RASERER REGNSKOG: Ifølge Regnskogfondet er palmeoljeplantasjer hovedårsaken til ødeleggelsene av regnskogen i Sørøst-Asia. Her fra Borneo i Indonesia. Foto: NTB Scanpix
RASERER REGNSKOG: Ifølge Regnskogfondet er palmeoljeplantasjer hovedårsaken til ødeleggelsene av regnskogen i Sørøst-Asia. Her fra Borneo i Indonesia. Foto: NTB ScanpixVis mer

Palmeolje-forbud

- Palmeolje på tanken kan forbys

Ingen juridiske hindre mot forbud mot palmeoljedrivstoff i offentlige innkjøp, sier ekspert. Regjeringens egen rapport om det samme holdes hemmelig.

Mer biodrivstoff i norske dieseltanker skulle i utgangspunktet være et godt og viktig klimatiltak for Norge. I stedet har det utviklet seg til en langvarig og betent sak for regjeringen.

Årsaken er at nesten halvparten av biodrivstoffet som selges i Norge er basert på palmeolje. Det tilsvarer rundt ti prosent av det samlede forbruket av drivstoff her i landet.

Ifølge Regnskogfondet er palmeoljeindustrien hovedårsaken til ødeleggelsene av regnskogen i Sørøst-Asia. Regnskog som brennes for å gjøre plass til plantasjer gir enorme utslipp av klimagasser, i tillegg til å rasere biologisk mangfold og livsgrunnlaget for urfolk.

Venting og trusler om handelskrig

For over et år siden forsøkte Stortinget å ta grep. Mot Høyre og Frp’s stemmer, ble regjeringen pålagt å innføre et forbud mot palmeoljebasert biodrivstoff i offentlige innkjøp. Det vil blant omfatte offentlig transport.

Saken havnet på klima- og miljøminister Vidar Helgesens (H) bord, før Ola Elvestuen (V), som stemte for forslaget i Stortinget, tok over ministerposten. Der har saken blitt liggende uavklart, til stadig økende misnøye fra opposisjonen.

Et foreløpig klimaks i debatten kom da Dagbladet skrev om at daværende fiskeriminister Per Sandberg, ifølge Indonesias handelsminister, lovet at regjeringen ikke vil innføre forbudet.

Dette skjedde etter at Indonesia truet Per Sandberg med handelskrig og boikott av norsk fisk. Sandberg sa til Dagbladet at han hadde forklart den indonesiske ministeren at regjeringen ikke støttet forslaget.

- Ingen juridiske hindre

Forklaringen fra den norske regjeringen på hvorfor dette tar tid, har vært at forbudet må vurderes opp mot internasjonale handelsforpliktelser vi har tatt på oss gjennom EØS-avtalen og WTO.

- Det er ingenting, verken i EØS-avtalen eller WTO-regelverket, som hindrer Norge i å innføre et slikt forbud, sier Robert Myhre.

Myhre er advokat og partner i DLA Piper, og en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser. På oppdrag fra Regnskogfondet, Zero og stiftelsen Miljømerking i Norge, har Myhre gjort en juridisk vurdering av palmeoljeforbudet.

- Det er full adgang til å innføre dette, så for meg er det vanskelig å forstå hvorfor dette har tatt så lang tid. Da må det være andre grunner, sier Myhre.

- Kan ikke gjemme seg bak jussen

RAPPORT: Advokat Robert Myhre i DLA Piper (t.h.) overrekker en juridisk vurdering av forbud mot palmeoljedrivstoff i offentlige innkjøp, til Kristin Brenna fra Zero og Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet. Foto: Henning Lillegård
RAPPORT: Advokat Robert Myhre i DLA Piper (t.h.) overrekker en juridisk vurdering av forbud mot palmeoljedrivstoff i offentlige innkjøp, til Kristin Brenna fra Zero og Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet. Foto: Henning Lillegård Vis mer

Dagbladet er kjent med at også regjeringen har fått en juridisk vurdering av saken, fra advokatfirmaet Thommessen. Thommessens rapport blir foreløpig hemmelighold, i påvente at av saken skal behandles ferdig.

- Jeg går ut fra at de har kommet til samme resultat som oss, sier Myhre.

- Her kan ikke regjeringen gjemme seg bak jussen. Da får de heller ta den politiske belastningen ved å ønske palmeolje i biodrivstoff, sier han.

Torsdag forrige uke overleverte Myhre sin juridiske vurdering til Regnskogfondet og Zero.

- Når vi ser konklusjonen, er det enda vanskeligere å forstå hvorfor Ola Elvestuen har brukt så lang tid. Palmeoljediesel bidrar til enda høyere klimagassutslipp enn fossilt drivstoff, og dette truer hele troverdigheten til den norske satsingen på biodrivstoff, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

- Effektivt tiltak

- Vi kan forstå at regjeringen kanskje ønsker seg fullstendig oversikt over virkemidlene de kan ta i bruk, men det er ikke akseptabelt å vente på en perfekt løsning, når vi vet hva produksjon av palmeolje fører til, sier Kristin Antonsen Brenna i Zero.

Ifølge Ranum i Regnskogfondet vil et forbud mot palmeoljediesel i offentlige innkjøp vært et svært effektivt tiltak for å få ned bruken av palmeolje.

- Gjennom kollektivtrafikk og ferjer er det offentlige en stor innkjøper av drivstoff. Det vil være vanskelig for leverandørene å ha to varestrømmer, en med og en uten palmeolje, så dette er et tiltak som kan ha stor innflytelse.

«Omfattende og komplisert»

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, skriver i en e-post til Dagbladet at de har en klar målsetting om at bruken av palmeolje skal reduseres, og etter hvert «falle helt bort i biodrivstoff».

Hamar skriver at spørsmålene om Norge har adgang til å «begrense handelen av importerte varer gjennom lov, forskrift eller på annen måte», er «omfattende og kompliserte spørsmål som krever grundige vurderinger og derfor tar tid».

- Regjeringen vil informere Stortinget om sine vurderinger når det er konkludert i saken, skriver Hamar.