Pampene i Brussel

Ved årsskiftet jublet EU i blått og gult over at fellesskapets nyttårsbarn var så velskapt og levedyktig. Mot alle eksperters spådommer hadde sterk og visjonær politisk vilje båret euroen fram til en vellykket fødsel. Men bare noen dager seinere står EUs «regjering», kommisjonen i Brussel, med bukser og skjørt nede på knærne. Kommisjonspresident Jacques Santer, som nå også krangler heftig pr. brev med Sveriges statsminister, har fått to ubehagelige mistillitsforslag mot seg i Europaparlamentet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mandag måtte Santer legge fram en plan for bekjempelse av fusk og korrupsjon i kommisjonen, i et forsøk på å demme opp for mistilliten som allerede har svekket EU-kommisjonen alvorlig. Europaparlamentet stemmer over det første av mistillitsforslagene i morgen, men det får neppe det nødvendige to tredjedels flertall som kreves for å avsette kommisjonen. Dermed blir Santer og resten av kommisjonsmedlemmene foreløpig sittende, men altså betydelig mattere i glansen.

  • Helt siden den første EU-debatten her i landet, ved inngangen til sekstitallet, har motstanderne av norsk medlemskap fått uvurderlig hjelp av «pampene i Brussel». Seinest under omkampen i 1994 måtte tilhengerne nokså motvillig gi Anne Enger Lahnstein og Kristin Halvorsen rett når de overbevisende dokumenterte «det demokratiske underskudd i EU». Kommisjonen har til tider med betydelig arroganse behandlet statssjefer og regjeringsmedlemmer som sine underordnede funksjonærer, og denne tradisjonen kan kommisjonspresident Jacques Santer ikke dy seg for å føre videre. Mot sine medarbeideres gode råd sendte han i helga et snørrhovent brev til Göran Persson der han hevdet at Sveriges statsminister skadde EU ved å kritisere kommisjonen i de aktuelle korrupsjonssakene. I formen var brevet en skjennepreken fra en streng far til en uskikkelig unge.
  • Men president Santer hadde neppe tenkt seg at brevet, takket være den svenske offentlighetsloven, etter bare et par dager ville havne på første side av storavisa Dagens Nyheter. De problemene som Santer og hans kolleger nå har viklet seg inn, skyldes trolig nettopp et «demokratisk underskudd» i form av manglende åpenhet og innsynsrett i en temmelig lukket maktsfære som skalter og valter med store summer av fellesskapets midler. Nå finnes det åpenbart en slags revisjon også der, men da den ganske underordnede revisor Paul van Buitenen påviste fusk og uregelmessigheter og gikk tjenestevei med sine funn, ble han avvist. Da han så formidlet sine funn til offentligheten, ble han suspendert.
  • Det er særdeles avslørende når Jacques Santer forarget skriver til Persson at denne nok også hadde reagert om en av Perssons medarbeidere hadde oppført seg som van Buitenen. Her oppe i nord kan vi jo tenke oss hvem som hadde fått mest trøbbel dersom en medarbeider i den svenske riksrevisjonen hadde stått fram og fortalt at hans rapport om fusk og korrupsjon blant regjeringens medlemmer var blitt underkjent og avvist av hans overordnede og regjeringen. Her avsløres nok ikke bare et demokratisk underskudd, men også betydelige kulturforskjeller i det offentlige og politiske liv. Det er neppe tilfeldig at det er de nordiske medlemslandene og Tyskland som har reagert skarpest på avsløringene om milliardene på avveier i kommisjonen.
  • EU minner litt om embetsmannsstaten fra forrige århundre, fra før 1884 og innføringen av parlamentarismen i Norge. Europaparlamentet bærer nok sitt parlamentsnavn med rette, men kommisjonen er ingen egentlig regjering innenfor et system for deling av makt der funksjoner og personer blir gjensidig kontrollert og stilt til ansvar. Nå er EU heller ingen egentlig union, men en sammenslutning av selvstendige stater. Mistillitsvoteringen i morgen vil, uansett resultat, bidra til å redusere det demokratiske underskuddet. Den er et ledd i en prosess i retning av mer innsyn og demokratisk kontroll som tvinges fram nettopp av den suksess som samarbeidet i Europa også har, blant annet på det økonomiske området, der altså det store euro-eksperimentet nettopp er satt i gang.