Papir på fyllinga avgir klimagass

Til tross for de store problemene med å få avsetning for returpapir, blir ikke lagrene med innsamlet returpapir i år større enn i fjor, da det var 20 000 tonn på lager. På fyllplassene vil nedbrytingen av papir gi store klimagass-utslipp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SFT har på oppdrag fra Miljøverndepartementet vurdert situasjonen for returpapir. Ifølge prognosene for i år blir det samlet inn 409 000 tonn papir til gjenvinning.

 Det er nesten en fordobling siden 1992, da det ble samlet inn 223 000 tonn.

Utslipp

Ifølge SFT må vi fortsette å sortere ut papir for å unngå at papiret blir lagt på fyllplasser hvor nedbrytingen gir store utslipp av blant annet klimagassen metan.

  For å bedre avsetningsmulighetene for utsortert papir, mener SFT at produsenter av aviser, ukeblader og reklame bør påta seg et større ansvar for at returpapir benyttes som råstoff ved produksjon av nye papirprodukter.

  Samtidig bør det legges til rette for økt bruk av returpapir som brensel i industriens egne energianlegg, siden dette vil redusere bruken av fossile brensler.

Oppfordring

«Mulighetene for gjenvinning til nytt papir og energiutnyttelse i industriens egne anlegg, bør utvikles for å sikre bruk av utsortert papir. Begge løsningene krever kildesortering. SFT oppfordrer derfor kommunene til å opprettholde innsamlingsordningene,» heter det i en pressemelding fra SFT.

  SFT mener også at det må bygges et returfiberanlegg i Norge, for å bedre avsetningen av utsortert papir.

 «Bygging av et slikt anlegg har på kort sikt betydning for å opprettholde folks interesse for kildesortering, og er på lengre sikt viktig for å få bedre balanse mellom innsamling og bruk av returpapir,» mener SFT.

(NTB)