UTPRESSING: - Vi respekterer norsk lov, men finner oss ikke i å bli utsatt for utpressing, sier Pakistans ambassadør i Norge, Ishtiaq H. Andrabi. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet.
UTPRESSING: - Vi respekterer norsk lov, men finner oss ikke i å bli utsatt for utpressing, sier Pakistans ambassadør i Norge, Ishtiaq H. Andrabi. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet.Vis mer

Pakistans ambassadør i Norge om husleien og immunitet

- Vi finner oss ikke i utpressing, sier ambassadør Ishtiaq H. Andrabi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den pakistanske ambassaden i Oslo har havnet i krangel med sin indiske husvert for det han mener er manglende innbetaling av husleie.
Pakistans ambassade i Oslo påberoper seg immunitet, og vil ikke betale den husleien eieren av Frogner-villaen krever.

Eieren har derfor trukket ambassaden for retten.

Utpressing - Dette er et forsøk på utpressing og det vil vi ikke være med på. For drøyt en måned siden hadde vi en befaring med huseieren hvor vi også ble forelagt det økonomiske kravet. Jeg ba da om litt tid til å gå gjennom innholdet i kravet. Vi var i gang med det arbeidet, og så kommer plutselig et slikt utspill fra hans advokat, sier Pakistans ambassadør i Norge Ishtiaq H. Andrabi til Dagbladet.

Respekterer loven
- Jeg har stor respekt for den norske lov og vi har betalt husleien punktlig hver måned. Vi disponerer åtte andre eiendommer i Oslo og har ikke vært i noen konflikter tidligere, sier ambassadøren.

Ambassaden påberoper seg imidlertid diplomatisk immunitet, og vil ikke betale det totale kravet som er oppe i 2,3 millioner kroner.

Min jobb er å få venner
- Det vanlige i slike saker er at man følger diplomatisk etikette og protokoll. Min jobb her er å få venner, ikke å møte i rettssaker. Jeg vil selvsagt svare på alle spørsmål retten måtte ha, men ikke i en rettssal, sier Andrabi til Dagbladet og forklarer hvorfor;

- Det er bare en person som kan løfte min immunitet, og det er den pakistanske presidenten. 

Den indiske forretningsmannen Mukkaram Sattar eier villaen på fasjonable Frogner, og mener at den pakistanske ambassaden på Frogner i Oslo har betalt for lite i leie de siste tolv årene, skriver Aftenposten.no.

Betalt for lite
- De har hele tiden betalt inn for lav leiesum. Da gjør vi det som er vanlig i slike saker og bringer det inn for rettsystemet. Det er forunderlig og meget spesielt at de påberoper seg diplomatisk immunitet når det er et privatrettslig krav, sier Mukkaram Suttars advokat, Jostein Grosås i advokatfirmaet Hartsang.

- Det stemmer ikke. Vi har betalt leie hver måned som er justert årlig etter konsumprisindeksen, sier Ishtiaq H. Andrabi.

- Vi er helt uenig i at de har justert leien konsumprisindeksen slik som det er beskrevet i kontrakten. De har definitivt ikke betalt dette, og det er vel her konfliktens kjerne ligger, sier Jostein Grosås.

Ambassaden skylder også husleie for fire måneder av 2012. I tillegg krever Sattar renter på 473 000 kroner slik at det samlede kravet er på 2,3 millioner kroner.

Dårlig forfatning
- Det stemmer at vi holdt tilbake betalingen for fire måneder. Grunnen til det er at huseieren ikke har utbedret feil og mangler på huset til tross for at vi har påpekt dette ved flere anledninger. Trappen på utsiden av huset som benyttes av publikum var i så dårlig forfatning at vi ikke kunne sitte på ansvaret hvis det skulle skje en ulykke. Den har vi reparert selv og betalt for, noe som tilsvarer leieinntektene for de fire månedene, sier ambassadøren.

Dagbladet blir tatt med på en omvisning i bygget og vist knuste vinduer, og den omstridte trappa som er reparert og utbedret. Loftet som brukes som lager mangler isolasjon, og murbygningen har sprekker i flere av veggene.

- Det er leietakerens ansvar å utbedre mindre velikehold med bygget. Hvis det er større utbedringer skal dette besiktiges sammen med huseieren før en eventuell utbedring, sier advokat Jostein Grosås.
 
Den pakistanske ambassadøren påpeker at de har betalt tre ganger så mye i husleie som det huset opprinnelig ble kjøpt for i 1991.

- Da er det ikke unaturlig at vi krever tilbake at huset har en viss standard. Her er det ikke gjort noe siden vi inngikk leieforholdet i 1991, sier han.

TRAPPA: Denne trappa mente leietakeren måtte utbedres. De reparerte den selv og holder tilbake en sum tilsvarende fire månedleier. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet.
TRAPPA: Denne trappa mente leietakeren måtte utbedres. De reparerte den selv og holder tilbake en sum tilsvarende fire månedleier. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet. Vis mer

Den diplomatiske immuniteten gjør at ambassaden ikke kan tvangsutkastes av ambassadelokalene. Mens Grosås mener ambassaden misbruker sin diplomatiske immunitet.

Konfiskerer eiendom
-?Det vil jo i ytterste konsekvens si at en ambassade kan beslaglegge og konfiskere fast eiendom. Ingen vil tørre å leie ut til ambassader dersom de står igjen uten rettigheter, sier Grosås.

- Hva tror du blir utfallet av saken?

- Jeg tror ikke de kan påberope seg diplomatisk immunitet i denne saken. Dermed må de enten gjøre opp kravet eller flytte ut fra huset, sier advokaten til Dagbladet.

- Det er en risiko å inngå avtale med ambassader, sier professor Geir Ulfstein ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Ifølge professoren er diplomater omfattet av en konvensjon fra 1961 som regulerer diplomatisk immunitet. Dermed er diplomater vernet fra å bli stilt overfor en nasjonal domstol.

KNUST: Flere av vinduene i huset er knust eller ødelagt. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet.
KNUST: Flere av vinduene i huset er knust eller ødelagt. Foto: Henning Lillegård/Dagbladet. Vis mer