På tide å evaluere

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den siste uka har det kommet flere meldinger om barnevernet som gir grunn til alvorlig bekymring. I Akershus har sju av ti barn og unge ved barnevernets institusjoner psykiske problemer. Situasjonen er trolig ikke særlig annerledes i andre fylker. Aline spedbarnsenter i Oslo, Norges fremste kompetansesenter på omsorgssvikt hos helt små barn, har slått alarm fordi barn får bo hos foreldre med store rus- og psykiske problemer uten at det settes inn gode nok hjelpe- og kontrolltiltak overfor familien.
  • Paradoksalt nok er svikten som avdekkes delvis en følge av den store satsingen på barnevernet ved begynnelsen av 90-tallet. Som ledd i handlingsplanen for å bli kvitt køen av såkalte «mappebarn» og å bygge ut tilbudet, ble barnevernet tilført mye penger og mange nye ansatte, uten at det ble satset tilsvarende på kompetanseoppbygging.
  • Barne- og ungdomspsykiatrien ble det ikke satset på. Her er fortsatt kapasiteten katastrofalt liten. Barn og unge som blir tatt hånd om av barnevernet har med få unntak vært gjennom store traumer. Mange er blitt psykisk skadd og trenger behandling. Men behandlingstilbud er det fortsatt altfor dårlig med.
  • De kommunale barnevernsnemndene ble erstattet av fylkesnemnder og et domstolsliknende system for å bedre rettssikkerheten ved omsorgsovertakelser. Det var en nødvendig reform. Men det er grunn til å tro at den også har hatt enkelte uheldige konsekvenser. Ankeinstansen er ikke lenger Fylkesmannen, men rettsapparatet. Her er det kø og ventetid. I ventetida blir en del barn tilbakeført til foreldre som ikke er i stand til å ta seg av dem, og foreldre og barn lever uansett for lenge i vond uvisshet.
  • Saksbehandlingen er blitt så krevende at en del kommuner trolig bare fremmer saker de er sikre på å vinne fram med, mens fylkesnemndene på sin side ikke synes de kan si ja til alle forslag om omsorgsovertakelse. Resultatet er kan hende at terskelen for omsorgsovertakelser er blitt for høy. Det er på sin plass med en evaluering av hvordan fylkesnemndene fungerer - ut fra barnas behov.