På kollisjonskurs

Kommunalkomiteens flertall tilbakesender en av statsråd Normans store prestisjesaker. De frykter lovendringsforslaget for Statskonsult er i strid med Grunnloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette er rystende. Vi må fortest mulig få undersøkt om Victor D. Normans omorganiseringsplan for Statskonsult er i strid med Grunnloven, sier Stortingets kommunalkomitéleder, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Han støttes av Ap's Sigvald Oppebøen Hansen og SVs Karin Andersen. Med Kleppas dobbeltstemme sender de saken til Justisdepartementets lovavdeling.

- Vi kan ikke fatte vedtak i Stortinget som er i strid med loven, så saken må undersøkes grundig, sier Oppebøen Hansen og Karin Andersen.

Ansattes rettigheter

Striden står om hvilke rettigheter de 140 ansatte i Statskonsult har når direktoratet omgjøres til et statlig aksjeselskap 1. januar. I Normans lovendringsforslag framgår det at ansatte som ikke aksepterer å bli overflyttet til det nye aksjeselskapet, vil miste retten til ventelønn etter ett år.

En av Norges fremste eksperter på arbeidsrett er ytterst kritisk.

- Hvis forslaget legger opp til at ansatte ikke beholder sine rettigheter, også ventelønn, er departementet etter mitt skjønn på kollisjonskurs med Grunnloven, sa Jakhelln under gårsdagens stortingshøring.

I en betenkning har Jakhelln før konkludert med at de ansatte i Statskonsult må ha rett til å velge om de vil beholde staten som arbeidsgiver - istedenfor å følge med til det nye aksjeselskapet.

På spørsmål fra Meltveit Kleppa svarte Jakhelln i går at de ansatte hadde en meget god sak dersom de valgte å gå rettens vei for å få prøvd sine rettigheter.

Sterk motbør

Flere fagforbundsrepresentanter som deltok i høringa, fortalte rystende historier om Normans omorganiseringsprosess.

- Framgangsmåten er et eksempel på at det offentlige kan opptre mye råere overfor ansatte enn private arbeidsgivere, sa Akademikernes leder, Christl Kvam, som mener Norman helt har glemt løftet han ga Stortinget høsten 2001.

«En prosess som de ansatte i verste fall er imot, og i beste fall bare halvhjertet er med på, vil ikke føre til målet,» sa han da.

I Statskonsult har de ansatte nesten ikke vært med i prosessen.

- Ansatte blir sett på som problemavfall som arbeids- og administrasjonsministeren ønsker å bli kvitt, sa Dag Solumsmoen i Norsk Tjenestemannslag.

OMSTRIDT IGJEN: Statsråd Victor D. Normans forslag til omdannelse av Statskonsult vekker bråk i Stortinget fordi man mener Normans forslag kan være i strid med Grunnloven.