Påstand om 99,5 års fengsel

De fleste fikk en betydelig strafferabatt, sier statsadvokat Olav Helge Thue etter at la ned påstand om i alt 99 og et halvt års fengsel for åtte menn i alderen 22 til 39 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette må være Norgeshistoriens største narkotikasak, sier Thue og viser til at det enorme kvantum amfetamin og heroin, til sammen over 200 kilo, tilsier at han normalt skulle lagt ned påstand om fengsel i 20 og 21 år for flere av de tiltalte.

Den strengeste straff statsadvokaten ba om var 18 år for hovedmannen. Deretter fulgte 17 år for nummer to, 15 år for tredjemann, to av de tiltalte fikk en påstand om 12 år, to fikk 11 år mens tiltalte nummer åtte slapp med en påstand om 3 år og seks måneder.

- Grunnen til at påstanden ble så vidt lav for nummer åtte var ifølge Thue at det knytter seg en viss usikkerhet til i hvilken grad han forsto at han var involvert i det som skulle vise seg å være en kjempesak.

Tilståelsesrabatter

Til tross for påstandene om så harde fengselsstraffer, fastholder statsadvokat Thue at han i forhold til loven har regnet inn tilståelsesrabatt for fem av de tiltalte. De som fikk de strengeste påstandene ville uvegerlig ha endt opp med 21 år, mens de to som fikk 11 år ville fått en langt strengere påstand dersom de ikke hadde tilstått helt eller delvis.

- Det er galt å si at alle kort ble lagt på bordet, men graden av tilståelse har i det minste gjort det mulig for oss å rulle opp en sak som ble avdekket ved en ren tilfeldighet.

Derfor la jeg vekt på å benytte muligheten for å ta hensyn til at tilståelse som en hjelp for politiet skal belønnes med strafferabatt, sier Thue til NTB.

Utrolig narkosak

Thue bekrefter også de opplysningene som er kommet fram tidligere om at hele saken ble oppdaget ved en ren tilfeldighet.

Ingen av de åtte er tidligere dømt for smugling eller omsetning av narkotiske stoffer. To av dem har et par mindre dommer på seg, men gjennomgående er det folk som ikke tidligere har vært i kontakt med rettsvesenet som sto bak Norgeshistoriens største narkotikasak målt i kvantum smuglet og omsatt stoff.

- Vi har ikke klart å ta beslag i alt, men har funnet regnskap og annen dokumentasjon som viser mengden, sier Thue.

Politiet rullet opp saken etter at en av de tiltalte ved en tilfeldighet ble stanset i en trafikkontroll i fjor sommer. Tjenestemennene fattet mistanke og fulgte mannen hjem til hans leilighet. Der fant de nærmere 10 kilo amfetamin klar for pakking og videresalg.

Saken fortsetter med forsvarernes prosedyrer i neste uke. Det er ventet påstand om frifinnelse på flere punkter, mens det på andre ville bli bedt om mild behandling for førstegangskriminalitet.

(NTB)

KENWOOD-SAKEN: Ni personer er tiltalt og tre på flukt, i narkotika-rettssaken. Store sikkerhetstiltak. Her er alle forsvarerne i sal 127, advokatene var tallrike.