Påkjærer til Høyesterett

Lagmannsretten forkastet kjæremålet fra advokatene til trippeleldrap-siktede Per Kristian og Veronica Orderud. Nå kritiserer forsvarerne rettens vurdering av inhabilitetsspørsmålet. Advokat Cato Sciøtz sier nå at kjennelsen vil bli påkjært til Høyesterett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- I forhørsretten la dommeren til grunn at det hadde skjedd en våpenoverlevering på lille julaften. Det gjorde han før fengslingsmøtet med våre klienter. Det betyr etter vår mening at han foregrep bevisførselen, sier Schiøtz til Dagbladet.

Han mener at lagmannsretten har behandlet dette spørsmålet for overflatisk, og stoler nå på at Høyesterett vil gå dypere inn i forhørsrettsdommer Reidar O. Wengs premisser.

- Politiet fikk medhold på begge punkter - både på spørsmålet om dommerens inhabilitet og med hensyn til fortsatt fengsling av de to, sier politiadvokat Bjørn Arne Troniér ved Romerike politidistrikt.

Han mener kjennelsen var som forventet.

Advokat Ina Strømstad, som er fungerende forsvarer for Veronica Orderud, sier til Dagbladet at hun vil undertegne et felles kjæremål med advokat Schiøtz.

Eidsivating lagmannsrett fant ikke noe grunnlag for at tilliten til dommer Weng skulle være svekket. Den fant heller ingen nye opplysninger som endrer grunnlaget for politiets mistanke mot ekteparet Orderud. Lagmannsretten på Hamar har jobbet raskt; den mottok forsvarernes støtteskriv i går ettermiddag og politiets kommentarer til støtteskrivet i morges.

Forsvarerne kan påkjære kjennelsen til høyesterett hvis de mener det er begått feil i saksbehandlingen eller i anvendelsen av loven. Det er på spørsmålet om lovanvendelse at forsvarerne mener dommer Weng har begått feil.

Advokatene kan få munnkurv

Romerike herredsrett tar i morgen stilling til om forsvarerne i saken skal få forbud mot å uttale seg til pressen. Det kan bli aktuelt å ta i bruk en sjelden brukt paragraf, som blant annet ble brukt under Bouchiki-saken i Lillehammer i 1973, for å hindre dem i å snakke med media.