Partileder kan få fengsel i to år

RV-leder Aslak Sira Myhre må onsdag i neste uke møte i Oslo tingrett tiltalt for brudd på den militære straffeloven. Blir han dømt, risikerer han inntil to års fengsel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunnen er at Sira Myhre, som etter hvert er blitt 28 år, i flere år har fått utsettelse med avtjening av verneplikt på grunn av studier og vervet som RV-leder. I 1999 fikk RV-lederen beskjed fra de militære myndigheter at han ikke lenger kunne få utsettelse.

Etter Kosovo

Men etter at norske soldater deltok i krigen i Kosovo, og etter at Forsvarets rolle i økende grad blir å delta i såkalte «out of area»-operasjoner utenfor Norges grenser, bestemte Sira Myhre seg for at han ikke vil avtjene militær verneplikt for et slikt forsvar.

Derfor søkte han om å få gjøre siviltjeneste i stedet. Men han vil ikke fylle ut Forsvarets standard søknadsskjema. Der skal man krysse av for en av de to eneste akseptable grunnene til å få militær verneplikt omgjort til siviltjeneste, nemlig at man enten er pasifist eller har sterke religiøse motiver. I stedet begrunnet Sira Myhre sin søknad med sin ærlige mening om at Forsvaret etter hans syn ikke lenger har som hovedoppgave å forsvare landet, men å operere utenfor Norge.

Møtte ikke

Men Forsvaret og Krigsadvokaten godtar ikke den begrunnelsen. Så da Sira Myhre ikke møtte fram til avtjening av førstegangstjeneste på Evjemoen i Setesdal 11. januar for to år siden «uten tillatelse eller annen gyldig grunn», har Krigsadvokaten tatt ut tiltale for overtredelse av den militære straffelov paragraf 35, 1. ledd, jf. paragraf 34, for «som krigsmann»... «å aldeles unndra seg sin militære tjenesteplikt» osv.

- Jeg er verken pasifist eller sterkt religiøs. Men jeg vil ikke være så løgnaktig eller så konform at jeg krysser av for noen av de feltene. Jeg vil derimot gjerne gjøre verneplikt i et forsvarsforsvar, men ikke i et angrepsforsvar, sier Sira Myhre.

Noe nytt

- Jeg vil dessuten svært gjerne ha behandlet mitt nektingsgrunnlag i en norsk rettssal fordi det er noe nytt å nekte militærtjeneste under henvisning til den omleggingen av forsvarets oppgaver som kom med forsvarsmeldinga.

- Men nå får du jo møte i retten?

- Jo, men ikke på det grunnlaget som jeg ønsker å få belyst. Nå blir jeg tiltalt som totalnekter, hvilket jeg ikke er, sier Sira Myhre.

NEKTER: RV-leder Aslak Sira Myhre nekter å gjøre militærtjeneste for et forsvar som etter hans mening ikke lenger har som hovedoppgave å forsvare landet, men delta i kriger utenfor Norge. Med den begrunnelsen har han søkt om å bli overført til siviltjeneste. Men Forsvaret godkjenner ikke et slikt syn og kjører RV-lederen for retten.