Pakke til besvær

Etter flott innsats for klimaet på utebane, står vi overfor noen meget vanskelige hjemmekamper, skriver Erling Ramnefjell

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Klimautfordringene vil kreve ofre av oss alle sier både politikere og lederskribenter. Men en ting er å mene det og si det, noe annet er å gjøre det. Ta bare vårt forhold til bilbruk. I en artikkel i siste nummer av NHOs tidsskrift, «Horisont», drøfter adm.dir. i Transportbedriftenes Landsforening, Christian Aubert hvordan du og jeg skal kunne kjøre bil uten at dette går på tvers av samfunnets kollektive ønske om å unngå køer og miljøulemper. Aubert illustrerer problemstillingen med historien om bilisten som hadde forvillet seg inn i motgående felt på firefelts E6. Han legger i vei som den eneste i den retningen, mens motgående trafikk er overveldende. Over radio hører han følgende melding:«Vi advarer mot en bil som kjører mot kjøreretningen på motorveien på E6». –  Én, sier mannen til seg sjøl, – det er jo hundrevis …

Hvorpå Aubert er framme ved kjernen i folks forhold til bilbruk: Det er ikke min egen bruk som er problemet, men alle de andres.

Et eksempel fra mitt eget nærmiljø: I mer enn 20 år har krav om Mossevei-tunnel vært en kampsak i den sørøstlige del av byen der jeg bor. Etter utholdende og vedvarende press overfor politikerne fra Oslo og Akershus både lokalt og nasjonalt, lyktes tunnelforkjemperne omsider med å få prosjektet inn i Oslopakke 3, gjerne omtalt som O3. Det er et gigantisk samferdselsprosjekt til over 50 milliarder kroner, som ble vedtatt i 2006 og som skal finansiere vei- og kollektivsatsing i Osloregionen de neste 20 åra, med andre ord den perioden da vi også må få kontroll over utslippene fra transportsektoren hvis vårt klimaengasjement skal stå til troende. Debatten om dette raser nå samtidig som det forhandles om klimaforlik på Stortinget.

Nå er det fare for at Mossevei-tunnelen ikke blir noe av denne gangen heller. I forrige uke ble det kjent at den såkalte «Konseptvalgutredningen», KVU, som Statens vegvesen og Jernbaneverket har foretatt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og som skal danne grunnlag for regjeringens og Stortingets behandling, foreslår vesentlig endringer i forhold til O3. I går ble forslagene bekreftet. KVU vil redusere biltrafikken på innfartsveiene og i sentrale Oslo mer enn det O3 går inn for og styrke kollektivtilbudet ytterligere. For å finansiere et enda bedre kollektivtilbud, går KVU bl.a. inn for rushtidsavgift i sentrale Oslo, og dessuten et mer finmasket system med flere elektroniske betalingspunkter idet man passerer bygrensa. Dessuten går KVU bl.a. mot både ny Mosseveitunnel, tunnel under Frognerstranda vestover og lokk over E6 i Groruddalen med den begrunnelse at miljønytten ikke står i forhold til kostnadene.

Utvalgets forslag til endringer har sendt sjokkbølger inn blant lokalpolitikerne i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 er nemlig et skjørt politisk kompromiss som omfatter praktisk talt alle partiene, fra Frp til SV. Nå frykter de at selv små endringer kan velte hele planen

I tillegg har klimaforsker og leder for Cicero, Senter for klimaforskning, Pål Presterud, og professor Arvid Strand ved Transportøkonomisk institutt brukte storslegga mot O3 i Aftenposten. Presterud stemplet pakken som «en gigantisk plan for veiutbygging og privatbilisme» som vil føre til en dramatisk økning av utslippene og være katastrofal for klimaet. Professor Strand mener at ingen av O3s mål om redusert vekst i bilbruken og økt kollektivandel vil bli oppnådd. Reaksjonen fra politikerhold har vært uvanlig krass. Skjellsordene har haglet. I det ellers så miljøbevisste Venstre avviste Oslo-partiets leder, Ola Elvestuen, kritikken som tull og mangel på helhetssyn. Hans partifelle Borghild Tenden fra Akershus mente at Presteruds kritikk tyder på at han ikke forstår seg på politiske prosesser. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Frp’s Peter N. Myhre, hevdet at Presterud og Strand «framstår som kunnskapsløse tosker». Assisterende fylkesdirektør i Akershus, Thomas Tvedt, sa det slik til Aftenposten: «Jeg ser Presteruds poeng, men vi får ikke løst klimaproblemene i dag. Det viktige nå er at Stortinget vedtar dette slik at folk kommer seg på jobb».

Mer presist kan en pragmatisk norsk politisk tilnærming til klimaendringene knapt formuleres. Etter en sedvanlig storartet norsk innsats på utebane – utspilles nå noen meget krevende klimakamper her hjemme. Når det gjelder stemningen på tribunen kan vi melde om en rykende fersk måling gjort for Statens vegvesen. Den viser at 62 prosent av innbyggerne i Oslo og Akershus er positive til rushtidsavgift, 30 prosent er negative og åtte prosent vet ikke.