Passer havresekken

Navn: Trond Mangseth Alder: 49 Yrke: Dommer og SEFO-leder

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ingen system er perfekte, og politiets særskilte etterforskningsorgan (SEFO) synes langt fra de optimale mål. Det skyldes i første rekke at lovens håndhevere skal og bør ha en beskyttelse i sin yrkesutøvelse, som både er utsatt og farlig. Hva som er nødvendig maktanvendelse ved eksempelvis en arrestasjon, og hva som er overdrevet vold, kan avhenge av øynene som ser.

Disse forbehold klart uttrykt reiser likevel spørsmål om SEFO fungerer som myndighetene hadde forestilt seg da organet ble opprettet i 1987. Tidligere ble anmeldelser mot politifolk etterforsket av politifolk fra andre distrikter. I stedet opprettet man et SEFO-utvalg for hvert statsadvokatdistrikt, og - på grunn av den store saksmengden - to i Oslo.

Trond Mangseth leder det ene av disse. Til daglig er han dommer i Asker og Bærum herredsrett. Tidligere var han statsadvokat, og før det igjen advokat i Oslo-politiet. Onde tunger blant forsvarsadvokatene sier at han oppfører seg som statsadvokat også som dommer. Han er i nyhetsbildet etter at Dagbladet i helga skrev om kvinnen som for drøye tre måneder siden anmeldte en politisjef for grov seksuell trakassering. Vanlig prosedyre tilsier at involverte i slike saker skal avhøres umiddelbart. Verken kvinnen eller politisjefen hadde inntil Dagbladet tok opp saken, hørt et ord fra det organ Mangseth leder.

Og han synes som unntaket som bekrefter regelen om at den Vårherre gir et embete, gir han også forstand. For da Dagbladet tok kontakt med ham i sakens anledning, sa han: - Skriver Dagbladet et eneste ord om dette, behøver dere aldri ringe meg igjen.

SEFO dømmer ikke, men etterforsker og leverer innstilling til påtalemakten. I 1998 ble 271 saker anmeldt til SEFO i Oslo. Av disse foreslo SEFO reaksjoner i 17 tilfeller. Bare fire ble tiltalt: to for tjenesteforsømmelser, en for trafikkforseelse og en i kategorien «annet», som kan være brudd på taushetsplikten. Av 179 anmeldelser for politivold i årene 1995- 98, har SEFO ikke en eneste gang ment at forholdet var alvorlig nok til rettsforfølgelse. Enda mer avslørende: 48% av alle saker på landsbasis ble avgjort uten avhør.

Trond Mangseth sitter i lovutvalget i Norges Håndballforbund og har i mange år vært en avholdt pipeblåser i de lavere divisjoner. Og han har gjort sin verneplikt på diverse loppemarkeder på Smestad skole som resultat av janitsjarspillende døtre. Så ofte han har anledning, drar han til stedet på Finse med utsikt til jernbanesporet.