Pappas tid

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sju av ti spurte vil dele fødselspermisjonen slik at mor og far får reservert en tredjedel hver, viser en undersøkelse Respons har utført. Flertallet vil endre dagens fødselspermisjonsordning og lovfeste mors rett til fire måneder permisjon og fars rett til det samme. Den siste tredjedelen velger foreldrene selv hvordan de deler. Aps familiepolitiker Gunn Karin Gjul mener dagens ordning hindrer likestilling i norske familier. I februar skal regjeringens Likelønnskommisjon ta stillingen til tredelingsforslaget.

På hjemmefronten er mye som før, mødrene tar ut størsteparten av fødselspermisjonen. Foreldrenes valg handler ofte om økonomi. At dagens fedre skal ha selvstendig opptjente rettigheter til permisjon, er en selvfølge. Øremerket permisjon vil gi far mulighet og motivasjon til å være hoved-omsorgsperson for barna sine i en periode. Vi minner likevel Gjul om at fødselspermisjon ikke er opprettet som et likestillingsredskap, men for barnets skyld. Det er bra for barn at menn er mer hjemme det første året. Kommer far tidlig på banen, øker også likestillingen i familien på sikt.