata. Politikere er redde for å miste stemmer dersom de tenker nytt. Menneskers lidelse kommer helt i bakgrunnen.

Ingebrigt Steen Jensen , reklameguru:

1. Jeg vet ikke nok på området til å si ja eller nei. Men Petter Nome gjør noe veldig bra når han starter debatten.

2. Nå håper jeg folk kan legge fra seg våpnene og diskutere saklig, ikke gå ned i skyttergravene igjen!

3. Ikke sett fra sidelinja.

Erik Gustavsson , filmregissør:

1. Jeg forstår dem som vil legalisere, men sjøl vil jeg skille mellom lettere og tunge stoffer. Cannabis bør man vurdere å legalisere. Ikke heroin.

2. Dersom tilgjengeligheten av hasj og marihuana blir enklere, kan vi unngå at folk tar heroin i stedet. I Oslo manipuleres markedet. Null hasj, enorme mengder heroin.

3. Nei. Ved å gi metadon til heroinister kan vi gi dem et fullverdig liv. Vi må avkriminalisere sykdommen narkomani.

Jørgen Roll , økonomidirektør og festivalarrangør:

1. Det beste er kanskje en mellomting, vurder legalisering av lettere stoffer.

2. Det er på tide å få gjort noe fornuftig på dette området. Uansett er det positivt at noen med Nomes tyngde tar opp diskusjonen.

3. Nei, ikke så lenge overdosedødsfallene er rekordhøye.

Erling Fossen , redaktør og kulturskribent:

1. Legalisering av hasj, åpenbart. Tyngre stoffer gjør meg litt i tvil, men metadonprosjektet fungerer.

2. Legaliserer man tyngre stoffer, kan bruken akselerere. Vi må ikke komme dit at folk ruser seg på heroin i stedet for øl. Det er ikke dopet som er farlig, men misbruket.

3. Nei, som i alt annet har man tenkt altfor enkelt. Jeg er for bruk av tvang. De som vil bli rusfrie, har krav på et behandlingstilbud.

Erik Solheim , SV-leder.

1. Jeg vil ikke ta standpunkt før jeg har hørt debatten en stund, men honnør til Petter Nome fordi han tok opp saken.

2. Nå må vi ta debatten og lære av erfaringer fra andre land. Misbrukerne og fagfolk med større kunnskaper enn for eksempel jeg har, kan bidra til å heve debatten opp fra det kunnskapsløse nivået. Så godt som alle sprøytenarkomane går inn for legalisering.

3. Den politikken vi har ført, har ikke hatt oppsiktsvekkende vellykte resultater. Det er ingen grunn til å slå seg på brystet. Vi har prøvd å stenge grensene, ansatt flere i politi og toll. Og narkotikaen flommer inn.

Peter N. Myhre , Frp-er og direktør.

1. Jeg har et mellomstandpunkt. Jeg håper det kommer noe positivt ut av debatten Nome har prøvd å få i gang.

2. Forbudslinja gjør oss ikke i stand til å holde fengslene reine for narkotika. Det blir et stort marked og høye priser. Noen tjener seg søkkrike på å dytte narkotika på unge mennesker.

3. Det fins tilbud, men de tyngste misbrukerne har det ille. Det er en interessant tanke å foreslå å gi dem heroin. Dette kan bidra til å få debatten ut av blindsporet den har surret på i mange år.

Lars Frønsdal , statsadvokat.

1. Et flott utspill! Jeg er for å avkriminalisere bruk nå, og man bør tenke i retning total avkriminalisering på sikt, uten at jeg har tatt endelig standpunkt. Å behandle narkotika på linje med alkohol, kan være en løsning. Det er ikke fritt fram for alkoholsmugling, heller.

2. Det er en illusjon å tro at man kan stoppe problemet gjennom strafferettslige tiltak.

3. Den fungerer ikke bedre enn alkoholpolitikken. Jeg tror ikke på behandling av narkomani, det er et problem man må lære å leve med. Slik jeg har lært å leve med min alkoholisme. Metadon-tilbudet bør utvides.

Lill-Marit Bugge , programleder NRK 2:

- Jeg har bodd utenlands i 20 år og kan ikke nok om norsk narkotikapolitikk til å uttale meg. Men debatten er sunn.

Dag Alveberg , filmprodusent:

1. I dagens situasjon er det viktig med åpen dialog. Legalisering er én mulighet.

2. Alternativene varierer fra fengsling til frislipp. Legalisering er en mulighet vi må se på. Det er noe veldig galt når hele samfunnet rammes av dagens narkopolitikk. Ikke bare de narkomane. Kriminalitet, vold og mafiadannelser er resultatet. Flott initiativ fra Nome!

3. Nei!

Petter Vennerød, filmkunstner

1. Jeg er imot legalisering, men jeg synes Petter Nomes utspill er helt topp. Kanskje vi nå kan få den norske narkotikadebatten opp på et annet nivå.

2. Forbruket vil øke, og det er jo ikke bra. Se på Nederland.

3. Den har spilt fallitt. Det kan det jo ikke være tvil om.

Tande-P., TV-underholder

1. Vi blir aldri kvitt narkotikaproblemet. Det er noe vi må leve med, men likevel er legaliseringsspørsmålet for enkelt til å bli besvart med ja eller nei.

2. Gjennom verv i Tyrili-stiftelsen har jeg lært at dette er en uhyre kompleks problemstilling som det ikke finnes enkle svar på.

3. Som sagt: Problemet har man jo ikke klart å bli kvitt

Reidar Sørensen, skuespiller

1. Legalisering er vel å gå litt for langt, men ett eller annet må skje. Sånn som det er nå klarer man i alle fall ikke å stoppe flommen av stoff inn i landet.

2. Jeg tror ikke det løser narkotikaproblemet.

3. Nei, kampen mot narkotika er feilslått. Det er skremmende å se på økningen av antall overdoseofre.

Steinar Albrigtsen, artist

1. Det vil alltid finnes narkotika, men full legalisering er jeg veldig skeptisk til.

2. Amfetamin, heroin, morfin, ecstasy - folk dør jo av det. Å legalisere alt dette vil være en invitasjon til selvmord. Men debatten Petter Nome har dratt i gang er svært interessant.

3. På mange måter gjør den vel ikke det. Se på alle dødsfallene. Dessuten blir yngre og yngre folk presset inn i narkomiljøet.

Christian Vennerød, redaktør

1. Jeg liker ikke ordet legalisering, men jeg er selvfølgelig mot forbudet av narkotika. Det er ingen grunn til at folk skal settes i fengsel fordi de har et avvikende rusmønster i forhold til majoriteten av befolkningen.

2. Jeg er ute etter å oppløse narkoforbudet fordi det er meningsløst. Man kan ikke straffe enkeltindivider for selvmordsforsøk, eller selvskadeforsøk om du vil. Det er uverdig for en rettsstat at man står for en storebrormentalitet der det er ulovlig å bruke noe fordi det er skadelig.

3. Selvfølgelig ikke. Den har spilt fullstendig fallitt. Det beste bildet på det er at også fengslene - der «narkotikaforbrytere» soner sin straff - er overfylte med narko.