Pantsatt til oppunder pipa

De færreste tror Bondevik vil få ned renta det neste halve året. Men Bondevik skulle nok selv ønske det: Med nær to millioner i gjeld kan renteutgiftene ha økt med 6500 kroner i måneden. Flere av statsrådene i regjeringa er pantsatt til langt oppunder pipa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjell Magne Bondevik flyttet til terasseleiligheten på Kolbotn i april for snart to år siden. Han betalte 1560 millioner kroner, og pantsatte samtidig blokkleiligheten for 1,2 millioner. Et halvt år i forveien tok Gjensidige Bank pant i hyttene hans i Larvik og på Fræna. Samlet pantegjeld beløper seg til 1945000 kroner.

- Det høye rentenivået har vært årets aller vanskeligste sak, sa statsminister Kjell Magne Bondevik på sin halvårlige pressekonferanse mandag.
Også for privatpersonen har nok stigende renter gitt utslag på privatøkonomien. Mandag lovte statsministeren at en gradvis reduksjon av rentenivået var hovedmålet i året som kommer.

Mer gjeld enn folk flest?

Dagbladet kan i dag bringe lista fra offentlige registre som viser oversikten over sentrumsregjeringas private økonomi og heftelser.

Vi ønsket å kartlegge statsrådenes egentlige gjeld for å se om regjeringens medlemmer er mer eller mindre gjeldsbelastet enn folk flest. De offentlige registrerte gjeldsopplysningene kan imidlertid være misvisende. Noen kan ha lavere gjeld enn den registrerte. Hvis lånene er tatt opp for mange år siden, kan store deler være nedbetalt, uten at dette framkommer. Andre kan ha pantsatt huset for å hjelpe barn med lånesikkerhet.

Men gjelda kan også være høyere enn den registrerte, fordi det bare er lån som er tatt opp med pant i egen eiendom som registreres på den enkelte. Dermed er studielån og forbrukslån utelatt.

Bekreftet

Statsminister Kjell Magne Bondevik har bekreftet at våre opplysninger er riktige. I tillegg har finansminister Gudmund Restad bekreftet at han har en boliggjeld på en million kroner, samferdselsminister Odd Einar Dørum har lån på 1,2 millioner kroner, kulturminister Anne Enger Lahnstein har 659353 kroner og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer 270000 kroner, mens Hilde Frafjord Johnsen har bekreftet at hun ikke har gjeld. De øvrige statsrådene har ikke besvart Dagbladets henvendelse.

Sliter med gjeld

Fra april til desember har boliglånsrenta steget med rundt fire prosentpoeng i gjennomsnitt. En så formidabel renteøkning har rammet de aller fleste med lån, så også de fleste regjeringsmedlemmene. Lønnsøkningen på oppunder 10 prosent, som Stortinget bevilget dem i høst, er på langt nær nok til å dekke renteutgiftene for dem med høyest lån.

Om vi legger pantegjelda til grunn, har statsrådene i gjennomsnitt over 200 000 kroner mer i gjeld enn en gjennomsnitts norsk husstand. Ifølge pantegjelda har Kjell Magne Bondevik mer enn fire ganger mer i gjeld enn en norsk gjennomsnitts 51-åring.
Hvis Bondevik, som så mange andre, har fått en renteøkning på fire prosent, og har en gjeld på 1945 millioner kroner, har han fått nesten 6500 kroner i økte renteutgifter i måneden. Da monner ikke en bruttoøkning i lønna på 5400 kroner i måneden mye.

Politikken står fast

En del økonomer mener vi kunne hatt en noe lavere rente hvis regjeringen gikk inn for å legge om pengepolitikken, ved å gå bort fra målet om stabil valutakurs, og heller satse på å bruke renta til å oppnå en lav prisstigning. Men de fleste økonomer er enige om at det europeiske rentenivået på tre prosent ligger noen år fram i tid for Norges del, uavhengig av hvilken pengepolitikk som velges.

Senest 21. desember avviste Bondevik at et skifte i pengepolitikken var aktuelt.

- Årsaken til at euro-landene har satt ned renta er at de har høy arbeidsledighet. Det har vi foreløpig ikke i Norge. Nå er det viktig å få krona opp på et høyere nivå. Å styre pengepolitikken etter kronekursen, er en lang tradisjon i Norge, og det akter vi ikke å endre på, sa Bondevik.

Over gjennomsnittet

De fleste statsrådene er i en alder hvor man normalt ikke er mest gjeldstynget. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det husholdninger hvor hovedforsørgeren er i alderen 35 til 44 år. Bare seks av statsrådene tilhører denne gruppa som i gjennomsnitt har en gjeld på 516 000 kroner. Resten tilhører gruppa i alderen 45 til 54 år som har den nest høyeste gjelda, en gjennomsnittsgjeld på 463 000 kroner.
Likevel ligger gjennomsnittet godt over oss andre.