På høyt nivå

Innen visse disipliner er prestasjonene drevet så høyt at de gjeldende rekorder er vanskelige å slå. Det gjelder for eksempel Javier Sotomayors 2,45 meter i høyde, som rangerer like ved siden av rekorden i uforpliktende politikersvar. I går tangerte likevel kommunalminister Sylvia Brustad antakelig gjeldende rekord i sin disiplin da hun mottok innstillingen på 744 sider fra oppgavefordelingsutvalget. Brustad ville ikke svare konkret på noe som helst, selv om innstillingen egentlig handler om vårt demokrati.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ikke umiddelbart lett å få tak i det poenget. Verken politikere eller utvalgets medlemmer er egentlig interessert i at det skal være enkelt. Sjelden har jeg sett en pressekonferanse der mediene var så underrepresentert og byråkratiet så overrepresentert som da utvalgsleder Lars Wilhelmsen presenterte og overleverte denne innstillingen til statsråden. De satt langs veggene og på de bakerste benkene, tett som på et fuglefjell, men alldeles tause, alle representantene fra stat, fylke, kommune og de mange lobbyorganisasjonene.

  • Oppgavefordelingen mellom stat, fylke og kommune handler om byråkratenes makt. Den burde i stedet handle om demokrati. Innledningsvis nevnte Lars Wilhelmsen at deltakelsen ved valg til fylkeskommunens politiske organer er lavere enn ved valg både til Stortinget og kommunestyret. Velgerne er altså ikke engasjert i dette forvaltningsnivået. Likevel går flertallet i utvalget inn for å beholde de tre adskilte forvaltningsnivåer fordi denne ordningen, i følge Wilhelmsens tabloid-versjon av mursteinsinnstillingen «løser oppgavene best. Oppgavene blir ikke borte fordi man fjerner et nivå».
  • Sannheten er at politikere og byråkrater fra regjering, storting og helt inn i innerste Ruklefjord, i sterk motsetning til velgerne, er dypt engasjert i saken fordi det handler om organiseringen av deres jobber. Folk som henter sin lønn fra et eller annet offentlig budsjett er i tillegg klart overrepresentert i det som er tilbake av partiorganisasjoner i vår tid. Folk som driver med andre jobber, og ellers lever sine liv der de fra tid til annen også er brukere av offentlige tjenester, ble heller ikke i går invitert til å engasjere seg i debatten om hvordan forvaltningen av sykehus, skoler og samferdsel bør organiseres med maksimal brukerinnflytelse.
  • Det var akkurat her Brustad hevet seg til politikkens Sotomayor-nivå, da hun varslet at hun kommer til å skaffe seg en mening og gjøre den offentlig kjent først når sakene er behandlet i partiets programkomité, drøftet i regjeringen og behandlet på partiets landsmøte. Hun presterte ren politikerpoesi da hun konkluderte med at «Her er alle muligheter åpne». Trill rund avslo hun å kommentere gårsdagens uttalelse fra partikollegaen i Stortinget, Berit Brøndby, som vil legge ned hele fylkeskommunen. Men debatt blir det likevel, mellom lobbyister, organisasjoner og eksperter. Vi i mediene kunne med fordel ha holdt oss borte fra den store plenumssalen i regjeringsbygning 4 i går. Utvalgslederen hevdet at utvalget har anstrengt seg for å gjøre sin innstilling lett tilgjengelig. Det er selvsagt mulig, men anstrengelsen har ikke båret frukter. Utvalget er for det første splittet på kryss og tvers i dissenser. Innstillingen er fro det andre strødd med såkalte «alternative modeller» der utvalget nøyer seg med beskrivelser i stedet for anbefalinger og konklusjoner.
  • Antakelig illustrerer utvalget med navnet som er nesten uoverkommelig for en med lett dysleksi, et hovedproblem som regjeringen vil støte på dersom den mener alvor med å reformere offentlig sektor. Den rår verken over eksperter eller politikere med kraft og evne til å definere problemer, og dermed løsninger, på en måte som er både begripelige og engasjerende for andre enn ekspertene selv. For ute skinner sola, og det kommer alltid til å være langt viktigere enn om det tredje forvaltningsnivået organiseres i 19 enheter som i dag, eller i 10 til 15 som utvalgsflertallet tilrår, eller i bare 3 enheter, eller i 5. Skjønner?